taste

listen to the pronunciation of taste
İngilizce - Türkçe
tatmak

Bu lezzetli keki tatmak ister misin? - Would you like to taste this yummy cake?

{i} lezzet

Bu lezzetli keki tatmak ister misin? - Would you like to taste this yummy cake?

Sarımsak yemeğin lezzetini artırmak için kullanılır. - Garlic is used to improve the taste of food.

tat

Bunun kadar sıra dışı bir şey asla tatmadım. - I've never tasted anything as unusual as this.

Şu ana kadar tattığım ilk Japon yemeği buydu. - This was the first Japanese food I had ever tasted.

{i} tadımlık miktar
{f} tadına bakmak

Sen bir tadına bakmak ister misin? - Would you like a taste?

{i} beğeni

Limonun tadını beğeniyor musun? - Do you like the taste of lemons?

Limonlu suyun tadını beğeniyorum. - I like the taste of lemon water.

damak lezzeti
düşkünlük
hazzetme
yudumluk
üslûp
tat vermek

Tat vermek için tuz ve biber ilave et. - Add salt and pepper to taste.

damak tadı

Kurutulmuş balık benim damak tadıma uygun değil. - Dried fish is not to my taste.

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

içim
{f} tadına bak

İlk defa mı tadına bakıyorsun? - Is this the first time you have tasted it?

Yaptığı kekin tadına baktım. - I tasted the cake she cooked.

belli bir tadı olmak
tadımlık

Bir tadımlık ister misin? - Would you care for a taste?

tadını almak
zevk

Tom'un müzik zevki benimkine benzer. - Tom's taste in music is similar to mine.

İyi bir müzik zevkin var. - You have good taste in music.

tat almak
{i} çeşni
{f} tadı olmak
-i tatmak, -in tadına bakmak; -in tadını almak: Will you taste the soup? Çorbayı tadar mısın? I can't taste the mint. Nanenin tadını
taste blood galip gelmekten büyük bir zevk almak
çeşnisine bakmak
{i} tat alma duyusu. 3
{f} yaşamak
zevk/tat
{i} tat: I liked the taste of that tea. O çayın tadı hoşuma gitti. It had a bitter taste. Acı bir tadı vardı
{i} tad

Bu pilavın harika tadı var. - This pilaf tastes great!

Bifteğin muhteşem bir tadı vardı. - The beefsteak tasted marvelous.

beğeni,v.tadına bak: n.lezzet
{f} 1. -i tatmak, -in tadına bakmak; -in tadını almak: Will you taste the soup? Çorbayı tadar mısın? I can't taste the mint. Nanenin tadını
(Tıp) tat, tadım, gustus
görmek

Daha fazla sarımsak gerekip gerekmediğini görmek için çorbanın tadına bak. - Taste the soup to see if it needs more garlic.

Daha fazla tuz gerekip gerekmediğini görmek için pirincin tadına bak. - Taste the rice to see if it needs more salt.

gusto
deneme
merak

Tadının nasıl olduğunu merak ediyorum. - I wonder what it tastes like.

Onun tadının nasıl olacağı hakkında meraklıydı, bu yüzden küçük bir ısırık aldı. - He was curious about how it would taste, so he took a small bite.

tecrübe
zevke
tadiye
tasteless
zevksiz
tasteful
{s} zevkli
tasteless
{s} tatsız

Bugünkü brokoli çok pişmiş ve tatsız. - Today's broccoli is overcooked and tasteless.

Balık fazla pişirilirse kuru ve tatsız olabilir. - Fish can be dry and tasteless if it's overcooked.

tasteless
{s} lezzetsiz

Bu restorandaki yemekler lezzetsiz. - The food in this restaurant is tasteless.

taste in music
müzik zevki
taste bud
tat alma cisimciği
taste maker
lezzetli yapan
taste perception
tad alma
taste property
lezzet özelliği
taste blood
sezmek
taste blood
kan kokmak
taste blood
kokusunu almak
taste bud
(Anatomi) tat alma organı
taste buds
(Pisikoloji, Ruhbilim) tat alıcıları
taste delicious
lezzetli bulunmak
taste delicious
lezzetli olmak
taste for
(Fiili Deyim ) -den hoşlanmak , -den zevk almak
taste of
(Fiili Deyim ) bir şey kokmak , -ı andırmak , -e benzemek
taste of
(deyim) taste of one's own medicine ayni metodu kullanarak misilleme yapmak
taste test
lezzet testi
take a taste
bir tat almak
take the taste away
tadını gidermek
take the taste away
tadını geçirmek
acquire a taste
dadanmak
lack of taste
lezzetsizlik
lack of taste
tatsızlık
lose its taste
tadı kaçmak
music taste
müzik zevki
sense of taste
zaika
sense of taste
(Arılık) tad duyusu
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) ağzını yırtarım
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) kafanı kırarım
tasteful
uyumlu
tastefully
zevkli bir şekilde
tasteless
kabak
tastes
(Ticaret) zevkler

Çok iyi zevklerin var. - You have very good tastes.

Zevkler ve renkler tartışılmaz. - There is no accounting for tastes.

acquired taste
zamanla sevilen şey
change taste
lezzetini değiştir
sense of taste
tat duyusu
tastefulness
lezzetlilik
tastefulness
zevklilik
tastelessness
lezzetsizlik
tastelessness
zevksizlik
tasting
{i} tadına bakma
tasting
{f} tadına bak

Onlar pirincin tadına bakıyorlar. - They're tasting the rice.

There's no accounting for taste
Zevkler ve renkler tartışılmaz
acquired taste
zamanla kazanılan zevk
elegant and with good taste
zarif ve lezzetli
fine taste
güzel tat
get a taste for
bir tat almak
give a taste
bir tat vermek
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Birine kendisinin size veya başkalarına yaptığı gibi kötü davranmak
great taste
büyük tat
have a taste for
-den hoşlanmak , -den zevk almak
having a bad or foul taste
kötü ya da faul tadı olan
in poor taste
kötü tat
poor taste
zevksiz
rancid taste
acımış tat
tasted
beğendi
tasting
tadına bakarak
to be one's taste
birinin merakı olması
to leave a bad taste in ones mouth
olanları ağzı kötü bir tat bırakmak
to my liking/taste
benim sevme / tat
to the king's taste
(deyim) Krallara layık bir şekilde
to the queen's taste
kraliçenin tatmaya
a taste of garlic
sarımsak tadı
acquired taste
sonradan beğenilen tad
appeal to taste buds
damak zevkine hitap etmek
be in good taste
(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was not in good taste. O laf yakışıksızdı
change taste
lezzetini değiştirmek
gamy taste
av eti tadı
get the taste of
tadını almak
good taste
tad
good taste
beğeni
good taste
lezzet
how does it taste
tadı nasıl
lapse of taste
zevksizlik
leave a bad taste in one's mouth
kötü izlenim bırakmak
leave a bad taste in one's mouth
ağzında kötü bir tat bırakmak
matter of taste
zevk meselesi
may i taste a little
biraz tadabilir miyim
tasteful
zevklilik
tasteful
{s} zevkli, güzel bir zevki yansıtan
tasteful
lezzetli

O yemek çok lezzetli. - That food is very tasteful.

tasteful
tastefulnesszevk
tastefully
zevkle

Tom'un oturma odası zevkle döşenmiştir. - Tom's living room was tastefully furnished.

Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir. - The interior of Tom's house is decorated tastefully.

tasteless
{s} tadı olmayan, tatsız, yavan (yemek)
tasteless
uygunsuzluk
tasteless
{s} yavan
tasteless
tat alma yeteneği olmayan
tasteless
tadı tuzu yok
tasteless
midesiz
tasteless
tastelesslytatsızca
tasteless
tatssız
tasteless
zevksiz/tatsız
tasteless
tastelessnesstatsızlık
tastelessness
tatsızlık
tasting
{i} tatma
tasting
(isim) tatma
tasting
(Tıp) Tat alma, tatma
the acid taste
(deyim) birinin/bir seyin yeteneklerini belirleyecek en agir sinav
tickle the taste buds
damak zevkini okşamak
would you like to taste it
tatmak ister misiniz
you have wonderful taste in clothes
kıyafet seçiminiz çok zevkli
Türkçe - Türkçe

taste teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TAST
(Osmanlı Dönemi) (C.: Tısâs-Tısât) Büyük tas
İngilizce - İngilizce
One of the sensations produced by the tongue in response to certain chemicals
: A person’s implicit set of preferences, especially esthetic, though also culinary, sartorial, etc

Dr. Parker has good taste in wine.

To have a taste

The chicken tasted great.

To experience

Livy is quoted to have said They had not yet tasted the sweetness of freedom.

To sample the flavor of something orally
: A small amount of experience with something that gives a sense of its quality as a whole
and : A person's generic, implicit set of preferences, especially esthetic, though also culinary, sartorial, etc
To have perception, experience, or enjoyment; to partake; as, to taste of nature's bounty
To partake of; to participate in; usually with an implied sense of relish or pleasure
a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds; "a wine tasting"
a brief experience of something; "he got a taste of life on the wild side"; "she enjoyed her brief taste of independence"
the faculty of taste; "his cold deprived him of his sense of taste"
have flavor; taste of something
take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the regional dishes"
To try food with the mouth; to eat or drink a little only; to try the flavor of anything; as, to taste of each kind of wine
{i} sense of taste, perception of flavor; sense, reason
Manner, with respect to what is pleasing, refined, or in accordance with good usage; style; as, music composed in good taste; an epitaph in bad taste
experience briefly; "The ex-slave tasted freedom shortly before she died"
To take sparingly
Essay; trial; experience; experiment
delicate discrimination (especially of aesthetic values); "arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"; "to ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
One of the sensations produced by the tongue in response to certain chemicals often confused and/or mixed somewhat with smelling. The primary sensations classified as taste are: sweet, sour, bitter, salty and umami
To have a smack; to excite a particular sensation, by which the specific quality or flavor is distinguished; to have a particular quality or character; as, this water tastes brackish; the milk tastes of garlic
{f} check flavor by eating; attempt, try
If food or drink tastes of something, it has that particular flavour, which you notice when you eat or drink it. It tastes like chocolate The pizza tastes delicious without any cheese at all
Refers to the basic sensations detectable by the human tongue Current scientific opinion defines these as "sweet", "salty", "sour" and "bitter", flavors all registered by the tongue taste receptors The traditional view of the tongue having four distinct surface zones to register those tastes is currently viewed as outmoded
To become acquainted with by actual trial; to essay; to experience; to undergo
A small portion given as a specimen; a little piece tasted or eaten; a bit
A person's taste is their choice in the things that they like or buy, for example their clothes, possessions, or music. If you say that someone has good taste, you mean that you approve of their choices. If you say that they have poor taste, you disapprove of their choices. His taste in clothes is extremely good Oxford's social circle was far too liberal for her taste
If you have a taste of a particular way of life or activity, you have a brief experience of it. This voyage was his first taste of freedom
If you taste some food or drink, you eat or drink a small amount of it in order to try its flavour, for example to see if you like it or not. He finished his aperitif and tasted the wine the waiter had produced
Intellectual relish; liking; fondness; formerly with of, now with for; as, he had no taste for study
sensation produced by a stimulus applied to the gustatory nerve endings in the tongue; the four tastes are salt, sour, sweet, and bitter; some say there is a fifth taste described as savory
A kind of narrow and thin silk ribbon
If you have a taste of some food or drink, you try a small amount of it in order to see what the flavour is like. We have a taste of the white wine he's brought
distinguish flavors; "We tasted wines last night"
There are ten thousand taste buds in the mouth Molecules of taste stimulate the taste receptors to send messages to the brain The sweet and salty buds are the least sensitive, and the bitter ones the most sensitive
Taste is one of the five senses that people have. When you have food or drink in your mouth, your sense of taste makes it possible for you to recognize what it is. a keen sense of taste
If you say that something that is said or done is in bad taste or in poor taste, you mean that it is offensive, often because it concerns death or sex and is inappropriate for the situation. If you say that something is in good taste, you mean that it is not offensive and that it is appropriate for the situation. He rejects the idea that his film is in bad taste
the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus; "the candy left him with a bad taste"; "the melon had a delicious taste"
The power of perceiving and relishing excellence in human performances; the faculty of discerning beauty, order, congruity, proportion, symmetry, or whatever constitutes excellence, particularly in the fine arts and belles-letters; critical judgment; discernment
a small amount eaten or drunk; "take a taste--you'll like it"
The one of the five senses by which certain properties of bodies (called their taste, savor, flavor) are ascertained by contact with the organs of taste
To try by the touch; to handle; as, to taste a bow
have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of nutmeg"
To try by eating a little; to eat a small quantity of
A particular sensation excited by the application of a substance to the tongue; the quality or savor of any substance as perceived by means of the tongue; flavor; as, the taste of an orange or an apple; a bitter taste; an acid taste; a sweet taste
a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds; "a wine tasting" the faculty of taste; "his cold deprived him of his sense of taste" the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus; "the candy left him with a bad taste"; "the melon had a delicious taste" delicate discrimination (especially of aesthetic values); "arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"; "to ask at that particular time was the ultimate in bad taste" a brief experience of something; "he got a taste of life on the wild side"; "she enjoyed her brief taste of independence" a small amount eaten or drunk; "take a taste--you'll like it" experience briefly; "The ex-slave tasted freedom shortly before she died" perceive by the sense of taste; "Can you taste the garlic?" distinguish flavors; "We tasted wines last night" have flavor; taste of something
If you have a taste for something, you have a liking or preference for it. That gave me a taste for reading
A small purchase
Also used figuratively
The taste of something is the individual quality which it has when you put it in your mouth and which distinguishes it from other things. For example, something may have a sweet, bitter, sour, or salty taste. I like the taste of wine and enjoy trying different kinds
If you can taste something that you are eating or drinking, you are aware of its flavour. You can taste the chilli in the dish but it is a little sweet
perceive by the sense of taste; "Can you taste the garlic?"
a metaphorical usage to describe having a small amount of experience with something that gives a sense of its quality as a whole
To try by the touch of the tongue; to perceive the relish or flavor of (anything) by taking a small quantity into a mouth
The act of tasting; gustation
a strong liking; "my own preference is for good literature"; "the Irish have a penchant for blarney"
An area for all the tasting notes
When a recipe tells you to add a particular spice or other flavouring to taste, it means that you can add as much of that ingredient as you like. Add tomato paste, salt and pepper to taste. or taste perception Special sense for perceiving and distinguishing the sweet, sour, bitter, or salty quality of a dissolved substance, mediated by taste buds on the tongue. More than 9,000 taste buds on the tongue are responsible for the chemoreception of taste. Some taste buds are also found on the roof of the mouth and throat
The sensation produced by a stimulus applied to the gustatory nerve endings in the tongue The four tastes are salt, sour, sweet, and bitter Some scientists indicate the existence of a fifth taste, described as savory
If you taste something such as a way of life or a pleasure, you experience it for a short period of time. Anyone who has tasted this life wants it to carry on for as long as possible
The four basic sensations detectable by the human tongue The tip of the tongue contains the taste receptors registering "sweetness" Just a little further back, at the sides, taste will appear "salty" Behind that, flavour will have a "sour" taste at the sides, finally dissolving into "bitterness" at the near center-rear of the tongue
sensation produced by a stimulus applied to the gustatory nerve endings in the tongue The four tastes are salt, sour, sweet, and bitter Some scientists indicate the existence of a fifth taste, described as savory
taste like chicken
Comically describes the taste of unique food, deriving humour from the idea that many exotic meats, from squab to rattlesnake, can taste like ordinary chicken

Yeah. It tastes like chicken.

taste of one's own medicine
A punishment inflicted on the one who used to inflict the same punishment on others
taste bud
receptor on the tongue that perceives flavor
taste bud
Your taste buds are the little points on the surface of your tongue which enable you to recognize the flavour of a food or drink. Any of numerous spherical or ovoid clusters of receptor cells found mainly in the epithelium of the tongue and constituting the end organs of the sense of taste. one of the small parts of the surface of your tongue with which you can taste things
taste buds
small receptors on the tongue which perceive taste
taste cell
an epithelial cell in a taste bud that activates sensory fibers of the facial nerve or the glossopharyngeal nerve or the vagus nerve
taste one's own medicine
accept the consequences of one's own actions, accept the situation one has created for himself
taste property
a property appreciated via the sense of taste
acquired taste
Something that is appreciated only after having initially been regarded as unappealing or unpleasant; a person who is regarded as difficult or dislikable but of whom at least some have grown to approve

NBA Hall of Famer Arnold Red Auerbach was an acquired taste for most people who had to deal with him on a regular basis. . . his rough edges becoming part and parcel of his storied success.

acquired taste
A taste which is not natural or innate, but which has developed through habit or learning

Like many another Italian War hero, young Dino Grandi had turned to the post-War Fascist movement to satisfy an acquired taste for action.

bad taste in one's mouth
A feeling something is morally despicable as to cause nausea

The more I thought of my orders, the more it left a bad taste in my mouth.

bad taste in one's mouth
A feeling of guilt, responsibility, or embarrassment as to cause nausea

Knowing that I had inadvertently aided a killer, left me with a bad taste in my mouth.

bad taste in one's mouth
A feeling of disappointment and frustration
tasted
Simple past tense and past participle of taste
tastelessness
The quality, state, or characteristic of being tasteless
tasting
A small amount of food or drink
tasting
Present participle of taste
there's no accounting for taste
Disagreements about matters of taste can't be objectively resolved
there's no accounting for taste
When it comes to subjective matters of taste, people have wildly different opinions
tasteless
insipid
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) beat the dumb off of you
slap the taste out of your mouth
(Ev ile ilgili) try to get someone to stop or not do something that you really do not find appropriate
tastefulness
{n} a palatable or high taste
tasteless
{a} having little or no relish, insipid
tastelessness
{n} a want of taste or relish, insipidity
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Give someone the same bad treatment that they have given to others
in poor taste
(deyim) Lacking aesthetic or social taste, tasteless
to the king's taste
(deyim) Perfectly; just as anyone could want it; very satisfactorily

1. The rooms in her new home were painted and decorated to the king's taste. 2. The soldiers dressed and marched to the king's taste.

to the queen's taste
(deyim) Perfectly; just as anyone could want it; very satisfactorily

The rooms in her new home were painted and decorated to the queen's taste.

To the taste
harsh
acquired taste
One that is unpleasant on immediate experience or is likeable only after being experienced repeatedly
acquired taste
taste that one must get accustomed to, taste which one learns to like with time
acquired taste
a preference that is only acquired after considerable experience; "martinis are an acquired taste"
acquired taste
a preference that is only acquired after considerable experience; "martinis are an acquired taste
bad taste
unpleasant flavor; disagreeable feeling; poor sense of style (especially in fashion or interior design)
change taste
alter the flavor of
every man to his taste
each person has a right to his own preferences
good taste
good sense, excellent opinion of what is good or appropriate
great taste
wonderful taste, heavenly flavor
has a good taste
is delicious, tastes good, has a good flavor
in bad taste
tasteless, vulgar, gross, gaudy, inelegant, improper
in good taste
becomingly, fittingly, stylishly, elegantly
in good taste(p)
satisfying generally accepted social or esthetic standards
low taste
preference for low-quality or unfashionable things
not to my taste
not attractive to me, not my style, not suited to my preferences
pleasant taste
nice flavor, good flavor
sense of taste
one of the five senses, ability to perceive and recognize flavors
sourish taste
somewhat sour flavor
tast
obsolete spelling of taste
tasted
past of taste
tasteful
having or showing or conforming to good taste having flavor
tasteful
If you say that something is tasteful, you consider it to be attractive, elegant, and in good taste. The decor is tasteful and restrained. tasteless + tastefully taste·ful·ly a large and tastefully decorated home. made, decorated, or chosen with good taste
tasteful
Having a high relish; savory
tasteful
having or showing or conforming to good taste
tasteful
having or exhibiting good taste; aesthetically pleasing or conforming to expectations or ideals of what is appropriate
tasteful
Having or exhibiting good taste; in accordance with good taste; tasty; as, a tasteful drapery
tasteful
{s} tasty, delicious; exhibiting good taste
tasteful
free from what is tawdry or unbecoming; "a neat style"; "a neat set of rules"; "she hated to have her neat plans upset"
tasteful
having flavor
tastefully
with taste; in a tasteful manner; "the house was tastefully decorated"
tastefully
in good taste, elegantly
tastefully
In a tasteful manner
tastefully
with taste; in a tasteful manner; "the house was tastefully decorated
tastefulness
The characteristic of being tasteful
tastefulness
{i} elegance, state of showing good aesthetic sense
tastefulness
elegance indicated by good taste
tasteless
If you describe something such as a remark or joke as tasteless, you mean that it is offensive. I think that is the most vulgar and tasteless remark I ever heard in my life
tasteless
not pleasing to the sense of taste
tasteless
Having no flavour; bland, insipid
tasteless
Lacking delicacy, refinement and good taste; unbecoming, crass
tasteless
Having no taste; insipid; flat; as, tasteless fruit
tasteless
{s} without taste, flavorless, bland; vulgar, indelicate, gaudy
tasteless
lacking aesthetic or social taste
tasteless
lacking aesthetic or social taste lacking flavor
tasteless
Not in accordance with good taste; as, a tasteless arrangement of drapery
tasteless
deficient in tastefulness; "coarse and tasteless luxury" lacking aesthetic or social taste lacking flavor
tasteless
lacking flavor
tasteless
deficient in tastefulness; "coarse and tasteless luxury"
tasteless
If you describe food or drink as tasteless, you mean that it has very little or no flavour. The fish was mushy and tasteless. = flavourless tasty
tasteless
Destitute of the sense of taste; or of good taste; as, a tasteless age
tasteless
If you describe something such as furniture, clothing, or the way that a house is decorated as tasteless, you consider it to be vulgar and unattractive. a flat crammed with spectacularly tasteless objets d'art
tastelessly
In a tasteless manner
tastelessly
in poor taste, gaudily, coarsely, showily, indelicately
tastelessly
without taste or in poor taste; in a tasteless manner; "the house was tastelessly decorated
tastelessness
The characteristic of being tasteless
tastelessness
inelegance indicated by a lack of good taste
tastelessness
{i} lack of good taste, gaudiness, coarseness, flashiness
tastelessness
gimcrackery
tastes
Plural of taste
tastes
Third person singular simple present of to taste
tasting
Tasting is used in expressions such as wine tasting to refer to a social event at which people try different kinds of the specified drink or food in small amounts. an event that is organized so that you can try different foods or drinks to see if you like them
tasting
The act of perceiving or tasting by the organs of taste; the faculty or sense by which we perceive or distinguish savors
tasting
{i} testing flavor, eating in order to test flavor
tasting
taking a small amount into the mouth to test its quality; "cooking was fine but it was the savoring that he enjoyed most" a small amount (especially of food or wine)
tasting
The taking of a small amount of food or drink into the mouth in order to taste it
tasting
taking a small amount into the mouth to test its quality; "cooking was fine but it was the savoring that he enjoyed most"
tasting
a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds; "a wine tasting"
tasting
a small amount (especially of food or wine)
tasting
{i} degustation
taste