şüphelilik

listen to the pronunciation of şüphelilik
Türkçe - İngilizce
doubtfulness
shadiness
suspiciousness
dubiety
ambiguousness
shady
fishy
şüpheli
doubtful

Mrs. Harris is very doubtful about her son's future. - Bayan Harris oğlunun geleceği hakkında çok şüpheli.

I am doubtful whether he will come. - Onun gelip gelmeyeceği konusunda şüpheliyim.

şüpheli
suspect

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

The fingerprints left on the weapon match the suspect's. - Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor.

şüpheli
{s} suspicious

She said that she saw a suspicious man. - O, şüpheli bir adam gördüğünü söyledi.

Did you notice anything suspicious? - Şüpheli bir şey fark ettin mi?

şüpheli
{s} dubious

She gave us a dubious answer. - O bize şüpheli bir cevap verdi.

Their honesty is dubious. - Onların dürüstlüğü şüphelidir.

şüpheli
fishy

There's something fishy going on in there. - Orada devam eden şüpheli bir şey var.

There is something fishy here. - Burada şüpheli bir şey var.

şüpheli
equivocal

Research in this area is somewhat equivocal. - Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli.

şüpheli
{s} indefinable
şüpheli
{s} funny
şüpheli
{s} speculative
şüpheli
shady
şüpheli
(Bilgisayar) in doubt

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

şüpheli
mistrustful
şüpheli
{s} unconvincing
şüpheli
misgiven
şüpheli
questionable

The behaviour of many people is questionable. - Birçok insanın davranışları şüpheli.

There are many questionable points in this ledger. - Bu hesap defterinde birçok şüpheli noktalar var.

şüpheli
dubitative
şüpheli
problematic
şüpheli
iffy
şüpheli
ambiguous
şüpheli
dubitable
şüpheli
doubter
şüpheli
distrustful
şüpheli
debatable
şüpheli
loose
Şüpheli
(Kanun) person of interest
şüpheli
shadowy
şüpheli
dodgy
şüpheli
uncertain, not certain to occur
şüpheli
uncertain; suspicious, questionable, debatable; doubtful, dubious
şüpheli
uncertain
şüpheli
sceptical
şüpheli
funny peculiar
şüpheli
dicey
şüpheli
suspicious, questionable; suspicious-looking
şüpheli
creaky
şüpheli
contestable
şüpheli
indecisive
şüpheli
disputable
şüpheli
doubtful, open to doubt
şüpheli
chancy
şüpheli
discredited
şüpheli
hazardous
şüpheli
mistrust
şüpheli
{s} problematical
şüpheli
{s} umbrageous
şüpheli
{s} murky
şüpheli
{s} precarious
şüpheli
{s} suspenseful
şüpheli
{s} screwy
şüpheli
problematic,ical
şüpheli
{s} nebulous
şüpheli
{s} shaky
şüpheli
{s} skeptical

Tom said Mary was likely to be skeptical. - Tom Mary'nin muhtemelen şüpheli olacağını söyledi.

Türkçe - Türkçe

şüphelilik teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Şüpheli
(Osmanlı Dönemi) UKDEGİR
şüpheli
Kuşkulu
şüpheli
Kuşkulu: "Mazisi şüpheli kadınlarla evlenmek, insanı sonraları rahatsız eder."- P. Safa
şüpheli
(Osmanlı Dönemi) meşkuk
şüphelilik