drop it!

listen to the pronunciation of drop it!
İngilizce - Türkçe
bırak

Bunun hakkında saatlerdir konuşuyoruz. Bırakabilir miyiz? - We've been talking about this for hours. Can we just drop it?

yapma
yeter artık
kes şunu
let go
işine son vermek
let go
koyvermek
let go
kendini koyvermek
let go
boşlamak
let go
(Askeri) bando
let go
(deyim) kendini bırakmak
let go
(Askeri) bando etmek
let go
(Askeri) funda etmek
let go
(deyim) boşvermek
let go
(deyim) üzülmemek
let go
serbest bırak

Tom serbest bırakmayı reddetti. - Tom refused to let go.

let go
koyuvermek
let go
bırakmak

Onu bırakmak istemiyorum. - I don't want to let go of it.

Tom Mary'nin elini bırakmak istemedi. - Tom never wanted to let go of Mary's hand.

let go
salıvermek
drop it
{f} yapma
drop it
{f} yeter artık
drop it
{f} bırak

Bunun hakkında saatlerdir konuşuyoruz. Bırakabilir miyiz? - We've been talking about this for hours. Can we just drop it?

drop it
{f} kes şunu
let go
(deyim) dugularına serbestçe yol vermek,coşmak 2 kendini kapıp koy vermek, bırakmak let sth. go yüz üstü bırakmak
let go
(deyim) let oneself go
let go
gevşetmek
let go
gevşemek
İngilizce - İngilizce
forget it!, leave it alone!, enough!; put it down! (of a gun, etc.)
{f} let go
drop it!