çember

listen to the pronunciation of çember
Türkçe - İngilizce
hoop

I'd jump through hoops for you. - Ben sizin için çemberlerden atlamak isterdim.

Let's go to the gym and shoot some hoops. - Hadi spor salonuna gidip birkaç çember atalım.

circle

Vultures circled above the dead body. - Akbabalar ölü beden üzerinde çember şeklinde hareket ettiler.

Find the radius of the circumscribed circle of the triangle. - Üçgenin çevrel çemberinin yarıçapını bul.

(basketbol) basket
basketball basket, hoop
bail
rim (of a wheel)
circular, round
hoop, band, strap (of a barrel, crate, trunk, etc.)
ring
circumference
circuit
large, printed kerchief
round
circle; circumference; hoop; wooden ring, metal strip; large printed kerchief; basket ring
girth
hoop (a child's toy)
(Askeriye) encirclement
pie
metal strip
collar
wooden ring
(Spor) bucket
cycle
(Spor) rack
hank
circling
çember çizmek
circle
çember anten
circular antenna
çember atma oyunu
quoits
çember dişli
ring gear
çember geçirilmiş
shod
çember geçirmek
to hoop, band, or strap (a barrel, crate, trunk, etc.)
çember geçirmek
rim
çember içine almak
to encircle
çember içine almak
mil . to encircle
çember kayık
a boat with a round stern
çember oyunu
hoopla
çember sakal
beard which encircles the face from temple to temple (A wearer of this beard keeps his cheeks and the upper part of his chin closely shaven.)
çember sakal
round trimmed beard
çember takmak
hoop
çember uzunluğu
math . circumference
çember çevirme
hoopla
çember çevirmek
to roll a hoop
çevrel çember
(Geometri) Excircle, escribed circle
çelik çember
steel ring
enli çember
wide circles
birim çember
(Matematik) unit circle
bölge irtibat grubu; çember lazer cayrosu
(Askeri) regional liaison group; ring laser gyro
demir çember
strap iron
devirli çember
(Elektrik, Elektronik) recirculating loop
dış çember
epicycle
koruyucu çember
guard circle
sanat çember
(Matematik) imaginary circle
tank kule çember dişlisi
(Askeri) hull turret aperture
yarım çember
semicircle
yedek çember
(Matematik) auxiliary circle
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Çenber
Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Büyük yazma, yemeni
Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka
Çocukların oynamak için çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak
Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak
Aşılması, çözümü güç durum
Büyük yazma yemeni
Büyük yazma, yemeni: "Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya."- Halk türküsü
(Osmanlı Dönemi) KENAR
çember kayık
Arka tarafı yuvarlak kayık
çember makası
Karyola ve somya imalâtında kullanılacak olan çelik çemberleri kesmeye yarayan araç
çember sakal
Yuvarlak bir biçimde kesilmiş sakal
çelik çember
Balya, eşya, yük vb. sarılıp ambalajlanmasında kullanılan dar, çelik şerit
büyük çember
Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember
düşey çember
Bir yerin düşeyini sınırlayan çember (veya düzlem)
ÇENBER
(Osmanlı Dönemi) f. Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi
ÇENBER
(Osmanlı Dönemi) Geo: Bir düzlemde bulunan sabit noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği geometrik şekil
ÇENBER
(Osmanlı Dönemi) Başa ve boyna bağlanan yemeni
ÇENBER
(Osmanlı Dönemi) Esirlik, bağlılık, kölelik
ÇENBER
(Osmanlı Dönemi) Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka
Çenber
(Osmanlı Dönemi) MİCR
İngilizce - Türkçe

çember teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

çevrel çember
(Geometri) Her üçgenin üç köşesinden de geçen bir çember mevcuttur ve bu çember çevrel çember adını alır. Bir başka deyişle aynı doğru üzerinde olmayan her üç nokta bir çember belirler, bu çember çevrel çemberdir
çember