one who, or that which, shades

listen to the pronunciation of one who, or that which, shades
İngilizce - Türkçe

one who, or that which, shades teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shady
gölgeli

Bu yer fotoğraf çekmek için çok gölgeli. - This place is too shady for taking photos.

Biz bir köpekten neler öğrenebiliriz? Sıcak günlerde bir sürü su içerler ve gölgeli bir ağacın altında uzanırlar. - What can we learn from a dog? On hot days, drink lots of water and lie under a shady tree.

shady
hilebaz
shady
üçkağıtçı
shady
kanunsuz
shadowless
açık
shady
güvenilmez
shady
Şaibeli
shadowless
{s} gölgesiz
shadowless
{s} belli
shady
{s} gölgeli, gölgeler içinde
shady
şüpheli olarak
shady
entrika
shady
şüphelilik
shady
{s} şüpheli; kanunsuz, kanuna aykırı; üçkâğıtçı, hilebaz, sahtekâr: He's got a shady
shady
şüpheli/gölgeli
shady
shady dealings gizli ilişkiler
shady
(sıfat) gölgeli, gölge gibi, loş, karanlık, şüpheli, kötü, namussuz
one who, or that which, shades