som

listen to the pronunciation of som
Türkçe - İngilizce
solid

The king's throne was made out of solid gold. - Kıralın tahtı som altından yapılmıştı.

This statue is made of solid gold. - Bu heykel som altından yapılmış.

massive
solid, not hollow
sterling
pure, unalloyed
salmon

The fish tasted like salmon. - Balığın tadı somonunkine benziyordu.

The only fish Tom likes to eat is salmon. - Tom'un yemeyi sevdiği tek balık somondur.

true
fine
som (metal)
solid
som altın
solid gold
som altın
pure gold
som balığı
grilse
som balığı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: alabalıkgiller,alablıklar) salmon
som balığı yavrusu
salmon peel
som balığı yavrusu
salmon peal
som balığı yavrusu
samlet
som çekme boru
solid drawn tube
Tuna som balığı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: alabalıkgiller,alablıklar) huchen, Danube salmon
bir tür som balığı
sewin
füme som
smoked salmon
tuna som balığı
hucho hucho
üç yaşında som balığı
mort
İngilizce - İngilizce
The currency of Kyrgyzstan
The currency of Uzbekistan
Support Options Matrix
the basic unit of money in Kyrgyzstan
School of Music
Beginning in 1993, currency of Kyrgyzstan and Uzbekistan In 1996 average exchange rate of Uzbekistani som was thirty-five to US$1; of Kyrgyzstani som, eleven to US$1
System Object Model A 32-bit HP-proprietary object file format for 10 x and 32-bit 11 0 releases of HP-UX The ELF format is used for 32-bit 11i and 64-bit 11 x HP-UX See also: ELF
Sale of Marks
School of Medicine
System Object Model SOM was [IMAGE png]IBM's try to establish an object standard See http: //www ibm com/
See table at currency
Somerville 1: 43 hm England
Türkçe - Türkçe
Rıhtımın su üstünde olan bölümü
Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık, somon balığı, somon (Salmo salar)
Kırgısiztan para birimi
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan: "Köşk, som gümüş bir parmaklıkla ikiye bölünmüştür."- S. Birsel
Katışıksız: "Karşıki binaların som ve ağır gölgelerinde Orta Çağın bütün azametli sıkleti var."- Y. K. Karaosmanoğlu
Katışıksız, saf, yalın
Kaplama olmayan
Katışıksız
Masif
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
Rıhtımın su üstünde kalan bölümü
Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık
İngilizce - Türkçe
(Askeri) mesajın başlangıcı; sistem işletim yöneticisi (start of message; system operational manager)
som