işte !

listen to the pronunciation of işte !
Türkçe - İngilizce

işte ! teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

işte
behold
işte
here

Here's my email address. - İşte e-posta adresim.

Here's some news for you. - İşte sizin için biraz haber.

işte
{ü} there

There is a silver lining to every dark cloud! - Her işte bir hayır vardır!

There's something fishy going on. - Bu işte bir bit yeniği var.

işte
work

What time do you usually get off your work? - Genellikle işten ne zaman ayrılırsın?

When do you usually get off work? - Genellikle işten ne zaman ayrılırsın?

işte
Here!, Here it is!, Here you are!, There you are!; See!, Look!; you see
işte
see

I'll see you after work. - İşten sonra görüşürüz.

It seems that she is not pleased with the job. - İşten memnun değil gibi görünüyor.

işte
already

Shouldn't you be at work already? - Zaten işte olman gerekmiyor mu?

His mother was already home from work and had supper prepared. - Annesi işten eve zaten dönmüştü ve hazırlanmış akşam yemeğini yedi.

işte
you see
işte
here you are
işte
aha
işte
at work

I'd like to spend less time at work and more time at home. - İşte daha az ve evde daha çok zaman geçirmek istiyorum.

He is at work now, but will come back at seven. - O şimdi işte fakat yedide dönecek.

işte
lo
işte
here is

Here is their photo album. - İşte onların fotoğraf albümü.

Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card. - Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı.

işte
See!/Look!/Behold!
işte
Here!/Here it is!
işte
as you see
İşte!
Here you are
Türkçe - Türkçe

işte ! teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

işte
Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılır
işte
Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir
işte
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
işte
Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın
işte
Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılır: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı
İşte
ıhı
işte !