yekunu

listen to the pronunciation of yekunu
Türkçe - İngilizce
in all
With everything included, considered or counted
with everything included or counted; "altogether he earns close to a million dollars"
yekun
(Ticaret) in toto
yekun
amount
yekun
tot
yekûn
totality
yekûn
sum

A thousand dollars is a large sum. - 1000 dolar büyük bir yekundur.

yekun
sum

A thousand dollars is a large sum. - 1000 dolar büyük bir yekundur.

yekun
total
yekun
footing
yekûn
total, sum toplam
Türkçe - Türkçe

yekunu teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

YEKÛN
(Osmanlı Dönemi) Toptan, hepsi. Netice. Toplam. Arapçada; olur-oluyor mânâsınadır
yekun
Toplam: "Etraftaki hurmalıkta oturan taşralı halkın yekûnu da dört, beş bin kişiyi bulur."- F. R. Atay
yekun
(Osmanlı Dönemi) toplam, netice
yekûn
Toplam
yekunu