muhteşemlik

listen to the pronunciation of muhteşemlik
Türkçe - İngilizce
grandiosity
muhteşem
{s} spectacular

I want to show you a spectacular view. - Sana muhteşem bir manzara göstermek istiyorum.

It was quite spectacular. - O oldukça muhteşemdi.

muhteşem
splendid

It would be splendid if we could go there, wouldn't it? - Biz oraya gidebilsek muhteşem olurdu, değil mi?

The player made a splendid comeback. - Oyuncu muhteşem bir dönüş yaptı.

muhteşem
magnificent

The Altamira cave is famous for its magnificent Paleolithic paintings. - Altamira Mağarası muhteşem Paleolitik resimleriyle ünlüdür.

Tom looks magnificent. - Tom muhteşem görünüyor.

muhteşem
gorgeous

He's drop-dead gorgeous. - O göz alıcı muhteşem.

She's really gorgeous. - O gerçekten muhteşem.

muhteşem
superb

His taste in music is superb. - Onun müzik zevki muhteşemdir.

Tom explained the situation superbly. - Tom durumu muhteşem şekilde açıkladı.

muhteşem
sublime
muhteşem
noble
muhteşem
{s} grand
muhteşem
stupendous

It is a stupendous project. - Bu muhteşem bir proje.

muhteşem
spellbinding
muhteşem
powerful
muhteşem
great

Maternal love is the greatest thing. - Anne sevgisi en muhteşem şeydir.

You've been a great help. - Muhteşem bir yardımcısın.

muhteşem
pompous
muhteşem
superbly

Tom explained the situation superbly. - Tom durumu muhteşem şekilde açıkladı.

muhteşem
kingly
muhteşem
sumptuous
muhteşem
grandiose
muhteşem
proud
muhteşem
glorious

We had a glorious time. - Biz muhteşem bir zaman geçirdik.

This is certainly a glorious day. - Gerçekten muhteşem bir gün.

muhteşem
a gorgeous
Muhteşem
(isim) Splendid, magnificient
muhteşem
{s} august
muhteşem
costly
muhteşem
{s} slashing
muhteşem
{s} stately
muhteşem
{s} regal
muhteşem
{s} solemn
muhteşem
{s} resplendent
muhteşem
{s} lordly
muhteşem
refulgent
muhteşem
{s} imperial

Some Whites seek more imperial solutions. - Bazı Beyazlar daha muhteşem çözümler aramaktadır.

muhteşem
{s} majestic
muhteşem
palatial
muhteşem
{s} royal
muhteşem
magnifical
muhteşem
Olympian
muhteşem
magnificent, splendid, grand; imposing
muhteşem
corking
muhteşem
bright
muhteşem
magnificent, splendid, majestic, grand, great, glorious
muhteşem
magnific

Tom looks magnificent. - Tom muhteşem görünüyor.

This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages. - Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır.

muhteşem
palmy
Türkçe - Türkçe

muhteşemlik teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MUHTEŞEM
(Osmanlı Dönemi) Etraflı ve taraftarlarının çokluğu ile büyük
MUHTEŞEM
(Osmanlı Dönemi) Büyük, debdebeli, tantanalı
muhteşem
(Osmanlı Dönemi) ihtişamlı, gösterişli, göz alıcı
muhteşem
Görkemli, gösterişli, büyük ve göz alıcı
muhteşem
Büyük
muhteşem
Görkemli: "Ne büyümüş, ne koca göbekli muhteşem bir mahluk olmuştu."- S. F. Abasıyanık
muhteşemlik