i̇şte!

listen to the pronunciation of i̇şte!
Türkçe - İngilizce
Here you are
işte
behold
işte
here

Here's some news for you. - İşte sizin için biraz haber.

Here's my email address. - İşte e-posta adresim.

işte
{ü} there

There's something fishy going on. - Bu işte bir bit yeniği var.

There comes our teacher. - İşte hocamız geliyor.

işte
work

What time do you usually get off your work? - Genellikle işten ne zaman ayrılırsın?

He drinks coffee before work. - O, işten önce kahve içer.

işte
Here!, Here it is!, Here you are!, There you are!; See!, Look!; you see
işte
see

I don't see how Tom can stay up all night and then be so wide awake at work. - Tom'un bütün gece nasıl ayakta kalabildiğini ve sonra işte nasıl uyanık kaldığını anlamıyorum.

Thank you for agreeing to see me after work. - İşten sonra beni görmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim.

işte
already

His mother was already home from work and had supper prepared. - Annesi işten eve zaten dönmüştü ve hazırlanmış akşam yemeğini yedi.

Shouldn't you be at work already? - Zaten işte olman gerekmiyor mu?

işte
you see
işte
here you are
işte
aha
işte
at work

I didn't get much sleep last night so I was nodding off all day at work. - Dün gece fazla uyuyamadım bu yüzden bütün gün işte uyukluyordum.

I'd like to spend less time at work and more time at home. - İşte daha az ve evde daha çok zaman geçirmek istiyorum.

işte
lo
işte
here is

Here is a letter for you. - İşte senin için bir mektup.

Here is the final agenda for the meeting on June 16th. - 16 Haziran'daki toplantı için işte son gündem.

işte
See!/Look!/Behold!
işte
Here!/Here it is!
işte
as you see
Türkçe - Türkçe

i̇şte! teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

işte
Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılır
işte
Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir
işte
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
işte
Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın
işte
Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılır: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı
İşte
ıhı
i̇şte!