or else

listen to the pronunciation of or else
İngilizce - Türkçe
aksi halde

Kauçuk botları giyin, aksi halde ayağınızı ıslatırsınız! - Put the rubber boots on, or else you will get your feet wet!

aksi takdirde
(deyim) yoksa (ne yaparsın)
yoksa

Adımına dikkat et, yoksa bagajda yoculuk yapacaksın. - Watch your step, or else you will trip on the baggage.

Bana dürüst olsan iyi olur, yoksa anneme söyleyeceğim. - You better be honest with me, or else I'll tell our mother.

ille
bak
yoksa: Go now or else you'll miss the train. Şimdi git, yoksa treni kaçıracaksın
otherwise
aksi takdirde

Ben koştum ve koştum, aksi takdirde geç kalabilirdim. - I ran and ran; otherwise I might have been late.

Meşgulüm. Aksi takdirde davetini kabul ederdim. - I am busy; otherwise I would accept your invitation.

otherwise
bunun dışında

Tom sana bunun dışında söylemedikçe, yarınki toplantıda olmalısın. - Unless Tom tells you otherwise, you should be at tomorrow's meeting.

Bunun dışında, onun ekleyecek bir şeyi yoktu. - Otherwise he had nothing to add.

otherwise
başka

Ben onun iyi bir kitap olduğunu düşünmüştüm fakat Jim başka türlü düşündü. - I thought it was a good book, but Jim thought otherwise.

Başka türlü yapamazdım. - I could not have done otherwise.

lest
(bağlaç) olmasın diye, etmesin diye, olmaya ki
otherwise
farklı
otherwise
bunun dışında/başka türlü
otherwise
başka konuyla
lest
-ecek diye
lest
korkusu ile
otherwise
farklı bir şekilde
otherwise
yoksa

Hızlı koş, yoksa otobüsü kaçırırsın. - Run fast, otherwise you will miss the bus.

Acele etsen iyi olur, yoksa geç kalacaksın. - You'd better hurry, otherwise you'll be late.

lest
etmesin diye
lest
conj. olmasın diye
lest
belki

Belki yağmur yağar diye şemsiyemi aldım. - I took my umbrella lest it rain.

lest
olmaya ki
lest
bağ
lest
bağlaç olmasın diye
lest
için

Başkalarını rahatsız etmemek için sessizce çalışın. - Work quietly lest you disturb others.

Geç kalmasın diye ona hatırlatmak için aradık. - We called to remind him lest he come late.

lest
-mesin diye
İngilizce - İngilizce
otherwise or as an alternative
no matter what (implies an unspecified threat)
lest
in place of, or as an alternative to; "Felix became a herpetologist instead"; "alternatively we could buy a used car"
otherwise

You have to open your umbrella, otherwise you'll get wet.

or else

  Türkçe nasıl söylenir

  ır els

  Telaffuz

  /ər ˈels/ /ɜr ˈɛls/

  Etimoloji

  [ &r, 'or, Southern also ] (conjunction.) 13th century. Middle English, alter. of other, alteration of Old English oththe; akin to Old High German eddo or.

  Videolar

  ... while everybody else's has gone up. ...
  ... WHY CAN'T YOU SAY YOU PASSED GAS LIKE EVERYONE ELSE? ...

  Günün kelimesi

  skulk