üçkağıtçı

listen to the pronunciation of üçkağıtçı
Türkçe - İngilizce
{i} swindler

She must be a swindler. - O üçkağıtçı biri olmalı.

trickster
swindler, double-dealer, con man
cardsharp who cheats people in a game of 'üçkâğıt'
humbug
guileful
conman, crook, swindler, trickster, confidence trickster, twister, fiddler, shark; devious, dodgy
confidence man
knavish
sharper
knave
chiseller [Brit.]
grifter
tricksy
trickish
blackleg
confidence trickster
cheat
chiseler
cardsharp who cheats people in a game of üçkâğıt
tricky
wangler
twister
dodgy
devious
fake
shady
(Argo) hustler
crafty

The Germans are very crafty. - Almanlar çok üçkâğıtçı.

shark
dodgy
devious
shady
rook
foxy
fiddler
slick
charlatan
twister
rogue
double dealing
{i} chiseller
Türkçe - Türkçe
Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse: "Özellikle üçkâğıtçıları ve ispatlanmış suçlar işleyenleri aradı."- T. Buğra
Üçkâğıt oyunu oynatan kimse
Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse
üçkağıtçı