toplam olarak

listen to the pronunciation of toplam olarak
Türkçe - İngilizce
aggregate
in all, all told, altogether
in all

There are about a thousand students in all. - Toplam olarak yaklaşık bin öğrenci var.

We are eleven in all. - Toplam olarak on bir kişiyiz.

all told

The members numbered thirty, all told. - Toplam olarak otuz üye vardı.

We need twenty eggs all told. - Toplam olarak yirmi yumurtaya ihtiyacımız var.

(Ticaret) in toto
in the aggregate
in total
Türkçe - Türkçe
cem'an yekün
cem'an yekûn
ceman
toplam olarak