in all

listen to the pronunciation of in all
İngilizce - Türkçe
yekunu
bilcümle
hepsini toplasan
(Dilbilim) tutar olarak
hepsi içinde
topyekun
toplam

Grup toplam 50 öğrenciden oluşmaktadır. - The group consists of 50 students in all.

Toplam olarak yaklaşık bin öğrenci var. - There are about a thousand students in all.

hepsinde
hepsi

Hepsi on yumurta vardı. - There were ten eggs in all.

Onlar hepsi beş kişiler. - They are five in all.

tamamı
toplam olarak

Toplam olarak elli kişi vardı. - There were fifty persons in all.

Toplam olarak kaç tane var? - How many are there in all?

İngilizce - İngilizce
With everything included, considered or counted
with everything included or counted; "altogether he earns close to a million dollars"
in all

  Türkçe nasıl söylenir

  în ôl

  Eş anlamlılar

  altogether, all told

  Telaffuz

  /ən ˈôl/ /ɪn ˈɔːl/

  Videolar

  ... He's like all guy, and I'm all girl, so whatever. ...
  ... That's All Access. ...