poop

listen to the pronunciation of poop
İngilizce - Türkçe
geminin arkası
(Ticaret) kıçı
kıç
gemi kıçı
pupa
gemi kıçından içeriye dalga girmek
{f} yormak
{f} gaz yapmak
{f} osurmak
takati kesilmi
takatini kesmek
geminin kıçı
{f} yorgun düşürmek
bitkin bitap
{i} kıç (gemi)
i., den. pupa, kıç
zarta
k.dili. pırt yapmak, osurmak
ç. dili kaka yapmak; on -i kakalamak, -e kaka yapmak
zarta çekmek
{f} pupadan çarpmak (dalga)
f., argo yormak, takatini kesmek
{f} boru çalmak
i., argo haber, bilgi, malumat
i., ç. dili kaka. f
kıç kasara
information
bilgi

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Bu konuyla ilgili alabildiğin tüm bilgiyi bana getir. - Get me all the information you can on this matter.

poop deck
(Askeri) kıçüstü
poop deck
kıç kasarası
poop deck
kıç güvertesi
poop out
(Çocuk dili) kaka yapmak
poop out
poop dışarı
poop out
(deyim) Yorgunluktan kımıldayacak hali kalmamnak
poop cabin
(Askeri) kıç kamara
poop deekhouse
(Askeri) kıç kasara binası
poop hawser
(Askeri) kıç koltuğu
poop on
kakalamak (çocuk dilinde)
poop on
kaka yapmak (çocuk dilinde)
information
{i} danışma

Turist danışma merkezi isteyen herkese bir şehir haritası verdi. - The tourist information center gave a city map to whoever asked it.

Danışma masası nerede? - Where is the information counter?

information
{i} enformasyon
information
{i} haber

Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır. - Electronic news media is our primary source of information.

Senin için bazı haberlerim var. - I have some information for you.

information
danışma/bilgi
information
{i} şikâyet
information
{i} malumat

Yeterince malumatımız yok. - We don't have enough information.

information
bildirişim
information
(Felsefe) bilisi
information
(Tıp) bilgileme
pooped
bitap
pooped
takati kesilmiş
chicken poop
tavuk poop
information
Bilişim

John bilişim sistemlerinde eğitim aldı ama bilgisayarlarla çalışmaz. - John was trained in information systems, but he doesn't work with computers.

information
{i} bildirme

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

information
(Askeri) (INTELLIGENCE) BİLGİ (İSTİHBARAT): Gözetlemeler, raporlar, söylentiler, görüntü ve diğer kaynaklardan elde edilenler dahil, işleme tabi tutulduğu zaman istihbarat çıkarılabilecek olan değerlendirilmemiş bilgi
information
{i} iddia
information
(isim) bilgi, haber, istihbarat, danışma, enformasyon, bilgi edinme, bildirme, iddia, malumat, şikâyet
information
(Askeri) BİLGİ: İstihbaratta kullanım şekliyle, istihbarat üretilmesinde kullanılabilecek her nevi işleme tabi tutulmamış veriler. Bak. "information (intelligence) " ve "military information"
poop deck
kasara üstü
pooped
{s} bitkin
pooped
{s} yorgun
İngilizce - İngilizce
To tire, exhaust. Often used with out
To break seawater with the poop of a vessel, especially the poop deck
To make a short blast on a horn
To ship over the stern
information
A set of data or general information, written or spoken, usually concerning machinery or a process
To break wind
The stern of a ship
A slothful person
Excrement
To defecate

His horse pooped right in the middle of the parade.

{n} the stern or hindmost part of a ship
{f} wash over the stern of a ship (as by a wave); be washed over the stern of the ship; (Slang) make tired, leave breathless; (Slang) defecate, excrete feces, empty one's bowels
To make a noise; to pop; also, to break wind
To strike in the stern, as by collision
See 2d Poppy
See Poop deck, under Deck
obscene terms for feces
a stupid foolish person
slang terms for inside information; "is that the straight dope?"
To tire out
A deck raised above the after part of a vessel; the hindmost or after part of a vessel's hull; also, a cabin covered by such a deck
To break over the poop or stern, as a wave
The poop of an old-fashioned sailing ship is the raised structure at the back end of it. the poop deck
the rear part of a ship
Deck one level above the quarterdeck at the stern
{i} raised structure at the stern of a ship; deck that is the highest and furthest aft in a ship; (Slang) shit, feces, excrement; defecation
A Piece that should be made Of Other Pieces Tall bricks being a great example
See also Roundhouse
A partial deck above the main deck located aft
The highest and aftermost deck of a ship
poop deck
A high, exposed deck at the stern of a ship, with cabins below
poop decks
plural form of poop deck
poop scoop
pooper scooper
poop out
(deyim) Become very tired and unable to continue working or operating.i
poop deck
outermost deck, outside deck
poop deck
Nickname for the high deck at the stern The name comes from the after deck section on Roman ships, (puppim - pronounced "poopim") where small statues or sacred images (puppis - meaning dool or statue) of gods were kept
poop deck
an exposed partial weather deck on the stern superstructure of a ship
poop deck
An exposed partial deck on the stern superstructure of a ship. the floor on the raised part at the back of an old sailing ship
poop deck
A raised deck on the aft end of a sailing vessel
poop deck
A boat's aft deck
poop out
use up all one's strength and energy and stop working; "At the end of the march, I pooped out
poop out
use up all one's strength and energy and stop working; "At the end of the march, I pooped out"
poop out
remain inactive, fail due to exhaustion or fear; get tired (Slang)
poop sheet
written official instructions or information
pooped
having had a wave come over the stern from abaft
pooped
Simple past tense and past participle of poop
pooping
Present participle of poop
pooping
The act of a wave (or other vessel) striking the stern of a vessel
pooped
past of poop
pooped
If you are pooped, you are very tired. very tired = exhausted
pooped
A vessel is said to have been "pooped" when a heavy sea comes inboard over the stern
pooped
Struck on the poop
pooped
Tired; exhausted
pooped
A wave that breaks over the stern of the boat
pooped
Having a poop; furnished with a poop
pooped
Boarded from astern by a breaking wave
pooped
{s} exhausted, tired, fatigued, wearied (Slang)
pooped
Hit by a wave over the stern
pooping
The act or shock of striking a vessel's stern by a following wave or vessel
poops
plural of poop
poops
third-person singular of poop
the poop
(Slang) information; gossip (e.g. "What's the poop on Britney Spears?")
poop

  Türkçe nasıl söylenir

  pup

  Eş anlamlılar

  stern

  Zıt anlamlılar

  bow

  Telaffuz

  /ˈpo͞op/ /ˈpuːp/

  Etimoloji

  [ 'püp ] (noun.) 15th century. Recorded since c.1405, from Middle French poupe, from Italian poppa, from Latin puppis, all meaning "stern of a ship".

  Zamanlar

  poops, pooping, pooped

  Ortak Eşdizimliler

  poop out, poop deck

  Videolar

  ... also known as poop ...

  Günün kelimesi

  fardel