leveling

listen to the pronunciation of leveling
İngilizce - Türkçe
düzeyleme
düzleştirerek
egalizasyon
seviyelendirme
düzleştirme
düzgünleştirme
{f} düzleştir
(Mühendislik) Nivelman
düzlestirerek
(Askeri) TESVİYE: Bütün yatay ve düşey açıların hakiki yatay ve düşey yüzeyler içinde ölçülebilmesi için, herhangi bir aleti, özellikle bir silahı, kundak üstü ve kundak dışı atış ve nişan kontrol malzemesini tesviye, ayarlama
düzeçleme
level
düzey

Duygusal bir düzeyde katılıyorum ama pragmatik düzeyde katılmıyorum. - I agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.

Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir. - Her acting is on the level of a professional.

level
kademe
level
seviye

Tom kolesterol seviyesinin biraz yüksek olabileceğinden endişeliydi. - Tom was worried that his cholesterol level might be a little high.

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

levelling
tesviye
leveling staff
(İnşaat) mira
leveling agent
düzgün boyama maddesi
leveling blade
tesfiye bıçağı
leveling bottle
seviye şişesi
leveling dye
düzgün boyayan boya
leveling dye
muntazam boyayan boya
leveling effect
(Kimya) düzeyleme etkisi
leveling kit
düzleme kiti
leveling mechanism
(Askeri) TESVİYE TERTİBATI: Bir topun döşemesini veya bir aleti, yatay vaziyette duracak şekilde ayarlamaya yarayan tertibat
leveling network
(Coğrafya) nivelman ağı
leveling of a rubble bed
(Askeri) taşlık zemin tesviyesi
leveling power
düzgün boyama gücü
leveling power
muntazam boyama gücü
leveling route
(Çevre) seviye dengeleme güzergahı
leveling stenter
düzgünleştirme gergefi
leveling system
(Otomotiv) seviyeleme sistemi
leveling valve
(İnşaat) seviyeleme valfi
leveling vessel
(Askeri) denizaltı tesviye aracı
level
{f} yıkmak
levelling
(Havacılık) dengeleme
level
kabarcıklı düzeç
level
amaç olarak seçmek
level
yükselti
level
düzlük yer
level
muvazeneli
level
aynılık
level
hizaya getirmek
level
egal
level
alkol seviyesi
level
aynı yükseklikte olma
level
hedefe doğru yöneltmek
level
ölçü

Tom bir kahkaha kulübüne katıldı ve onun stres seviyeleri önemli ölçüde düştü. - Tom has joined a laughter club and his stress levels have decreased significantly.

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

level
yatay düzlem
level
beraber
level
yatay yüzey
level
arızasız
level
aynı seviyeye getir
level
yükseklik

Bu ağacın tepesi çitle aynı yükseklikte. - The top of this tree is level with the fence.

Dağ, deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliktedir. - The mountain is 2000 meters above sea level.

level
muntazam
level
hedef olarak seçmek
level
duvarcı terazisi
level
miktar
level
düzeçlemek
level
düzeylendirmek
level
iyi dengelenmiş
level
mükemmel bir şekilde yatay
level
altitüt
level
eşit düzeye getirmek
level
ufki bir yüzey sağlamak
level
kot
level
bir seviyede olan
level
rakım
level
aynı düzlemde olma
level
aynı düzeyde
level
egalize etmek
level
düzgünleştirmek
levelling
(Dilbilim) kurallaşma
levelling
(Dilbilim) düzeylenme
levelling
ayarlama
levelling
nivelman
levelling
(İnşaat) yükseltiölçüm
levelling
(Tekstil) regüle
levelling
(Tekstil) regülasyon
levelling
(Tekstil) düzgünleştirme
resource leveling
(İnşaat) kaynak seviyelendirme
level
{i} düzeç
asphalt leveling course
asfalt düzeltme tabakası
barometric leveling
barometrik nivelman
land leveling
arazi düzlemesi
level
bir seviyede

İyi bir seviyede olmadığımın farkındayım; bu yüzden, daha fazla pratik yapmam gerekiyor. - I'm aware I'm not at a good level; therefore, I need to practice more.

level
düzeltmek
level
yüzey
level
dengeli
level
düz

Son zamanlarda yağ düzeyini kontrol ettin mi? - Have you checked the oil level recently?

İngilizce düzeyimi yükselteceğim. - I'm going to raise my English level.

level
düzleştirmek
level
düzlemek
level
düzgün
level
(of ile) miktar
level
derece

Su, deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. - Water boils at 100 degrees Celsius at sea level.

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

level
düzgün bir biçimde
level
be.düz olarak
level
düz yer
level
aynı hizada
levelling
düzleştirme
level
düzeyli
level
seviyede
levelling
Tesfiye
self-leveling shock absorber
self-levelling amortisör
automatic leveling
(Askeri) OTOMATİK DÜZELTME: Uçağı yön ve yükseklik olarak istenen uçuş durumuna getiren uçuş kontrol sistemi özelliği
barometric leveling
(Askeri) BAROMETRİK NİVELMAN, BAROMETRİK DÜZLEME: Çeşitli yüksekliklerdeki hava basıncının sebep olduğu barometre derecelerindeki farklardan muhtelif noktaların yüksekliklerini hesaplama usulü
differential leveling
(Askeri) GEOMETRİK NİVELMAN: Tesviyesi yapılmış bir ölçme aletinden taksimatlı miralara bakmak suretiyle, mesafeyi dikkate almaksızın, iki nokta arasındaki irtifa farkını tayin etme usulü
level
namuslu
level
{f} nişan almak
level
zemin
level
düzlem
level
yerle bir etmek
level
hedef almak
level
{i} düzlük
level
mantıklı
level
{s} akılcı
level
{s} seviyeli

Tom geçen yılın ders planlarını benimsedi böylece onları bu yılın daha düşük seviyeli öğrencileri için kullanabildi. - Tom adapted last year's lesson plans so he could use them with this year's lower level students.

level
ölçülü
level
(Askeri) RUHLU DÜZEÇ: Bir hat veya yüzeyin yataylığını tayine yarayan herhangi bir cihaz. Gerekli ayarlamanın yapılması halinde, bir düzeç, dikey bir hat veya yüzeyi tayinde kullanılabilir. Düzeç, nişan veya ateş idare cihazlarının belli başlı bir parçasıdır
level
{s} aynı seviyede

Biz aynı seviyedeyiz. - We are on the same level.

level
{f} yöneltmek
level
{s} hemzemin, bir seviyede olan. 3
level
(jeodezide) düzeç
level
{s} dürüst
level
muv
level
aynı irtifada
level
{i} su terazisi
level
düzey,v.aynı seviyeye getir: n.düzey
level
dili ölçülü
level
{i} hiza
level
irtifa sathı
level
ufki
level
bir hizada
level
{s} yatay
level
mim
level
{s} makul
level
müsavi
level
eşitlemek
level
dengelemek
levelling
düzleme
levelling
düzeltme
levelling
düzeçleme
spirit leveling
(Askeri) RUHLU İLE NİVELMAN: Bak. "leveling"
trigonometric leveling
(Askeri) TRIGONOMETRİK NİVELMAN: Üçgenlerle kestirme kurallarını uygulayarak, trigonometrik hesaplar vasıtasıyla iki nokta arasındaki yükseklik farkını bulma usulü
İngilizce - İngilizce
Flattening rolled metal sheet or strip
Called also leucophanite
The initial phase of comprehensive orthodontic treatment using fixed appliances designed to change the line of intercuspation from a curve to a straight line; to align the teeth in the same plane
Communication phenomenon in which messages are distorted by reduction of details, intensity, or complexity when they are repeated in a series
The ability of a freshly spread aqueous polish to dry to a uniform and streak-free appearance
The state of an albino, or of a white child of black parents
One of certain very
Ability of a film to flow out free from ripples, pockmarks and brush marks after application
changing the ground level to a smooth horizontal or gently sloping surface
Elongation of paint film occurring from the time the paint particles form a wet film on the surface to the time the film hardens and dries Paint is said to have good leveling properties when orange peel or texture disappears as a result of elongation Also known as Flow
{i} total demolish or destruction of a building; changing the ground level to a flat or softly sloping surface; equalization, act of making uniform or equal
The ability of a floor finish to flow into a smooth film during the drying process Mop streaks in the floor finish film are a sign of poor leveling
A process to flatten shape deficiencies (wavy edges and buckles) in the metal sheet prior to final shipment Most metal sheet initially has a crowned cross-section that is flattened by leveling
= Electrodeposited materials tend to be concentrated at sharp corners, peaks, and ridges, due to the fact that current distributed on a surface will tend to concentrate at these irregularities more than in concave surfaces such as recesses Therefore, when a workpiece with a rough surface is electroplated, the rate ofdeposition will be faster on convex irregularities resulting in an accentuation of the item's original roughness To counteract this effect, additives are added to the electrolyte solution to produce a polarization effect concentrated at the peaks and ridges This polarization effect lowers the current density at the peaks and reduces deposition rates The net result is to smooth or "level" the surface of the workpiece
as in finding the descent of a river, or locating a line of railroad
US, present participle of level
A mineral of a greenish yellow color; it is a silicate of glucina, lime, and soda with fluorine
complete destruction of a building
Having a dropsical habit of body, with a white bloated skin
When you get enough XP, you will reach a new level This gives you certain advantages, like more IP to spend on skills
the act of making equal or uniform
The art or operation of using a leveling instrument for finding a horizontal line, for ascertaining the differences of level between different points of the earth's surface included in a survey, for establishing grades, etc
The act or operation of making level
Flattening of rolled sheet by reducing or eliminating distortions
Surveying operation in which heights of objects and points are determined relative to a specified datum
A colorless substance isomeric with chlorophyll, contained in parts of plants capable of becoming green
The ability of a coating to form a smooth film without brush marks
the movement of an elevator toward the landing sill when it is within the leveling zone When the word leveling is used, the inference is that the process of attaining a level or stop position (the platform level with the landing sill) is performed completely automatically
The process where dyes become evenly distributed on the fabric surface
A process applied to an image in order to have global uniform illumination There are many techniques for leveling The simplest consists in subtracting from the original image the image of the background taken under the same conditions and then expanding the contrast of the difference
Having white or silvery foliage
An automatic calibration procedure, establishing a "zero line" for measurements, taking into account all the acoustic properties of the test chamber or the testing room
The ability of a coating to form a smooth film without brush marks appearing Higher quality latex paint has superior leveling ability
A coating's ability to flow out on a surface
A survey operation used to determine the elevation of points or objects relative to a specified datum, usually mean sea level
A dropsical habit of body, or the commencement of anasarca; paleness,with viscid juices and cold sweats
The process of grouping information or concepts at various levels of increasing detail The top-most level is general in nature and each successive level adds more detail until all aspects of the given subject matter have been explained in detail
leveling up
Present participle of level up
automatic leveling system
A suspension system that automatically adjusts front and rear ride heights to compensate for changes in axle load
automatic leveling systems
plural form of automatic leveling system
level
To adjust so as to make as flat or perpendicular to the ground of possible

You can level the table by turning the pads that screw into the feet.

level
A tool for finding whether a surface is level, or for creating a horizontal or vertical line of reference

Hand me the level so I can tell if this is correctly installed.

level
One of several discrete segments of a game generally increasing in difficulty. Often numbered. Often, each level occupies different physical space (levels don't require any direct physical relationship to each other, e.g. vertically stacked, horizontally chained, etc)

Watch out for the next level; the bad guys there are really overpowered.

level
A floor of a multi-storey building

Take the elevator and get off at the promenade level.

level
The same height at all places; parallel to a flat ground

This table isn't quite level; see how this marble rolls off it?.

level
A distance relative to a given reference elevation

By the end of the day, we'd dug down to the level of the old basement floor.

level
Sensible

He kept a level head under stress.

level
A periodic progression of integer values that quantify a character's experience and power

My half-orc barbarian reached fifth level before he was squashed by a troll.

level
an area of almost perfectly flat land
level
Unvaried in frequency

His pulse has been level for 12 hours.

level
In an Internet post, an indication of the number of previous replies at which a portion of text was written
level
Degree or amount

We've reached a new level of success.

level
To aim or direct (a weapon, a stare, an accusation, etc)

He levelled an accusation of fraud.

level
{v} to make or lay flay, take aim, direct
level
{n} a plain, flat, equality, instrument
level
{a} even, smooth, plain, flat, equal, adapted
level
A line or surface to which, at every point, a vertical or plumb line is perpendicular; a line or surface which is everywhere parallel to the surface of still water; this is the true level, and is a curve or surface in which all points are equally distant from the center of the earth, or rather would be so if the earth were an exact sphere
level
conceived of as in one of several planes of different elevation
level
Figuratively, to bring to a common level or plane, in respect of rank, condition, character, privilege, etc
level
oriented at right angles to the plumb; "the picture is level"
level
not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she gave him a level look"- Louis Auchincloss The state of an albino, or of a white child of black parents
level
Straightforward; direct; clear; open
level
Having white or silvery foliage
level
Rung on the hierarchical ladder of a dimension
level
structure consisting of a room or set of rooms comprising a single level of a multilevel building; "what level is the office on?"
level
An approximately horizontal line or surface at a certain degree of altitude, or distance from the center of the earth; as, to climb from the level of the coast to the level of the plateau and then descend to the level of the valley or of the sea
level
One of certain very
level
Books are ranked from beginner (at the left of the bar) to advanced (at the right of the bar) A thick red line indicates levels to which a book applies
level
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
level
If you draw level with someone or something, you get closer to them until you are by their side. Just before we drew level with the gates, he slipped out of the jeep and disappeared into the crowd Level is also an adjective. He waited until they were level with the door before he turned around sharply and punched Graham
level
become level or even; "The ground levelled off"
level
In cookery, a level spoonful of a substance such as flour or sugar is an amount that fills the spoon exactly, without going above the top edge. Stir in 1 level teaspoon of yeast. heaped
level
delevel
level
Even with anything else; of the same height; on the same line or plane; on the same footing; of equal importance; followed by with, sometimes by to
level
a relative position or degree of value in a graded group; "lumber of the highest grade"
level
If an accusation or criticism is levelled at someone, they are accused of doing wrong or they are criticized for something they have done. Allegations of corruption were levelled at him and his family He leveled bitter criticism against the US
level
being on a precise horizontal plane; "a billiard table must be level"
level
make level or straight; "level the ground"
level
talk frankly with; lay it on the line; "I have to level with you"
level
An instrument by which to find a horizontal line, or adjust something with reference to a horizontal line
level
a position on a scale of intensity or amount or quality; "a moderate degree of intelligence"; "a high level of care is required"; "it is all a matter of degree"
level
lev·el levels levelling levelled in AM, use leveling, leveled
level
The location of the body in relation to the water surface
level
a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car on the level"
level
an excavation layer, which may correspond to natural strata Levels are numbered from the top to bottom of the excavation unit, with the uppermost level being Level 1
level
as, to level all the ranks and conditions of men
level
A uniform or average height; a normal plane or altitude; a condition conformable to natural law or which will secure a level surface; as, moving fluids seek a level
level
To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to point in taking aim; to aim; to direct
level
{s} straight; equal; even, balanced; horizontal; on an equal level; honest, frank
level
The hierarchical tier of an executive branch organization in the federal government Levels 1, 2, 3, 4, and 5, are respectively referred to in RaDiUS as Agency, Bureau, Program, Project, and Award/Task (RAND, 1996)
level
The total number of job openings, hires, total separations, quits, layoffs and discharges and/or other separations
level
Hence, figuratively, a certain position, rank, standard, degree, quality, character, etc
level
The same height at all places; parallel to the ground
level
The logarithm of the ratio of a given quantity to a reference quantity of the same kind The base of the logarithm, the reference quantity, and the kind of level must be indicated
level
indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid height above ground; "the water reached ankle level"; "the pictures were at the same level"
level
aim at; "level criticism or charges at somebody"
level
A mineral of a greenish yellow color; it is a silicate of glucina, lime, and soda with fluorine
level
A colorless substance isomeric with chlorophyll, contained in parts of plants capable of becoming green
level
When something is level, it is completely flat with no part higher than any other. The floor was level, but the ceiling sloped toward his head. a plateau of fairly level ground
level
A level is a point on a scale, for example a scale of amount, quality, or difficulty. If you don't know your cholesterol level, it's a good idea to have it checked We do have the lowest level of inflation for some years The exercises are marked according to their level of difficulty
level
To levy
level
A term for the amount of audio that is present
level
a training step on the Grade Chart which one does for classification He is then eligible to deliver the auditing grade represented by that level See also Classification, Gradation and Awareness Chart
level
Being sensible
level
Being unvaried
level
To adjust so as to make level
level
indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid
level
a level playing field: see playing field. Device for establishing a horizontal plane. It consists of a small, sealed glass tube containing liquid and an air bubble; the tube is fixed horizontally in a block or frame with a smooth lower surface. When the bubble is in the middle of the glass tube, the device is on a level surface; adjustment to the horizontal is indicated by movement of the bubble. The glass tube is slightly bowed, and the level's sensitivity is proportional to the radius of curvature
level
(Ticaret) The presentation of single or multiple part numbers in a bill of material that describes how an assembly is put together through level codes. The finished or end item is typically coded as level 0, which denotes the highest level in a bill of material, and its immediate components are coded as level 1. If a level 1 component is a subassembly, its immediate components are coded as level 2, and so on. An indented bill of material is normally used in representing levels
level
To be level; to be on a level with, or on an equality with, something; hence, to accord; to agree; to suit
level
If something is at a particular level, it is at that height. Liz sank down until the water came up to her chin and the bubbles were at eye level
level
[Colloq
level
A horizontal passage, drift, or adit, in a mine
level
an abstract place usually conceived as having depth; "a good actor communicates on several levels"; "a simile has at least two layers of meaning"; "the mind functions on many strata simultaneously"
level
If someone or something such as a violent storm levels a building or area of land, they destroy it completely or make it completely flat. The storm was the most powerful to hit Hawaii this century. It leveled sugar plantations and destroyed homes
level
Another term for concentration or the amount of a substance in a given volume of air, liquid, or solid
level
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
level
of the score in a contest; "the score is tied"
level
{i} degree; rank; height; plane, flat horizontal surface; plain, flat horizontal area of land; device used to determine if a surface is horizontal; floor, storey
level
height above ground; "the water reached ankle level"; "the pictures were at the same level"
level
The presentation of single or multiple part numbers in a bill of material that describes how an assembly is put together through level codes The finished or end item is typically coded as level 0, which denotes the highest level in a bill of material, and its immediate components are coded as level 1 If a level 1 component is a subassembly, its immediate components are coded as level 2, and so on An indented bill of material is normally used in representing levels
level
A periodic progression of integer values that quantify a characters experience and power
level
If you level an object at someone or something, you lift it and point it in their direction. He said thousands of Koreans still levelled guns at one another along the demilitarised zone between them
level
Coinciding or parallel with the plane of the horizon; horizontal; as, the telescope is now level
level
The level of a river, lake, or ocean or the level of liquid in a container is the height of its surface. The water level of the Mississippi River is already 6.5 feet below normal The gauge relies upon a sensor in the tank to relay the fuel level. see also sea level
level
not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she gave him a level look"- Louis Auchincloss
level
to direct the eye, mind, or effort, directly to an object
level
{f} straighten, flatten, make even; equalize, adjust two or more things so they are level with each other; destroy, tear down; knock down; direct, aim (weapon, etc.); be open and honest, be frank; use a level
level
Well balanced; even; just; steady; impartial; as, a level head; a level understanding
level
Relative differences in height in relation to the floor and aspect of space
level
One of several discrete segments of a game generally increasing in difficulty. Often numbered. Often, each level occupies different physical space (although levels are not always vertically stacked)
level
Used in the context of general equities Price parameter of an indication
level
] Of even tone; without rising or falling inflection
level
To progress to the next level
level
Typically, a measure of the difference between a quantity or value and an established reference
level
containing the level value to be labelled
level
The power, or amplitude, of a signal measured at a certain point in the circuit Specifically, the point of measurement is known as the Transmission Level Point (TLP)
level
tear down so as to make flat with the ground; "The building was levelled"
level
A measurement of the difference of altitude of two points, by means of a level; as, to take a level
level
a horizontal opening in a mine; levels are usually established at regular intervals
level
At the same height as some reference; constructed as level with
level
If one thing is level with another thing, it is at the same height as it. He leaned over the counter so his face was almost level with the boy's Amy knelt down so that their eyes were level
level
Having a dropsical habit of body, with a white bloated skin
level
If you level with someone, you tell them the truth and do not keep anything secret. I'll level with you. I'm no great detective. I've no training or anything see also A level
level
To destroy by reducing to ground level; to raze
level
having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"
level
An excavation layer At a specific site, the unit of measurement for a level may be different Examples of levels at CÇatalhöyük: since the houses were built on top of each other, each level may be represented by a floor
level
To make level; to make horizontal; to bring to the condition of a level line or surface; hence, to make flat or even; as, to level a road, a walk, or a garden
level
To adjust or adapt to a certain level; as, to level remarks to the capacity of children
level
Level is an expression of the relative signal strength at a point in a communications circuit compared to a standard
level
horizontally; hence, to aim or point a weapon in direct line with the mark; fig
level
To bring to a lower level; to overthrow; to topple down; to reduce to a flat surface; to lower
level
A dropsical habit of body, or the commencement of anasarca; paleness,with viscid juices and cold sweats
level
emphasis If you say that you will do your level best to do something, you are emphasizing that you will try as hard as you can to do it, even if the situation makes it very difficult. The President told American troops that he would do his level best to bring them home soon
level
A horizontal line or plane; that is, a straight line or a plane which is tangent to a true level at a given point and hence parallel to the horizon at that point; this is the apparent level at the given point
level
An instrument the surveyor uses to determine elevations Is used in conjunction with a level rod The level is used to read the measurement on the level rod
level
In caves, the height relation of a point in a cave to the entrance or a datum eg sea level Survey & Mapping term Ref WM
level
To aim a gun, spear, etc
level
(also "level par, even, even par") anytime one's score is level with, or equivalent to, par during, or at the conclusion of, a round of golf Example: Jill was at level/level par/even par/even/par with two holes still to play
level
Even; flat; having no part higher than another; having, or conforming to, the curvature which belongs to the undisturbed liquid parts of the earth's surface; as, a level field; level ground; the level surface of a pond or lake
level
A branch within a dimension The levels are numbered incrementally from the leaf member (level 0) to the root
level
An attribute of reaches which defines main paths and tributaries within the stream network All connected reaches having the same Level are considered to be part of the same main stem river Level is defined by giving a value of '1' to streams that flow directly into the oceans, gulf, or Great Lakes, then by incrementing the level by 1 for all tributaries that flow directly into these streams Each additional set of tributaries becomes the next higher level Level is sometimes though of as being the reverse of stream order Level is stored in the attribute table in records having an ATTYPE of STL Unnetworked reaches have a level of 428
level
Called also leucophanite
level
Term use to describe any horizontal surface whereby all sides are at the same elavation
levelling
{i} act of making level; equalizing; destroying; knocking down; flattening; act of using a level balancing
levelling
The procedure to set the balance so the platform is horizontal This gives the balance a position that is repeatable so the results will be the same if the balance is moved This is done using levelling feet
levelling
finishing off a background to a smooth plane; it's success depends on a careful lowering - waste removal - beforehand A background need only appear flat and level, it is not necessary to be precise like an engineer
levelling
Process of removal of much of a thick tin/lead layer, to leave behind a thin, level, layer
levelling
present participle of level
load leveling
(Ticaret) The process of rearranging demand (in terms of orders or a schedule) so that it is evenly distributed for a given time period
leveling

  Heceleme

  lev·el·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  levlîng

  Telaffuz

  /ˈlevləɴɢ/ /ˈlɛvlɪŋ/

  Videolar

  ... of--of a manufacturing leveling off, and for the last several months we've actually seen ...

  Günün kelimesi

  bombinate