makullük

listen to the pronunciation of makullük
Türkçe - İngilizce
sensibleness
sanity
reasonableness
makul
{s} reasonable

Tom was looking for place to eat that had reasonable prices. - Tom yemek yemek için makul fiyatları olan yer arıyordu.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

makul
{s} conceivable
makul
{s} just

The anti-smoking law is just, in my opinion. - Bence, sigara karşıtı yasa makul.

Your explanation sounds plausible, but it just doesn't hold water. - Açıklama makul geliyor ama bu sadece tutarlı değil.

makul
judicious
makul
moderate

Moderate exercise is necessary to health. - Makul egzersiz sağlık için gereklidir.

Moderate exercise is good for you. - Makul egzersiz sizin için iyidir.

makul
{s} sober
makul
{s} logical
makul
decent

A skilled mechanic earns decent wages. - Yetenekli bir tamirci makul ücretler kazanır.

Tom has a decent salary. - Tom'un makul bir maaşı vardır.

makul
amenable
makul
well-advised
makul
reasoned
makul
modest

There was a modest rise in prices last year. - Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı.

makul
fairly

That's a fairly reasonable price. - O oldukça makul bir fiyat.

makul
rational
makul
{s} fair

That's a fairly reasonable price. - O oldukça makul bir fiyat.

I can't agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable. - Adil ve makul olmadığından dolayı önerinizi kabul edemem.

makul
sane
makul
sensible

This is a sensible approach. - Bu makul bir yaklaşımdır.

makul
right in one's head
makul
admissible
makul
valid
makul
advisable
makul
{s} probable
makul
palatable
makul
plausible

A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory. - Daha makul bir öneri Emmet'in teorisi ile ilgili Leech'in sunduğudur.

Very simple was my explanation, and plausible enough—as most wrong theories are! - Benim açıklamam çok basitti ve yeterince makuldü. Birçok yanlış teorilerin olduğu gibi.

mâkul
within reason

I'll give you anything you want within reason. - Makul düzeyde istediğin bir şeyi sana vereceğim.

makul
comprehend
makul
feasible
makul
downtoearth
makul
sober minded
makul
reasonable, possible, rational, amenable, modest, sane, advisable, plausible, sensible
makul
level
makul
possible

I see no other possible explanation. - Diğer makul açıklamanın olmadığını anlıyorum.

There's only one possible explanation. - Bunun tek bir makul açıklaması var.

makul
comprehensible
makul
{s} acceptable
makul
reasonable, sensible
Türkçe - Türkçe

makullük teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MAKUL
(Osmanlı Dönemi) Söylenilen söz
MAKUL
(Osmanlı Dönemi) (Kavl. den) Denilmiş, söylenilmiş
makul
Aşırı olmayan, uygun, elverişli
makul
Belirli
makul
Akla uygun, akıllıca
makul
Akla uygun
makul
Akıllıca iş gören, mantıklı
makul
Belirli: "Tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmayı ... isteme hakları vardır."- Anayasa
mâkul
(Osmanlı Dönemi) akla uygun, aklın kabul edeceği şey
makullük