keeping ones thoughts and opinions to oneself; reserved or restrained

listen to the pronunciation of keeping ones thoughts and opinions to oneself; reserved or restrained
İngilizce - Türkçe

keeping ones thoughts and opinions to oneself; reserved or restrained teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reticent
suskun

Çok suskun biridir ve kendisiyle konuşulmadıkça ağzını açmaz. - He is reticent and he never speaks unless spoken to.

reticent
ağzı sıkı
reticent
az konuşan
reticent
konuşmayan
reticent
İnsanlara birşeyler hakkında birşeyler anlatmaktaya gönülsüz olan, ağzı sıkı, ketum
reticent
{s} ketum
reticent
{s} sessiz
reticent
{s} bildiğini söylemeyen
reticent
{s} pek konuşmaz, suskun
reticent
{s} sır saklayan, ağzı sıkı
reticent
çok konuşmaz
İngilizce - İngilizce
reticent
keeping ones thoughts and opinions to oneself; reserved or restrained