ille

listen to the pronunciation of ille
Türkçe - İngilizce
especially
or else
in any case
whatever happens
particularly
necessarily

Don't lie doesn't necessarily means tell the truth. - Yalan söyleme ille de doğruyu söyle anlamına gelmez.

The measure of success is not necessarily money. - Başarı ölçüsü ille de para değildir.

but, yet: Yorgundular, ille vuruşmaya devam ettiler. They were tired but they continued to fight
no matter what, come what may, at all costs, regardless: İlle bizimle gelecekti. She was going to come with us no matter what
excepting, except, save, other than, but: Bunu kimse yapamaz, ille Sinan. No one but Sinan can do this. Kimse bilmez, ille Allah bilir. No one but God knows this
otherwise, or else: Bana bunu yaparsın, ille sana o işi yapmam. You do this for me, or else I won't do that job for you
especially, in particular; above all: Hepsini tebrik etti, ille Dündar. He congratulated them all, Dündar in particular. İlle o şiiri sevdim. I liked that poem above all. Gözleri! İlle gözleri! Her eyes! Above all else, her eyes!
in any case, whatever happens; or else; especially, particularly; necessarily
ille de
necessarily

The measure of success is not necessarily money. - Başarı ölçüsü ille de para değildir.

Don't lie doesn't necessarily means tell the truth. - Yalan söyleme ille de doğruyu söyle anlamına gelmez.

ille ve lakin
(Konuşma Dili) nevertheless, yet
il
province
il
administrative province (of a country)
il
county
il
country, nation
il
(Bilgisayar) state/province
il
state
il
provincial
il
compound
il
country
il
County, province
İl
provencial
il
province " vilayet; country, nation" ülke, yurt, el
il
oblast
İngilizce - İngilizce

ille teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

il
pharmaceutical abbreviation, intralesional
il
A form of the prefix in-, not, and in-, among
il
Ilyushin Design Bureau
il
being nine more than forty
il
Independent Living
il
Interlanguage The term given to the language spoken by learners of a foreign or second language prior to having achieved a native speaker like standard with said foreign or second language
il
Israel (in Internet addresses). Illinois. the written abbreviation of Illinois. Bronzino Il Guercino Il Kim Il sung Kim Jong Il Kim Chong Il Aldo Manuzio il Vecchio Il Duce Il Rosso
il
a Midwest state in north-central United States
il
See: Instruction Listing (IL)
il
Instruction List (IL), a low-level Boolean language similar to the simple textual PLC languages that are programmed at the register level
il
Interleukine
il
Illinois USPS abbreviation The Villanova University Law School provides some links to state government web sites for Illinois USACityLink com has a page with mostly city and town links
Türkçe - Türkçe
Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde: "İlle seni evine kadar geçireceğim diye ayak diriyor."- H. Taner
Hele, özellikle: "İlle o gözleri, ille o gözleri."- H. R. Gürpınar
Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde
Hele, özellikle
Yoksa, olmazsa
İLLE
(Osmanlı Dönemi) (İllet) Esas sebeb. Vesile
İLLE
(Osmanlı Dönemi) Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.(...Göz ile görünmeyen bir mikrob, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garib bir makine-i İlâhiyeyi hâvidir. O makina mümkinattan olduğundan vücud ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. O makinenin bir illetten vücuda geldiği zaruridir. İ.İ.)
ille velakin
Gel gelelim, bununla birlikte
il
Eski Türklerde devlet
il
Merkezî idarenin vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilayet: "İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır."- Anayasa. Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri. Ülke, yurt
il
Ülke, yurt
il
Büyük dikiş, teğel
il
Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri
il
Merkezî idarenin vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
il
Yabancı
İl
(Osmanlı Dönemi) VİLAYET
İl
vilayet
İlle
illaki
İlle
illa
İngilizce - Türkçe

ille teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

il
ede
ille