toplam olarak

listen to the pronunciation of toplam olarak
Türkçe - İngilizce
aggregate
in all, all told, altogether
in all

We are eleven in all. - Toplam olarak on bir kişiyiz.

There were fifty persons in all. - Toplam olarak elli kişi vardı.

all told

The members numbered thirty, all told. - Toplam olarak otuz üye vardı.

We need twenty eggs all told. - Toplam olarak yirmi yumurtaya ihtiyacımız var.

(Ticaret) in toto
in the aggregate
in total
Türkçe - Türkçe
cem'an yekün
cem'an yekûn
ceman
toplam olarak