by means of

listen to the pronunciation of by means of
İngilizce - Türkçe
aracılığıyla
sayesinde
sureti ile
suretiyle
ile

Biz dil vasıtasıyla iletişim kurarız. - We communicate by means of language.

marifetiyle
kanalıyla
yardımıyla
kullanarak
vasıtasıyla

Dil vasıtasıyla düşüncelerimizi ifade ederiz. - We express our thoughts by means of language.

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

(fiil)sıtasıyla
be
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
be
{f} tutmak (para)
be
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
be
{f} anlamına gelmek
be
tutmak ı öznesiyle am
be
çoğul öznele
be
(Dilbilim) eski thou wert
be
{f} mal olmak
be
{f} durmak
be
be ol
be
önek hakkında
be
(Dilbilim) eski thou wast
be
varlığını göstermek
be
-dır
be
-dı
be
-dir
be
-di
be
var olmak
by means
anlamca
be
(fiil) olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
İngilizce - İngilizce
through
via, by way of, by
be
be-
by means of

  Türkçe nasıl söylenir

  bay minz ıv

  Telaffuz

  /ˈbī ˈmēnz əv/ /ˈbaɪ ˈmiːnz əv/

  Etimoloji

  [ 'bI, before consonants also ] (preposition.) before 12th century. Middle English, preposition and adverb, from Old English, preposition, be, bI; akin to Old High German bI by, near, Latin ambi- on both sides, around, Greek amphi.

  Videolar

  ... know what that means, of course-- ...
  ... spying on the computer's owner. Now, there will be technological means of ...

  Günün kelimesi

  calender