baş döndürücü

listen to the pronunciation of baş döndürücü
Türkçe - İngilizce
Vertiginous, dazzling, giddy, dizzy
vertiginous
dizzy

Tom has a lot of dizzy spells. - Tom'un birçok baş döndürücü büyüleri vardır.

Tom was starting to feel very dizzy. - Tom çok baş döndürücü hissetmeye başlamıştı.

giddy
dazzling, dizzy, giddy
dazzling
reeling
baş döndürücü bir şekilde
dizzily
başdöndürücü
dizzying
Türkçe - Türkçe
Şaşkına, serseme çevirici
Baygınlık verici
Çabuklukta olağanüstü, aşırı
baş döndürücü