katışıksız

listen to the pronunciation of katışıksız
Türkçe - İngilizce
absolute

He's an absolute fool. - O katışıksız bir aptal.

entire
pure
clear
sheer
unmixed, unadulterated, pure
pure, unadulterated
unalloyed
straight
unmixed
clean
clean bred
honest
all
unblended
true
simple
unadulterated
wool
katışık olmayan, katışıksız, saf
not mixed, pure, pure
Türkçe - Türkçe
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
som
halis
saf
katışıksız