make giddy

listen to the pronunciation of make giddy
İngilizce - Türkçe
serseme çevirmek
sersemletmek
dizzy
aptalca
dizzy
{s} kuş beyinli (Argo)
dizzy
sersemletici
dizzy
sersemlik

Tom küçük bir sersemlik hissetti. - Tom felt a little dizzy.

dizzy
başını döndürmek
dizzy
aptal
dizzy
başı dönen
dizzy
{f} başını döndür
dizzy
gözü kararmış
dizzy
kuş beyinli
dizzy
{s} sersem

Tom küçük bir sersemlik hissetti. - Tom felt a little dizzy.

Sersemlemiş hissetmeye başlıyorum. - I'm starting to feel dizzy.

dizzy
{s} şaşkın

Tom bana biraz şaşkın hissettiğini söyledi. - Tom told me he was feeling dizzy.

Şimdi biraz şaşkın hissediyorum. - I'm feeling kind of dizzy.

dizzy
(sıfat) baş döndürücü, başı dönen, sersemlemiş, şaşkın, sersem, fırıl fırıl dönen; kuş beyinli (Argo)
dizzy
baş döndüren
dizzy
{s} baş döndürücü

Tom çok baş döndürücü hissetmeye başlamıştı. - Tom was starting to feel very dizzy.

Hâlâ baş döndürücü değil misin? - Aren't you still dizzy?

dizzy
sersem,v.başını döndür: adj.baş döndürücü
İngilizce - İngilizce
{v} dizzy
make giddy