meraklandırmak

listen to the pronunciation of meraklandırmak
Türkçe - İngilizce
to make (someone) anxious or curious
ruffle
to make anxious, to worry; to make sb curious
worry
mystify
merak
{i} curiosity

Curiosity killed the cat. - Fazla merak iyi değildir.

He has always had a great curiosity about the world. - Onun her zaman, dünya hakkında büyük bir merakı oldu.

merak
worry

Don't worry. This won't happen again. - Merak etme. Bu bir daha olmayacak.

Don't worry. They will be supervised. - Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak.

merak
{i} interest

Magdalena is interested in geography. - Magdalena coğrafyaya meraklıdır.

Tom wondered why many people in America think that baseball is more interesting to watch than soccer. - Tom Amerika'daki birçok insanın niçin beyzbolun futboldan daha ilginç olduğunu düşündüklerini merak etti.

merak
{i} concern

Your friends are really concerned about your health. - Arkadaşların senin sağlığını gerçekten merak ediyorlar.

merak
{i} whim
merak
wonder

I wonder who that girl is. - O kızın kim olduğunu merak ediyorum.

I wonder who that girl is. - Şu kızın kim olduğunu merak ediyorum.

merak
{i} fancy

He has a great fancy for travelling. - Onun seyahat için büyük bir merakı var.

merak
maggot
merak
espial
merak
keenness
merak
fond

I am fond of Australian food. - Avusturalya yemeklerine çok meraklıyımdır.

My sister is fond of music. - Kız kardeşim müziğe meraklıdır.

merak
great interest
merak
conceive
merak
taste

She wondered how his lips would taste. - O, dudaklarının nasıl tat alacağını merak ediyordu.

He was curious about how it would taste, so he took a small bite. - Onun tadının nasıl olacağı hakkında meraklıydı, bu yüzden küçük bir ısırık aldı.

merak
foible
merak
relish
merak
mania
merak
(Argo) kick
merak
fuss
merak
passion

I have no special talents. I am only passionately curious. - Ben özel yetenekleri yok. Ben sadece tutkuyla meraklıyım.

merak
inquietude
merak
solicitude
merak
fad

Fadil became interested in Islam. - Fadıl, İslam'a merak sardı.

merak
cult

I am curious about Japanese culture. - Japon kültürünü merak ediyorum.

merak
wondered about
merak
be wondering
merak
missile
merak
{i} avocation
merak
{i} disquiet
merak
{i} anxiety
merak
{i} sensation
merak
{i} care

Don't worry. I'll take care of that. - Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim.

I wonder if you have ever really cared for me. - Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum.

merak
hobby

Tom is a model railroad hobbyist. - Tom model demiryolu meraklısı.

Tom calls himself a hobbyist. - Tom kendine meraklı diyor.

merak
{i} bug
merak
anxiety, worry
merak
wonderment
merak
disquietude
merak
being particular or fastidious about
merak
curiosity; great interest, concern, passion; anxiety, solicitude, worry
merak
crotchet
merak
great interest in, great liking for; passion for (something)
Türkçe - Türkçe
Meraklanmasına yol açmak, kaygılandırmak, tasalandırmak
merak
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek: "Ona bu merak nereden, nasıl, niçin, ne zaman illet olmuştur diye az kafa yormadım."- H. Taner
MERAK
(Osmanlı Dönemi) Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.(... Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i İlâhiyeyi ittiham ve rahmet-i İlâhiyeyi tenkid ve Hâlik-ı Rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadiyle tokad yer, hastalığı ziyadeleşir. L.)
MERAK
(Osmanlı Dönemi) Dalgınlık. Kara sevdâ
MERAK
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük
Merak
(Osmanlı Dönemi) BESS
merak
Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği: "Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır."- R. N. Güntekin
merak
Kaygı, tasa
merak
Düşkünlük, heves
merak
öğrenme isteği
merak
Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği
merak
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
meraklandırma
Meraklandırmak işi
meraklandırmak