kuruluşlar

listen to the pronunciation of kuruluşlar
Türkçe - İngilizce

kuruluşlar teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kuruluş
establishment
kuruluş
institution

That hospital is one of the oldest institutions in the city. - O hastane, kentteki en eski kuruluşlardan biridir.

kuruluş
foundation
kuruluş
organisation
kuruluş
organization

She is a member of this organization. - Bu kuruluşun bir üyesidir.

Tom was named the head of the organization after the director retired. - Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi.

kuruluş
(Askeri) entity
kuruluş
{i} body
kuruluş
{i} shop
kuruluş
{i} concern
kuruluş
agency
kuruluş
(Ticaret) setting up
kuruluş
association
kuruluş
venture
kuruluş
company

The launching of the company was in 1950. - Şirketin kuruluşu 1950 yılında oldu.

kuruluş
(Ticaret) house
kuruluş
corporation
kuruluş
plant
yetkili kuruluşlar
(Ticaret) competent authorities
kuruluş
directorate
kuruluş
founding
kuruluş
constitution
gönüllü kuruluşlar
(Hukuk) voluntary organizations
hükümet dışı kuruluşlar
(Askeri) nongovernmental organization
kuruluş
{i} organ

Tom was named the head of the organization after the director retired. - Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi.

She is a member of this organization. - Bu kuruluşun bir üyesidir.

kuruluş
{s} promotional
kuruluş
setup
kuruluş
installation
kuruluş
foundation, establishment, formation; institution, organization, enterprise; construction
kuruluş
{i} Enterprise

Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press. - Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız.

kuruluş
founding, establishment
kuruluş
construction, structure
kuruluş
being set up
kuruluş
institute
kuruluş
installation , enterprise
kuruluş
set up
kuruluş
(Hukuk) body, establishment, foundation
kuruluş
disposition, distribution (of troops)
kuruluş
organization, establishment, or institution (corporate body)
mali kuruluşlar
(Hukuk) financial institutions
ortak bağımsız kuruluşlar
(Hukuk) common independent institutions
ortak düzenli kuruluşlar
(Politika, Siyaset) coordinated organisation
uluslar aşırı kuruluşlar
(Hukuk) transnational institutions
kuruluşlar