to put an end to

listen to the pronunciation of to put an end to
İngilizce - Türkçe
sona erdirmek için
close
{f} kapatmak

Hesabımı kapatmak istiyorum. - I want to close my account.

Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi? - Did it not occur to you to close the windows?

put an end
son vermek

Bilim adamları AIDS'e son vermek için harıl harıl çalışıyorlar. - Scientists are working hard to put an end to AIDS.

Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum. - I want to put an end to the quarrel.

close
{i} son

Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu. - It was clear to everyone that the vote would be close.

Sizden sonra kapıyı kapatın. - Close the door after you.

close
{s} bitişik
close
(hava) sıkıntılı
close
kapanış
close
avlu
put an end to
(deyim) sonuçlandırmak
put an end to
bitirmek
close
titiz
close
havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

close
kapanmak

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

close
eylemini durdurmak
put an end to
son ver
put an end
son verdi
put an end
(Bir) son vermek
put an end to
-e bir son vermek
put an end to
Son vermek
close
(an application) kapat (uygulamayı)
close
{i} sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

close
{f} uzlaşmak
close
{s} sıkı ağızlı
close
{s} kapalı, kapatılmış
close
{f} kapat: adj.yakın
close
yakın birbirine yakın
close
{f} sürgülemek
close
kısımları birbirine yakın
put an end to
sona erdirmek
put an end to
-e son vermek
İngilizce - İngilizce
expiate
period
close
Abolish
to terminate or abolish something

He put an end to the loud music by pulling the plug.

stop, end
to put an end to