aptalca

listen to the pronunciation of aptalca
Türkçe - İngilizce
foolish

It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station. - İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca.

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

stupid

What made you say such a stupid thing as that? - Öyle aptalca bir şeyi sana ne söyletti?

When I tried to speak to her, I always found myself too shy to do more than stammer or say something stupid. - Onunla konuşmaya çalıştığımda, ben her zaman kekelemekten ya da aptalca bir şey yapmaktan daha fazlasını yapamayacak kadar kendimi çok utangaç buldum.

silly

It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day. - Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç.

It was silly of you to make such a mistake. - Böyle bir hata yapman aptalcaydı.

stupidly

It's so stupidly easy. - Bu çok aptalca kolay.

crazy

We're not going to do anything crazy. - Aptalca bir şey yapmayacağız.

If my parents find out you came over, they could do something crazy. - Ebeveynlerim geldiğini öğrenirlerse aptalca bir şey yapabilirler.

stupidly, foolishly; foolish, silly, asinine, crazy, stupid, nonsensical, ludicrous
inept
foolishly

She behaved quite foolishly. - O, oldukça aptalca davrandı.

I foolishly imagined that he was going to help me. - Onun bana yardım edeceğini aptalca hayal ettim.

ill considered
footling; half baked
stupid (action)
fatuously
idiotic

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

rather stupid
tremendously
ineptly
dully
dizzy
emptily
nonsensical
ludicrous
dizzily
rubbishy
rubbish
sloppy
harebrained
asinine
vacuous
crass
puerile
fondly
half baked
sillily
barmy
{s} footling
aptalca davranmak
caper
aptalca davranış
folly
aptalca davranmak
goof around
aptalca davranmak
act the fool
aptalca davranmak
to fool (around/about), to play the fool
aptalca davranmak
fart around
aptalca davranmak
goof
aptalca davranmak
tomfool
aptalca davranış
foolery
aptalca davranış
tomfoolery
aptalca gülümsemek
simper
aptalca harcamak
fool away
aptalca hareket
stupidity
aptalca hata
bull
aptalca hata
boo boo
aptalca hata
boob
aptalca heyecan gösterisi
carryings on
aptalca heyecan gösterisi
carrying on
aptalca konuşmak
footle
aptalca nazlı gülümseme
simper
aptalca olmayan
no nonsense
aptalca vakit geçirmek
bugger around
aptalca ve çok konuşmak
chatter
dilde yapılan aptalca veya komik hata
Irish bull
ne aptalca şey
what a drag
Türkçe - Türkçe
Biraz aptal. (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça: "Şakir Bey, aptalca bulduğu bu fikre karşı istihzasını gizlemeyerek sert sert güldü."- P. Safa
Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça
Biraz aptal
alık salık
aptalca