paint

listen to the pronunciation of paint
İngilizce - Türkçe
{f} boyamak

Tom ofislerimizi boyamak için renk seçti. - Tom chose the color to paint our offices.

Tom çiti boyamak için çok fazla zaman harcamak niyetinde değildi. - Tom didn't intend to spend so much time painting the fence.

boya

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

Neden bankı kırmızıya boyadın? - Why did you paint the bench red?

düzgün
{f} makyaj yapmak
{i} makyaj

Çoğu kadın makyajlı oldukları kadar genç değil. - Most women are not so young as they are painted.

Sana makyaj yapmamı ister misin? - Do you want me to paint you?

resmini yapmak
{f} (boyayla) -in resmini/portresini yapmak
boyanmak
{f} resmetmek
paintboxboya kutusu
boyayarak süslemek
betimlemek
yağlıboya

Karakalem çizimi yağlıboyadan daha kolay, ama ikisi de düşündüğümden daha zor. - Charcoal drawing is easier than oil painting, but both are harder than I thought.

resmet/boya
portresini yapmak
(Spor) 3 saniye koridoru
(Bilgisayar) boyama

Yeni bir palet ve birkaç boyama fırçası aldım. - I've bought a new palette and a few paint brushes.

Tom'un bisikleti o onu kırmızıya boyamadan önce maviydi. - Tom's bicycle was blue before he painted it red.

{f} fondöten sürmek
boya g

Ressamlar tarihsel olarak kurşun boya gibi zehirli maddelere maruz kalmışlardır. - Artists historically have been exposed to toxic substances such as lead paint.

paint brushboya fırçası
{f} resim yapmak

Suluboya ile resim yapmaktan hoşlanıyorum. - I like to paint with water colors.

Resim yapmak için zamanım bile yoktu! - I didn't even have time to paint!

tasvir etmek
{f} -i boyamak
(boya ile) resmini yapmak
{f} -i tasvir etmek, -i betimlemek, -i
{i} allık
boya ile resmini yapmak
{i} özsu
{i} makyaj malzemesi
(Bilgisayar) paint
painting
{i} tablo

İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler. - People came to like her paintings.

John tabloyu sahiplendi. - John laid claim to the painting.

painting
resim

O, resim eğitimi amacıyla Paris'e gitmeye karar verdi. - He decided to go to Paris for the purpose of studying painting.

Resim neredeyse bitti. - The painting is all but finished.

paint brush
(Spor) fırça

Yeni bir palet ve birkaç boyama fırçası aldım. - I've bought a new palette and a few paint brushes.

paint gun
tabanca
paint shop
boyahane
paint drier
sikatif
paint roller
boya rulosu
paint spray gun
boya tabancası
paint the lily
allayıp pullamak
paint the town red
eğlenceye takılmak
paint a different picture
(deyim) Mevcut durumdan farklı bir durum ortaya koymak
paint a rosy picture
(deyim) Pembe tablo çizmek
paint brush
Resim fıçası
paint by number
sayısına göre boya
paint dry
boyanın kuruması
paint job
boya iş
paint of
boya
paint oneself into a corner
(deyim) Köşeye sıkışmak, seçeneklerini tüketip çaresiz kalmak*
paint oneself into a corner
(deyim) Kendini zor duruma sokmak
paint oven
boya fırını
paint over
boya üzerinde
paint pot
boya pot
paint spraying machine
boya püskürtme makinesi
paint the town
(deyim) Gece boyu dolaşıp her yerde eğlenmek
paint the town
Şehirde boya
paint the town red
Cümbüş yapmak, eğlenerek şehri ayağa kaldırmak
paint the town red
(deyim) Gece boyu dolaşıp her yerde eğlenmek
paint tube
boya tüpü
paint yourself into a corner
(deyim) Kendini zor duruma sokmak
paint a wall
duvar boyamak
paint base
boya astarı
paint base
astar kat
paint coat
boya tabakası
paint damage
(Otomotiv) boya hasarı
paint drier
boya kurutucu
paint drop
(Otomotiv) boya damlası
paint film
(Otomotiv) boya filmi
paint film
(Otomotiv) boya tabakası
paint glove
boya eldiveni
paint gun
boya tabancası
paint in oils
yağlıboya resim yapmak
paint in powder form
(Marangozluk) toprak boya
paint kit
boya kiti
paint knife
(Sanat) boya malası
paint mark
boya işareti
paint mark
boyama işareti
paint marks
(Otomotiv) boya işaretleri
paint mist
boya püskürtmesi
paint mist
boya buharı
paint mist
boya sisi
paint nail
tırnağını ojelemek
paint nail
tırnak ojelemek
paint needle
(Otomotiv) boya iğnesi
paint nozzle
(Otomotiv) boya memesi
paint oil
boya yağı
paint out
boya ile kapatmak
paint out
üzerini boyamak
paint palette
(Sanat) boya malası
paint peeling
pullanma (boya)
paint pot
plastik boya kabı
paint primer
boya astarı
paint primer
boya astan
paint refresher
lake
paint removal
(Askeri) boya sökümü
paint remover
boya çıkarıcı
paint roller
boya merdanesi
paint roller
rulo şeklinde boya fırçası
paint scraper
boya raspası
paint sprayer
boya püskürtücü
paint sprayer
boya tabancası
paint spraying pistol
boya tabancası
paint stick
(Otomotiv) boya çubuğu
paint stripper
boya çıkarıcı
paint system
(Otomotiv) boyama sistemi
paint text
metin boyama
paint the lily
aşırıya kaçmak
paint the town red
şehri ayağa kaldırmak (eğlence)
paint the town red
cümbüş yapmak
paint thinner
boya inceltici
paint thinner
tiner

Yeterli tinerimiz olduğunu sanmıyorum. - I don't think we have enough paint thinner.

Tinere ihtiyacımız var. - We need paint thinner.

paint work
boya işi
oil paint
yağlıboya
painted
renkli
painted
{s} boyalı

Şeytan boyalı olduğu kadar siyah değil. - The devil is not so black as he is painted.

Tom'un duvarı pembe boyalı. - Tom painted the wall pink.

painted
{s} boyanmış

Duvarlar sarıyken, yer yeşile boyanmıştı. - The floor was painted green, while the walls were yellow.

Mary'nin tırnakları parlak kırmızıya boyanmış. - Mary's nails were painted a bright red.

painting
boyayarak

Tom sabahı tavanı boyayarak geçirdi. - Tom spent the morning painting the ceiling.

Tom ve arkadaşları öğleden sonrayı ahırı boyayarak geçirdi. - Tom and his friends spent the afternoon painting the barn.

painting
boyama resim
painting
yağlı boya

Bu yağlı boyayı kim yarattı? - Who created this oil painting?

Eski İtalyan yağlı boya resim hiç halkın içinde sergilenmedi. - The old Italian oil painting was never exhibited in public.

painting
nakkaşlık
body paint
(Otomotiv) gövde boyama/boyası
choice of paint system
boya sistemi seçimi
detector paint
(Askeri) detektör boya
emulsion paint
emülsiyon boyası
enamel paint
(İnşaat) vernikli boya
floor paint
(İnşaat) döşeme boyası
lusterless paint
(Askeri,Teknik) mat boya
powder paint
toz boya
solid paint
(Otomotiv) opak boya
solid paint
(Otomotiv) mat boya
trim paint
ince işler boyası
wall paint
(İnşaat) duvar boyası
wood paint
(Marangozluk) ahşap boyası
acrylic paint
akrilik boya
aluminium paint
alüminyum boya
antirust paint
pas önleyici boya
asphalt paint
asfalt boya
bituminous paint
bitümlü boya
coat of paint
bir kat boya

Onlar sandalyeye bir kat boya sürdüler. - They put a coat of paint on the chair.

Evin yeni bir kat boyaya ihtiyacı var. - The house needs a new coat of paint.

concrete paint
beton boyası
cork paint
mantarlı boya
decorate with paint
boyalarla süsle
enamel paint
emaye boya
gold paint
altın boya
graphite paint
grafit boyası
latex paint
plastik boya
luminous paint
fosforlu boya
metallic paint
metalik boya
metallic paint
metal boya
painting
ressamlık

O, ressamlık için yeteneklidir. - He has an aptitude for painting.

Ressamlık onun hayatının büyük aşkıydı. - Painting was the great love of his life.

painting
{f} boyama

Sanırım Tom geçen yaz ahırı boyamaya zaman ayırmadı. - I guess Tom didn't get around to painting the barn last summer.

John kapıyı boyamaktadır. - John has been painting the door.

painting
yağlıboya resim
painting
keste
spray paint
püskürtme boya
war paint
savaş boyası
water base paint
plastik boya
Painting
boyayan
chalkboard paint
Karatahta boyası
china paint
Porselen üzerine boyanmış resim
china paint
Porselen boyamakta kullanılan boya
embossed paint
rölyef boyası
face paint
Yüz boyası
finger-paint
parmak boyası
fresh coat of paint
taze boya katı
glass paint
cam boyama
gloss paint
parlak cila
grease paint
makyaj boyası
latex paint
lateks boya
latex paint
tutkallı boya
oil-paint
yağ-boya
painted
boya(mak)
painting
boyuyor
painting
resmini yapma
water base paint
su bazlı boya

imcosuz.

wood paint
ahşap boyama
(paint) peel
boya soyulmak
alkyd paint
(Mimarlık) alkit boya
apply paint
boya vurmak
apply paint
boya sürmek
as fresh as paint
pırıl pırıl
as fresh as paint
cin gibi
as fresh as paint
zeki
baffle paint
kamuflaj boyası
cellulose paint
(Botanik, Bitkibilim) selülozik boya
cellulosic paint
selülozik boya
cement paint
(İnşaat) çimento badana
chassis paint
şasi boyası
colored paint
renkli boya
cracking in paint
boya çatlağı
cracking in paint
boyada çatlaklık
dazzle paint
kamuflaj boyası
detector paint
(Askeri) DETEKTÖR BOYA: Sıvı halindeki yakıcı gaz zerre ve damlalarına karşı bir detektör olarak kullanılabilen boya. Yakıcı gaz damlalarının dokunduğu yerlerde boya renk değiştirir
dip paint
daldırma boyası
dispersion paint
dispersiyon boya
distemper paint
tutkallı badana
engine paint
motor boyası
epoxy based paint
epoksi esaslı boya
exterior paint
dış yüzey boyası
fatty paint
kalınlaşmış boya
finishing paint
(İnşaat) bitiriş boyası
fluorescent paint
(Aydınlatma) floresan boya
fluorescent paint
(Aydınlatma) parıldar boya
fresh paint
ıslak boya
funnel paint
baca boyası
gloss paint
parlak boya
glue paint
tutkallı boya
grease paint
makyaj boyası [tiy.]
grease paint
gres boyası
hiding power of paint
boyanın örtme gücü
indoor paint
(İnşaat) dahili boya
indoor paint
(İnşaat) iç işler boyası
insecticide paint
(Kimya) böcek öldürücü boya
linseed oil paint
beziryağlı boya
liquid paint
sıvı boya
liquid vesicant detector paint
(Askeri) YAKICI SIVI DETEKTÖR BOYA: Bak. "detector paint"
luminescent paint
fosforlu boya
lusterless paint
(Askeri) MAT BOYA: Herhangi bir satıh üzerinde, hiç bir parlaklık meydana getirmeyen ve ışınları emen boya. Bu boya, ordu araçlarında geniş ölçüde kullanılır
marine paint
(Askeri) deniz boyası
mineral paint
(Madencilik) mineral boya
one coat of paint
(İnşaat) tek kat boya
one layer of paint
(İnşaat) tek kat boya
İngilizce - İngilizce
a Paint Horse
The free-throw lane, construed with the

The Nimrods are strong on the outside, but not very good in the paint.

To apply in the manner that paint is applied
A substance that is applied as a liquid or paste, and dries into a solid coating that protects or adds color/colour to an object or surface to which it has been applied
A face card (king, queen, or jack)
A set of containers or blocks of paint of different colors/colours, used for painting pictures
To apply paint to
Paintballs

I am running low on paint for my marker.

To practise the art of painting pictures
To depict or portray
To draw an element in a graphical user interface

Sent to a minimized window when the icon's background must be filled before it is painted.

To create an image with paints
Graphics drawn using an input device, not scanned or generated

If using a paint package, you must specify the color before you draw the line or shape.

{n} colors mixed together for painting
{v} to color, adorn, represent, describe
make a painting; "he painted all day in the garden"; "He painted a painting of the garden
make a painting; "he painted all day in the garden"; "He painted a painting of the garden"
A nearly obsolete file format (file type PNTG) that holds low-resolution black-and-white bitmapped graphics Compare image-editing and draw programs
On a wall or object, the paint is the covering of dried paint on it. The paint was peeling on the window frames
If you paint something or paint a picture of it, you produce a picture of it using paint. He is painting a huge volcano Why do people paint pictures? I had come here to paint
a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid); dries to form a hard coating
Area 1 0 mg/cm2
A pigmented liquid that dries to form an opaque, solid film and provide decoration and protection
A paint is created by mixing ground pigment (powdered colors) with a liquid, typically referred to as a 'vehicle' Paint dries to an even, continuous surface and is used for decorative or protective purposes
{f} apply color to a surface; create a work of art with paint; make a design on a surface with paint; put makeup on; describe something in words; apply with a brush like paint
To cover with coloring matter; to apply paint to; as, to paint a house, a signboard, etc
To practice the art of painting; as, the artist paints well
A combination of pigments with suitable thinners or oils to provide decorative and protective coatings
make a painting of; "He painted his mistress many times"
A mixture of pigment, binder and solvent used to decorate and protect metalwork
A cosmetic; rouge
To color one's face by way of beautifying it
{i} colored substance applied to surfaces; layer of dried pigment on a surface; cosmetic color applied to the face
(Verb) To apply a thin layer of coating to a substrate by brush, roller, spray, or other suitable method (Noun) A pigmented liquid designed for application to a substrate, in a thin layer, which is then converted to a solid film Paint is designed to protect and/or decorete the surface it is applied to
A pigment or coloring substance
Paint is a coloured liquid that you put onto a surface with a brush in order to protect the surface or to make it look nice, or that you use to produce a picture. a pot of red paint They saw some large letters in white paint. water-based artist's paints
(basketball) a space (including the foul line) in front of the basket at each end of a basketball court; usually painted a different color from the rest of the court; "he hit a jump shot from the top of the key"; "he dominates play in the paint"
Interior Decor Glazing Materials
A coating containing enough pigment to create an opaque solid film after application as a thin layer
To fill in an area with a given symbolism or color on a raster display device (See Cross-hatch)
Paint is used on both the interior and exterior of railcars It is used as a protective coating and is normally sprayed on The paint prevents corrosion Pilot A triangular frame curved around the lower part of the front of a locomotive to remove obstacles from the track Pilot Beam A crossbar placed at the front of an engine to absorb shocks and support the pilot Piston A thick, snug- fitting metal disk that slides back and forth within a cylinder Piston Rod A steel rod attached at one end to the center of the piston and at the other end to a moving block, or crosshead, and by which the pistons move the drivers Platform Any surface of a railcar which is intended for a person to stand for the purpose of obtaining access to a certain area of the railcar Pusher A locomotive built to help trains up steep grades by pushing from behind
apply a liquid to; e
Fig
If you paint a grim or vivid picture of something, you give a description of it that is grim or vivid. The report paints a grim picture of life there see also painting, gloss paint, oil paint, poster paint, war paint. Decorative and protective coating commonly applied to rigid surfaces as a liquid consisting of a pigment suspended in a vehicle, or binder. The vehicle, usually a resin dissolved in a solvent, dries to a tough film, binding the pigment to the surface. Paint was used for pictorial and decorative purposes in the caves of France and Spain as early as 15,000 BC. Limoges painted enamel Painted Desert painted lady painted turtle acrylic painting action painting Old Museum of Painting bark painting fresco painting genre painting Metaphysical painting miniature painting Mughal painting oil painting Pahari painting Hill painting scroll painting still life painting tempera painting
To colour, to represent in colours, to describe, a colouring substance
[quip] in 1939, two-tone paint combination cost $20 extra, non standard color cost $25, fenders finished in different color ran $12 50 [Sch40, p 13]
An application environment designed for freehand sketches, editing color images, and other artistic uses
A basic illustration program available with Windows operating system as one of its accessories With Paint you can create graphics and images from scratch
If a woman paints her lips or nails, she puts a coloured cosmetic on them. She propped the mirror against her handbag and began to paint her lips She painted her fingernails bright red
apply a liquid to; e g , paint the gutters with linseed oil
apply paint to; coat with paint; "We painted the rooms yellow"
To color, stain, or tinge; to adorn or beautify with colors; to diversify with colors
The same prepared with a vehicle, as oil, water with gum, or the like, for application to a surface
Put information directly onto the surface of a window You can use painting to write text in any size or font available on your Windows system, as well as to draw lines, curves, filled shapes and bitmaps
The oldest and most limited Macintosh graphic file format, holding only black-and-white bit maps at 72 dpi Paint files (file type PNTG) are limited to 8 by 10 inches
A Jack, King or Queen (i e a card with a picture on it)
the 150 or so pigmented layers that hold the deck together at the Athens Community Theater
paint the gutters with linseed oil make a painting of; "He painted his mistress many times"
A jack, king, or queen (i e , a card with a picture on it) Let's see some paint
To represent or exhibit to the mind; to describe vividly; to delineate; to image; to depict
narcotics (used as verbal camoflage)
If you paint a wall or an object, you cover it with paint. They started to mend the woodwork and paint the walls I made a guitar and painted it red. painted furniture
When you paint a design or message on a surface, you put it on the surface using paint. a machine for painting white lines down roads The recesses are decorated with gold stars, with smaller stars painted along the edges
A low-resolution bitmapped file to top
A pigmented opaque material that completely covers and hides the surface to which it is applied Paint is available in oil-based and water-based formulas
paint the gutters with linseed oil make a painting of; "He painted his mistress many times" make a painting; "he painted all day in the garden"; "He painted a painting of the garden
The free throw lane See in the paint
To form in colors a figure or likeness of on a flat surface, as upon canvas; to represent by means of colors or hues; to exhibit in a tinted image; to portray with paints; as, to paint a portrait or a landscape
A combination of pigments with suitable thinners or oils to provide decorative and protective coatings Can be oil based or latex water based
a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid); dries to form a hard coating apply paint to; coat with paint; "We painted the rooms yellow"
Paint Horse
A breed of horse that combines both the conformational characteristics of a western stock horse with a pinto spotting pattern of white and dark coat colours
Paint Horses
plural form of Paint Horse
paint by numbers
To complete a painting by numbers kit
paint oneself into a corner
To create a predicament or problem for oneself; to do something that leaves one with no good alternatives or solutions
paint out
To describe, possibly so as to misrepresent

Didn't want the media getting a hold of it and painting me out as a street thug.

paint out
To obliterate by painting over

The Clone Brush can be used to paint out the imperfection or the obstructing object.

paint the town red
To party or celebrate in a rowdy, wild manner, especially in a public place

Half a dozen cowboys cantered up the main street of Los Portales in a cloud of dust. One of them, older than the rest, let out the wild yell. . . . A second flung into the blue sky three rapid revolver shots. Plainly they were advertising the fact that they had come to paint the town red and did not care who knew it.

paint the wagon
To get things done

John, you still haven’t closed that deal, you need to paint that wagon now!.

paint with a broad brush
To describe a class of objects or a kind of phenomenon in general terms, without specific details and without attention to individual variations

Painting slavery with a broad brush in literature, film and even political debate has kept us from knowing the real horror and heroism of the institution.

paint-billed crake
a bird from the family Rallidae
paint-billed crakes
plural form of paint-billed crake
paint-by-numbers
By rote, without thought or creativity

This is not a cookbook full of passive recipes, nor is it a paint-by-numbers approach to teaching. Instead, it provides the fresh clay, the carving tools, and the spirited inspiration to form the clay to match our intent.

paint-by-numbers
Made from a painting by numbers kit
paint by number
(Oyunlar) Paint by number (or painting by numbers) are kits, popularized in the 1950s, by Max Klein and the Palmer Paint Company, among others. Included in the kits is a number board or canvas with corresponding paints to be filled in. Dan Robbins who worked for Klein as an artist is often incorrectly credited with inventing the genre, which predates his 1951 involvement. Michelangelo has been credited by some with the original idea by assigning colors to various areas of the Sistine Chapel for assistants to fill in over some 500 years ago
paint oneself into a corner
Do something which puts you in a very difficult situation and limits the way that you can act

1. I've painted myself into a corner here. 2. Having said I won't take less than £20 an hour, I can't then be seen to accept a job that pays less.

paint oneself into a corner
(deyim) Leave oneself no means of escape or room to manoeuvre
paint the town
(deyim) Go out to drink and have a good time; celebrate wildly; carouse

It was the sailors' first night ashore; they painted the town red.

paint the town red
(deyim) Go out to drink and have a good time; celebrate wildly; carouse

It was the sailors' first night ashore; they painted the town red.

paint yourself into a corner
Do something which puts you in a very difficult situation and limits the way that you can act

1. I've painted myself into a corner here. 2. Having said I won't take less than £20 an hour, I can't then be seen to accept a job that pays less.

Paint Shop Pro
(Computers) program for creating and editing graphic files (produced by JASC Software, Inc.), PSP
paint in bright colors
make artwork using colorful paints
paint in dark colors
make artwork using paints of dark or subdued colors
paint in glowing colors
make artwork using bright colorful paints
paint job
if a car has a paint job, it is painted again
paint out
cover with paint
paint roller
a roller that has an absorbent surface used for spreading paint
paint stripper
Paint stripper is a liquid which you use in order to remove old paint from things such as doors or pieces of furniture. a powerful chemical substance used to remove paint from walls, doors etc
paint the town red
visit all of the pubs in a city (Slang)
paint tube
container used to hold an artist's paint
emulsion paint
Any paint consisting of an emulsion of oil etc in water
finger paint
To paint using fingerpaint
finger-paint
Alternative spelling of finger paint
oil paint
A paint in which the colours are suspended in an oil such as linseed oil which hardens on exposure to the air
painting
An illustration or artwork done with the use of paint(s)

The Mona Lisa is one of the most famous paintings.

painting
The same activity as an art form

Some artists excel in both painting and sculpture, like Michelangelo.

painting
The action of applying paint to a surface

Artistic painting often takes longer then utilitarian house - etc. painting.

points in the paint
Points scored from within the free-throw lane
war paint
cosmetics, makeup
war paint
Pigments ritually applied to the face and/or body of a Native American warrior prior to going into a battle
war-paint
Alternative spelling of war paint
watch paint dry
To watch something that has virtually no movement, hence, something very boring

I expected his new play to be as good as the last, but it was like watching paint dry.

watching paint dry
Present participle of watch paint dry
whore paint
Alternative spelling of whore's paint
whore's paint
Excessive, gaudy, or tasteless makeup

I will not have that . . . that whore's paint on my face!.

painting
{n} the art of laying on colors, a picture
Painted
depaint
acrylic paint
Artists' colors made by polymerizing a methyl methacrylate by emulsification, thus dispersing the resin into tiny particles in water This fluid is used for a base in compounding polymer colors Acrylic colors are water soluble when wet, but dry to an insoluble film Colors are bright, dry quickly and are flexible
acrylic paint
used especially by artists
acrylic paint
This paint uses a synthetic medium A commercially produced acrylic paint has complex formulations and contains many additives that produce precise performance qualities It is often substituted for oil paint by artists because it can be thinned with water and thereby dries quickly It is suitable for use on canvas and other supports and retains impasto and textural effects as it dries Its main attraction is its speed and convenience and the fact that it can mimic a wide range of technical effects normally associated with other paints
acrylic paint
Acrylic is a water based paint which dries in minutes or even seconds, depending on conditions Unlike many other water based paints, it is not water soluble once it has dried
acrylic paint
A paint with an acrylic resin base
acrylic paint
A fast-drying synthetic paint made from acrylic resin
acrylic paint
Synthetic paint with pigment dispersed in a synthetic vehicle Acrylic paints dry quickly This paint uses a synthetic medium rather than a natural one Artists commonly use this as a substitute for oil since it dries quickly
acrylic paint
A versiatile thermoplastic that emerged in the late 1950's It is a resilient medium and synthetic resin used in high-performance water-based coatings used for painting on canvas and for textile uses such as marbling
acrylic paint
Water soluble paint that dries to an insoluble paint film Composed of two parts, an acrylic polymer emulsion (binder) and pigment
acrylic paint
water-soluble paint made from pigments dispersed in an acrylic resin (Art)
as fresh as paint
very new
casein paint
a water-base paint made with casein (which is a protein precipitated from milk)
coat of paint
layer of paint
coat of paint
a layer of paint covering something else
emulsion paint
(British) latex paint
finger paint
paint that has the consistency of jelly
finger paint
{i} soft paint designed that is applied with one's bare hands (most often used by children)
finger-paint
apply colors with one's fingers
fresh paint
paint not yet dry, new paint, wet paint
gloss paint
Gloss paint is paint that forms a shiny surface when it dries
house paint
paint used to cover the exterior woodwork of a house
latex paint
A paint having a latex binder. Also called rubber-base paint
latex paint
a water-base paint having a latex binder
oil paint
paint in which a drying oil is the vehicle
oil paint
Oil paint is a thick paint used by artists. It is made from coloured powder and linseed oil. A paint in which the vehicle is a drying oil. Also called oil color. paint that contains oil
oil-based paint
paint with an oil base, paint made of pigment and oil
painted
Marked with bright colors; as, the painted turtle; painted bunting
painted
coated with paint; "freshly painted lawn furniture"
painted
represented in a painting; "as idle as a painted ship upon a painted ocean
painted
Covered or adorned with paint; portrayed in colors
painted
represented in a painting; "as idle as a painted ship upon a painted ocean"
painted
lacking substance or vitality as if produced by painting; "in public he wore a painted smile"
painted
Past tense and past participle of to paint
painted
having makeup applied; "brazen painted faces"
painted
having sections or patches colored differently and usually brightly; "a jester dressed in motley"; "the painted desert"; "a particolored dress"; "a piebald horse"; "pied daisies"
painted
{s} covered with paint
painted
lacking substance or vitality as if produced by painting; "in public he wore a painted smile" coated with paint; "freshly painted lawn furniture" having makeup applied; "brazen painted faces" represented in a painting; "as idle as a painted ship upon a painted ocean
painting
The act or employment of laying on, or adorning with, paints or colors
painting
Works of art made with paint on a surface
painting
The work of the painter; also, any work of art in which objects are represented in color on a flat surface; a colored representation of any object or scene; a picture
painting
History clearly indicates that man long since recorded his expressions using pigments on cave-walls, stone, wood, leather, metal, fabric/canvas, paper, glass and synthetic materials According to ancient Indian texts, the art of painting has been popular in India from very early periods and excellent examples of paintings are available from as early as the 2nd century B C Traditional Indian paintings include wall paintings, scroll paintings, palm-leaf paintings, miniatures on paper, paintings on wood, leather, ivory, mica etc
painting
An illustration or artwork done with the use of paints
painting
the occupation of a house painter; "house painting was the only craft he knew" the act of applying paint to a surface; "you can finish the job of painting faster with a roller than with a brush" creating a picture with paints; "he studied painting and sculpture for many years" graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface; "a small painting by Picasso"; "he bought the painting as an investment"; "his pictures hang in the Louvre
painting
{i} painted picture; act of applying paint
painting
in art, the creation by an artist of a piece with aesthetic value using the application of paint to a surface
painting
the act of applying paint to a surface; "you can finish the job of painting faster with a roller than with a brush"
painting
A picture or design executed in paints
painting
Color laid on; paint
painting
n The art of protecting flat surfaces from the weather and exposing them to the critic Formerly, painting and sculpture were combined in the same work: the ancients painted their statues The only present alliance between the two arts is that the modern painter chisels his patrons
painting
Painting is the activity of painting pictures. two hobbies she really enjoyed, painting and gardening
painting
present participle of paint
painting
Painting is the activity of painting doors, walls, and some other parts of buildings. painting and decorating. Art consisting of representational, imaginative, or abstract designs produced by application of coloured paints to a two-dimensional, prepared, flat surface. The elements of design (i.e., line, colour, tone, texture) are used in various ways to produce sensations of volume, space, movement, and light. The range of media (e.g., tempera, fresco, oil, watercolour, ink, gouache, encaustic, casein) and the choice of a particular form (e.g., mural, easel, panel, miniature, illuminated manuscript, scroll, screen, fan) combine to realize a unique visual image. Painting as an art form dates back to prehistoric cave paintings. The early cultural traditions of tribes, religions, guilds, royal courts, and states controlled the craft, form, imagery, and subject matter of painting and determined its function (e.g., ritualistic, devotional, decorative). Painters were considered skilled artisans rather than creative artists until eventually, in East Asia and Renaissance Europe, the fine artist emerged with the social status of a scholar and courtier. Fine artists signed their work and decided its design and often its subject and imagery. Over time painters have increasingly gained the freedom to invent their own visual language and to experiment with new forms and unconventional materials and techniques. In the early 20th century painters began to experiment with nonrepresentational art in which formal qualities such as line, colour, and form were explored rather than subject matter. Throughout the century styles vacillated between representational and nonrepresentational painting. In the late 20th century some critics forecast the "death of painting" in the face of new media such as video and intallation art, yet talented new artists repeatedly brought painting back to the centre of artistic production. acrylic painting action painting Old Museum of Painting bark painting fresco painting genre painting Metaphysical painting miniature painting Mughal painting oil painting Pahari painting Hill painting scroll painting still life painting tempera painting
painting
the occupation of a house painter; "house painting was the only craft he knew"
painting
is the creation of an object or form chiefly by using liquid colors
painting
Applying dye, stain or color to the front of the rug after the rug is woven Exposed foundation is sometimes painted to conceal wear
painting
graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface; "a small painting by Picasso"; "he bought the painting as an investment"; "his pictures hang in the Louvre
painting
A depicting by words; vivid representation in words
painting
A painting is a picture which someone has painted. a large oil-painting of Queen Victoria
painting
creating a picture with paints; "he studied painting and sculpture for many years"
paintings
plural of painting
paints
Textile paints stay on the surface of the fabric, they are usually acrylic and water-based They need to be heat set with an iron, in a professional dryer, or set with a no-heat fixative
paints
plural of paint
paints
Face or picture cards (Jack, Queen and King)
paints
third-person singular of paint
paints
form of temporary colour which is applied to dry hair after styling
poster paint
Poster paint is a type of brightly coloured paint which contains no oil and is used for painting pictures. brightly coloured paint that contains no oil, used especially by children to paint pictures
primer paint
type of paint used as a base for other paints, base paint
some of the paint has scaled off
some of the paint has peeled away, part of the paint has chipped off
spray paint
Spray paint is paint bought in a special can which you spray on a surface by pressing a button on the top of the can. The walls have been horribly vandalized with spray paint
spray paint
If you spray paint a surface, you paint it using spray paint. If you spray paint something on a surface, you paint it on that surface using spray paint. The youths are taught how to spray paint cars and mend fences He spray-painted his name on the wall
spray paint
paint applied with a spray gun
war paint
colors that warriors spread on their faces
war paint
War paint is the paint which some groups of people used to decorate their faces and bodies before they fought a battle
war paint
full ceremonial regalia adornment consisting of paint applied to the face and body of certain Amerindians before a battle
water-base paint
paint in which water is used as the vehicle
wet paint
paint which has not dried yet
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) paint
paint hakkında
(Bilgisayar) about paint
paint yardımını gösterir
(Bilgisayar) show paint help
tabanca boyası paint designed
to be used in a spray gun
paint