şaşkın

listen to the pronunciation of şaşkın
Türkçe - İngilizce
bewildered

Tom looked a little bewildered. - Tom biraz şaşkın görünüyordu.

Tom found himself bewildered. - Tom kendini şaşkına dönmüş buldu.

confused

Tom had a confused expression on his face. - Tom'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı.

Tom looks very confused. - Tom çok şaşkın görünüyor.

puzzled

Tom and Mary exchanged puzzled looks, wondering what the smell was. - Tom va Mary kokunun ne olduğunu merak ederek şaşkın bakışlarla baktılar.

Tom still looks puzzled. - Tom hâlâ şaşkın görünüyor.

pixilated
gaping
dumbfounded

Tom looks dumbfounded. - Tom şaşkın görünüyor.

We were completely dumbfounded. - Biz tamamen şaşkınız.

twisted
wondering

Tom and Mary exchanged puzzled looks, wondering what the smell was. - Tom va Mary kokunun ne olduğunu merak ederek şaşkın bakışlarla baktılar.

addled
confused, bewildered, blank; stupid, daft, dense
dizzy

I'm just a little dizzy. - Ben şu an biraz şaşkınım.

Tom told me he was feeling dizzy. - Tom bana biraz şaşkın hissettiğini söyledi.

addle headed
open-eyed
all abroad
stupid, silly
at an end
bepuzzled
addle-pated
puzzle headed
consternated
taken aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

slaphappy
bemused
happy
bewildered; confused; at a loss as to what to say or do
addle brained
sheepish
stupid
amazed

I was amazed to learn that fewer and fewer young people can write in cursive. - El yazısı kullanabilen genç insanların sayısının gitgide azaldığını şaşkınlıkla öğrendim.

daze

Tom is still in a daze. - Tom hâlâ şaşkınlık içinde.

I feel a little dazed. - Biraz şaşkın hissediyorum.

aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

rip
daft
astonished

Tom must've been astonished. - Tom şaşkına uğramış olmalı.

His admission that he had stolen the money astonished his family. - Onun parayı çaldığını itirafı ailesini şaşkına çevirdi.

at sea
at a loss
dazed

You looked a bit dazed. - Biraz şaşkın görünüyordun.

I feel a little dazed. - Biraz şaşkın hissediyorum.

gazer
at one's wits end
flabbergasted

We were flabbergasted. - Biz şaşkına dönmüştük.

I was flabbergasted when I found out that Mary used to be called Peter. - Mary'ye Peter denildiğini öğrendiğimde şaşkına döndüm.

agape
perplexed
thunderstruck
nonplussed

He looked nonplussed. - O şaşkına dönmüş görünüyordu.

Tom looks nonplussed. - Tom şaşkın görünüyor.

surprised

Why are you so surprised? - Neden bu kadar şaşkınsın?

Those women were too surprised to speak. - Şu kadınlar konuşamayacak kadar şaşkındılar.

openeyed
addle pated
woozy
wideeyed
wide eyed
open eyed
mazed
weak
blank
mystified
şaşkın şaşkın
blankly
şaşkın şaşkın
in surprise
şaşkın şaşkın
bewilderedly
şaşkın şaşkın
dazedly
şaşkın şaşkın bakmak
gape
şaşkın bir biçimde
In a confused manner
şaşkın, şaşırmış, şaşakalmı
confused, disoriented, şaşakalmı
Türkçe - Türkçe
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
Akılsız, sersem, budala
(Osmanlı Dönemi) DAL
(Osmanlı Dönemi) HEMEC
(Osmanlı Dönemi) BITN
şaşkın şaşkın
Çok şaşırmış durumda
şaşkın