resect

listen to the pronunciation of resect
İngilizce - Türkçe
(Tıp) kesip çıkarmak
(Tıp, İlaç) Yarıp parçasını çıkarmak
resection i
yarıp bir uzvun parçasını çıkarma
(fiil) parça almak (organ)
{f} parça almak (organ)
kes
resection
(Tıp) kazımak
resection
(Askeri) geriden kestirme
resection
kesip çıkarma
resection
kesim-çıkarım
resectable
rezektabl
resectable
(Tıp) Ameliyatla çıkarılabilir
resection
resection
resection
i., tıb. rezeksiyon
resection
{i} parça alma (organ)
resection
(Tıp) Bir ogran veya vücut kısmının kısmen çıkarılması, rezeksiyon
resection
(Askeri) GERİDEN KESTİRME: Yerleri bilinen üç veya daha çok noktaya yapılacak gözlemle elde edilen istikamet çizgilerinin kesişmesi hesaplanarak veya işaretlenerek bir noktanın mevkiini tespit usulü
resection
(isim) parça alma (organ)
resection
(Diş Hekimliği) Bir doku veya organın hastalıklı bölümünün çıkartılması, örneğin epitel abseli dişlerde diş kökünün 1/3 apeks bölgesinin, cerrahi olarak alveol kemiğinin vestibülden açılması ile kesilip çıkarılması; sadece tek köklü ön dişlerde yapılır
resection
kesme
resection
rezeksiyon
İngilizce - İngilizce
To remove some part of an organ or structure by surgical means

The tumor was resected after chemotherapy.

{f} surgically remove a bodily organ or tissue, excise
surgically remove a part of a structure or an organ
To cut or pare off; to remove by cutting
resectable
Suitable for resection
resection
A method of finding one's position by using a map and compass
resection
The surgical excision of part of a tissue
resectability
{i} ability to be excised, ability to be surgically removed
resectability
A measure of the expected benefits of a resection
resectable
{s} can be excised, can be removed surgically
resection
A method of determining your location by taking compass bearings on two known locations
resection
An operation involving the removal of part of an organ or structure
resection
Removal of a large section of bone
resection
Surgical removal of part of an organ or a structure
resection
removing a section of muscle fiber and splicing the two cut ends to shorten and strengthen it
resection
Surgical removal of a tumor
resection
A method of finding ones position by using a map and compass
resection
Resection is the procedure used to get the final position and aiming (called the orientation) of the camera when a picture is taken Typically all the points that are seen and known in XYZ in the image are used to determine this orientation
resection
(ree-SEK-shun): Surgical removal of part of an organ
resection
A term used to describe the removal of a tumor from an organ such as a kidney, while retaining (sparing) the organ itself
resection
The surgical removal of part of a structure, such as bone
resection
Surgical removal of a portion of an organ or structure, such as the lung
resection
{i} excision, surgical removal of a bodily organ or tissue
resection
—Partial or complete surgical removal of a diseased organ or structure
resection
Removal of tissue or organ by surgery
resection
surgical removal of part of a structure or organ
resection
Surgical removal of part or all of a structure
resection
Removal of body parts, as in removal of lung sections
resection
The act of cutting or paring off
resection
The removal of the articular extremity of a bone, or of the ends of the bones in a false articulation
Türkçe - İngilizce

resect teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

resection
resection
resect

  Heceleme

  re·sect

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ ri-'sekt ] (transitive verb.) 1846. From Latin resectus, past participle of resecare (“to cut off”), formed in turn from re- + secare (“to cut”).

  Günün kelimesi

  canicular