sayesinde

listen to the pronunciation of sayesinde
Türkisch - Englisch
by means of
thanks to

It was thanks to his advice that I succeeded. - Ben onun tavsiyesi sayesinde başarılı oldum.

Thanks to the nice weather, we were able to harvest all of the crops in a day. - Güzel hava sayesinde, tüm ürünleri bir gün içinde hasat edebildik.

by virtue of
in virtue of
due to
on his coattails
whereby
on his coat tails
owing to
through

Through genetic engineering, corn can produce its own pesticides. - Genetik mühendisliği sayesinde, mısır kendi böcek ilaçlarını üretir.

Tom and Mike became acquainted through their mutual friends. - Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular.

through the agency of
by dint of
through one's instrumentality
by the agency of
thro

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

Through genetic engineering, corn can produce its own pesticides. - Genetik mühendisliği sayesinde, mısır kendi böcek ilaçlarını üretir.

thru
by courtesy of
a) thanks to, owing to b) by means of
by force of
with

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

With your talent, you should be able to make a lot of money. - Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin.

sayesinde, yararlanarak
Through using
sayesinde münasebetiyle
under favour of
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
Thanks to Ali we've got the job done
saye
aegis
saye
help

Thanks to his help, I finished my homework. - Onun yardımı sayesinde, ev ödevimi bitirdim.

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

saye
protection, assistance, favor
saye
shade, shadow; protection, help
saye
shadow; shade
Englisch - Englisch

Definition von sayesinde im Englisch Englisch wörterbuch

saye
obsolete spelling of say
Türkisch - Türkisch
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla: "Çocuk öğrenmişse, ne yapmışsa Ramazan'ın sayesinde yapmıştı."- H. E. Adıvar
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla
SAYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan ta
SAYE
(Hukuk) Destek, yardım, emek, araç
saye
Koruma, yardım
saye
Gölge
sayesinde
Favoriten