inner

listen to the pronunciation of inner
İngilizce - Türkçe
{s}

İç cebimden cüzdanımı çaldırdım. - I had my wallet stolen from my inner pocket.

Müzik iç yaşamdır. İç yaşamı olan asla yalnızlık çekmeyecek. - Music is inner life, and he will never suffer loneliness who has inner life.

içsel
içerdeki
saklı (anlam vb)
deruni
merkeze en yakın
{s} içteki
İç, dâhilî, rûhânî
{s} ruhsal
inner city şehrin merkezinde fakirlerin oturduğu mahalle
en imtiyazlı danışman grubu
{s} gizli
inner cityşehrin iç mahallesineinner
{s} ayrıcalıklı
inner circle iç grup
inner significance derin veya gizli mana
{s} gizli, saklı (anlam v.b.)
(isim)şan tahtasında ortanın bir üstü
nişan tahtasında ortanın bir üstü
{s} manevi
{s} dahili
vicdan
ruh
(Hukuk) saklı
(Hukuk) merkezi
inner anatolia
İç Anadolu
inner drive
Başarıya ulaşmak için yüksek kararlılık
inner grace
Allah vergisi
inner shell electron
ic kabuk elektronu
inner tube
iç lastik
inner anatolia
Anadolunun içleri, Anadolunun iç kısımları
inner cities
şehirler
inner city
şehir içi
inner cover
iç kapak
inner defence area
(Askeri) iç savunma bölgesi
inner directedness
İçe yönelimlilik: Hümanistlerin, herkeste bulunduğuna ve içsel olarak insanları gelişime ve iyileşmeye yönlendirdiğine inandığı bir güç
inner drive
İçtepi
inner layer
iç tabaka
inner mongolia
iç moğolistan
inner old city
eski şehir
inner product
(Bilgisayar,Matematik) sayıl çarpım
inner product spaces
(Fizik) iç çarpım uzayları
inner race
iç bilezik
inner ring
iç halka
inner ring
(Otomotiv) iç bilezik
inner seal
(Tıp) iç conta
inner shell electron
(Bilgisayar,Teknik) iç kabuk elektronu
inner sole
(Askeri) ayakkabı keçesi
inner strap
(Askeri) iç kuşağı
inner tube
zıvana
inner wall
iç duvar
inner automorphism
iç otomorfizm
inner bark
iç kabuk
inner brake
iç fren
inner bushing
iç kovan
inner circuit
iç devre
inner conductor
iç iletken
inner conical bearing
iç konik yatak
inner dead point
iç ölü nokta
inner diameter
iç çap
inner dimeter
iç çap
inner ear
içkulak
inner keel
iç omurga
inner layer
iç katman
inner loop
iç döngü
inner nucleus
iç çekirdek
inner port
iç liman
inner potential
iç potansiyel
inner product
iç çarpım
inner product space
iç çarpımlı uzay
inner surface
iç yüzey
inner synchromesh disk
iç senkromeç disk
inner tube
içlastik
inner tube
şambriyel
inner beauty
İç güzelliği
inner child
(Psikoloji, Ruhbilim) İçteki çocuk: yetişkin bir kişinin büyümüş olunsa bile içinde taşıyageldiği çocuksu his ve duygular
inner cities
iç şehirler
inner city
Şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle
inner cone
iç koni
inner directed
iç yönetmen
inner form
iç form
inner product space
iç çarpimli uzay
inner self
İçteki kişi, öz benlik
inner temple
iç tapınak
inner voice
iç ses
inner world
İç dünya

If we are happy in our inner world,we usually have happy dreams.

inner-city
Şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle
inner Mongolia
İç Moğolistan. International Standard uluslararası standart kitap numarası
inner arch
iç kemer
inner artillery zone
(Askeri) İÇ TOPÇU BÖLGESİ: Hava savunma sahası içinde bir yasak bölge. Bu bölge, silahla savunulan saha içinde belirli bir hava parçasıdır. Buraya dost hava araçları hiç bir surette giremezler
inner artillery zone
(Askeri) iç topçu bölgesi
inner automorphism
(Matematik) iç özeşyapı dönüşümü
inner bearing
(Otomotiv) iç rulman
inner bearing race
makaralı yatak iç bileziği
inner bran
(Gıda) iç kepek
inner brief
(Tekstil) iç slip
inner calm
gönül rahatlığı
inner cap
gömülü kapak
inner cardboard
iç karton
inner circle
merkezi grup
inner circle
(Askeri) Beyin takımı
inner circle
ayrıcalıklı danışman grubu
inner closure
(Dilbilim) iç kapanım
inner cone
iç dişli
inner cone of damper
amortisör iç parçası
inner conflict
iç çatışma
inner conflict
vicdan muhasebesi
inner containments
(Pisikoloji, Ruhbilim) iç kısıtlamalar
inner core
iç dolgu
inner corner of the eye
gözpınarı
inner curve
(Bilgisayar) iç eğri
inner cylinder
iç silindir
inner dead center
mot iç ölü nokta
inner dead center
iç ölü nokta
inner defense area
(Askeri) İÇ SAVUNMA BÖLGESİ: Bak. "air defense restricted area"
inner defense zone
(Askeri) dahili savunma bölgesi
inner directed
(Pisikoloji, Ruhbilim) içe yönelimli
inner drive joint
(Otomotiv) transmisyon iç kavraması
inner drive joint
(Otomotiv) kayıcı eklem
inner edge
iç kenar
inner element
(İnşaat) iç filtre
inner face
iç yüz
inner fin
iç kanatçık
inner form
(Dilbilim) iç biçim
inner friction
iç sürtünme
inner gates
memba kapakları
inner harbor area
(Askeri) İÇ LİMAN BÖLGESİ: İç liman savunma birlikleri tarafından korunan deniz sahası. İç liman bölgesi bir liman içinde kalan kanalları da ihtiva eder
inner harbour area
(Askeri) iç liman bölgesi
inner iron
iç demir
inner jib
(Askeri) iç büyük flok
inner knob
iç düğme
inner language
(Pisikoloji, Ruhbilim) iç dil
inner life
manevi yaşantı
inner liner
(Otomotiv) iç astar
inner lining
(İnşaat) iç kaplama
inner link
iç bağlantı
inner man
vicdan
inner man
mide
inner man
iştah
inner man
ruh
inner marker
(Havacılık) iç marker
inner marker beacon
(Havacılık) iç marker radyofarı
inner membrane
(Botanik, Bitkibilim) içzar
inner monologue
(Tiyatro) içmonolog
inner pack
(Havacılık) paraşüt bohçası
inner part of a fortress
kale içi
inner pillar
iç direk
inner pipe
iç boru
inner planet
iç gezegen
inner plate
iç plaka
inner product space
(Matematik) iççarpımlı uzay
inner push rod
(Otomotiv) iç itici rod
inner race
(İnşaat) (bearing) iç bilezik (rulman)
inner resources
manevi kuvvet
inner ridge girder
(Havacılık) iç sırt kirişi
inner rim of road wheel
(Otomotiv) jant içi omuzu
inner roller bearing
iç masuralı rulman
inner rotor
(Otomotiv) iç rotor
inner sash
iç çerçeve
inner section
iç bölüm
inner significance
derin/gizli anlam
inner sleeve
iç manşon
inner slope
(İnşaat) içşev
inner socks
(Askeri) iç çoraplar
inner sole
(Tekstil) ayakkabı iç tabanı
inner span
iç açıklık
inner spring ring
iç bilezik susta
inner stopper
(Tıp) iç tıpa
inner tapered bearing
(Otomotiv) iç konik yatak
inner transport area
(Askeri) İÇ ULAŞTIRMA SAHASI: Kıyıya durumun müsaadesi nispetinde yakın ve çıkarmanın büyük kısmının yapıldığı saha. Normal olarak, ulaştırma grubu, düşman müdahalesi ihtimali azaldıktan sonra, iç ulaştırma bölgesine intikal eder. Bak. "transport area"
inner transport area
(Askeri) iç ulaştırma sahası
inner tray
(Bilgisayar) iç tepsi
inner tray
(Bilgisayar) ınner tepsi
inner wheel
(Otomotiv) iç teker
inner vision
iç görü
left inner
soliç
thick inner
(Bilgisayar) içi kalın
carburettor inner control lever
karbüratör iç komuta levyesi
clutch inner bearing
debriyaj iç yatağı
innermost
en içteki
innermost
en içerideki
innermost
en içerdeki
auto inner tube
otomobil iç lastiği
innerly
için için
air defense artillery inner zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İÇ BÖLGESİ: Bak. "air defense restricted area"
bearing inner race
(Otomotiv) rulman iç zarfı
body inner panel
(Otomotiv) karoser iç panosu
bodyside inner
(Otomotiv) araç gövdesi yanı
front axle inner shaft
(Otomotiv) ön aks iç şartı
habitable inner space
oturulabilir iç mekan
having an inner tube
şambriyelli
idle inner spring
(Otomotiv) rölanti iç yayı
innermost
en iç
look after the inner man
boğazına bakmak
look after the inner man
karnını doyurmak
paneling rear inner
çamurluk iç sacı
quarter inner panel
(Otomotiv) arka çamurluk iç paneli
roll inner diameter
(Matbaacılık, Basımcılık) bobin iç çapı
spring inner seat
(Otomotiv) yay iç tablası
synchromesh cone inner
senkromeç iç dişli
İngilizce - İngilizce
Close to the centre, located near or closer to center (the inner suburbs)
A forward who plays in or near the center of the field
Inside or closer to the inside of the body (inner ear)
Privileged, more or most privileged, more or most influential, intimate, exclusive, more important, more intimate, private, secret, confined to an exclusive group, exclusive to a center; especially a center of influence being near a center especially of influence (inner circle, inner council )
Being or occurring (farther) inside, situated farther in, located (situated) or happening on the inside of something, situated within or farther within contained within something (inner door, inner room, inner sanctum, inner surface)
An inner part
Of mind or spirit, relating to the mind or spirit, to spiritual or mental processes, mental, spiritual, relating to somebody's private feelings or happening in somebody's mind, existing as an often repressed part of one's psychological makeup (inner confidence, inner strength, inner life, inner child, inner artist, inner peace, inner light)
Not obvious, private, not expressed, not apparent, hidden, less apparent, deeper, obscure, ; innermost or essential, needing to be examined closely or thought about in order to be seen or understood (inner meaning, inner resources, inner logic )
A thin glove worn inside batting gloves or wicket-keeping gloves
located or occurring within or closer to a center; "an inner room"
Of or pertaining to the spirit or its phenomena
located inward; "Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- David Denby; "an internal sense of rightousness"- A R Gurney,Jr
confined to an exclusive group; "privy to inner knowledge"; "inside information"; "privileged information"
inside or closer to the inside of the body; "the inner ear" located inward; "Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- David Denby; "an internal sense of rightousness"- A
innermost or essential; "the inner logic of Cubism"; "the internal contradictions of the theory"; "the intimate structure of matter"
Gurney,Jr
of mind or spirit, relating to the mind or spirit, to spiritual or mental processes, mental, spiritual, relating to somebodys private feelings or happening in somebodys mind, existing as an often repressed part of ones psychological makeup (inner confidence, inner strength, inner life, inner child, inner artist, inner peace, inner light)
exclusive to a center; especially a center of influence; "inner regions of the organization"; "inner circles of government"
{s} interior, situated farther within; internal; intimate, private; hidden; of the mind or spirit
innermost or essential; "the inner logic of Cubism"; "the internal contradictions of the theory"; "the intimate structure of matter" exclusive to a center; especially a center of influence; "inner regions of the organization"; "inner circles of government
Not obvious or easily discovered; obscure
inside or closer to the inside of the body; "the inner ear"
exclusive to a center; especially a center of influence; "inner regions of the organization"; "inner circles of government
Your inner feelings are feelings which you have but do not show to other people. Loving relationships will give a child an inner sense of security. adj. inner ear Inner Mongolia inner product space
The inner parts of something are the parts which are contained or are enclosed inside the other parts, and which are closest to the centre. Wade stepped inside and closed the inner door behind him. outer
Further in; interior; internal; not outward; as, an inner chamber
inner cabinet
The (often informal) inner circle within a cabinet (which may itself by an official inner circle within a government or council of ministers) which includes only the ministers (or secretaries of state etc.) who are closest to the executive head of state, prime minister or equivalent (notably presiding) officer
inner child
the essential, or original self, regarded as a child, existing within the shell of an adult, especially when suppressed by negative childhood experiences
inner children
plural form of inner child
inner circle
The closest of friends of a person
inner cities
plural form of inner city
inner city
The interior, central part of a city, as opposed to the suburbs
inner core
The innermost part of the Earth
inner diameter
The diameter of the inside of a tube, pipe or other object. Often abbreviated "ID"
inner ear
The portion of the ear located within the temporal bone which includes the semicircular canals, vestibule, and cochlea and is responsible for hearing and balance
inner ears
plural form of inner ear
inner peace
Peace of mind
inner planet
Any planet of the Solar System whose orbit is located between the asteroid belt and the sun, i.e., any of Mercury, Venus, Earth, or Mars
inner product
A generalization of the dot product for vectors of any dimensionality that may or may not be complex-numbered
inner products
plural form of inner product
inner regular
That its measure is equal to the supremum of the measures of all compact sets which are contained by it
inner salt
a zwitterion
inner tube
An inflatable rubber tube inserted into the casing of a pneumatic tyre / tire
inner tubes
plural form of inner tube
inner workings
The mechanisms that function internally to a system and are not outwardly visible

Nobody really understands the inner workings of politics.

inner-city
Of, pertaining to, or situated in the central part of a city, especially an older, populous area of low-income or immigrant families
inner-directed
Tending to follow one's own rules rather than those of society
inner child
(Psikoloji, Ruhbilim) The emotions and feelings you had as a child that still form a part of your character as an adult
inner space
1. the region between the earth and outer space, or below the surface of the sea.2. the part of the mind not normally accessible to consciousness
inner child
Some psychologists refer to a person's childish feelings as his or her inner child. For me, recovery has been all about finding my inner child and accepting her
inner circle
An inner circle is a small group of people within a larger group who have a lot of power, influence, or special information. Mr Blair's inner circle of advisers
inner circle
an exclusive circle of people with a common purpose
inner circle
close associates, people who are mostly closely involved in something
inner city
You use inner city to refer to the areas in or near the centre of a large city where people live and where there are often social and economic problems. helping kids deal with the fear of living in the inner city. inner cities the part near the middle of a city, especially where the buildings are in a bad condition and the people are poor
inner city
A slang term for the older, central residential area of a municipality which, in many cases, has deteriorated into poverty
inner city
An economic rather than geographic location; an area of a large city that is occupied by low-income residents, usually a high crime rate as a result of unrest
inner city
the area that immediately borders the central business district of a town or city In many cities this is one of the older parts and may suffer from decay and neglect, leading to social problems Some theories of urban land use call the outer part of the inner city the 'twilight zone' or zone of transition
inner city
the older and more populated and (usually) poorer central section of a city
inner city
generally the older and more urbanized area of a large city surrounding the central business district The term often refers to densely populated blighted areas characterized by low-income residents and a high proportion of minority racial and ethnic groups
inner city
an undefinied area with a wide range of economic and social problems, lying between the CBD and the suburbs
inner courtyard
enclosed roofless area within a structure
inner dialogue
conversation which takes place in one's mind
inner discipline
self-control, ability to govern one's own emotions and actions
inner ear
The portion of the ear located within the temporal bone that is involved in both hearing and balance and includes the semicircular canals, vestibule, and cochlea. Also called internal ear, labyrinth. or labyrinth of the ear Part of the ear containing organs of hearing and equilibrium. The bony labyrinth has three sections (semicircular canals, vestibule, and cochlea); within each structure is a corresponding part of the membranous labyrinth (semicircular ducts, two saclike structures in the vestibule, and cochlear duct). Sound vibrations are transmitted from the middle ear through the membrane-covered oval window to fluid in the snail-shell-shaped cochlea, whose motion stimulates hair cells in the cochlea. The hair cells trigger nerve impulses that travel to the brain, which interprets them as sound. The vestibule and semicircular canals also have organs with hair cells. Those in the vestibule indicate the head's position with respect to the rest of the body (see proprioception). The three semicircular canals, at right angles to each other, signal motion of the head in three-dimensional space. Continued stimulation after motion stops causes a mismatch with visual input, experienced as dizziness or motion sickness
inner ear
internal part of the ear where the cochlea and semicircular canals are located (organs which transform sound waves into auditory signals and aid in balance)
inner ear
a complex system of interconnecting cavities; concerned with hearing and equilibrium
inner feeling
private emotion, intimate thought, inmost emotion
inner feelings
private feelings, secret thoughts
inner hebrides
islands between the Outer Hebrides and the western coast of Scotland
inner light
a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
inner lining
layer of rubber that covers the inner surface of a tire
inner mongolia
an autonomous region of northeastern China that was annexed by the Manchu rulers in 1635 and became an integral part of China in 1911
inner part
interior, inside, interior piece or portion, internal element
inner party bickering
conflicts which occur within a political party
inner peace
emotional calm, mental tranquility
inner planet
Any of the four planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, whose orbits are closest to the sun
inner product space
In mathematics, a vector space or function space in which an operation for combining two vectors or functions (whose result is called an inner product) is defined and has certain properties. Such spaces, an essential tool of functional analysis and vector theory, allow analysis of classes of functions rather than individual functions. In mathematical analysis, an inner product space of particular importance is a Hilbert space, a generalization of ordinary space to an infinite number of dimensions. A point in a Hilbert space can be represented as an infinite sequence of coordinates or as a vector with infinitely many components. The inner product of two such vectors is the sum of the products of corresponding coordinates. When such an inner product is zero, the vectors are said to be orthogonal (see orthogonality). Hilbert spaces are an essential tool of mathematical physics. See also David Hilbert
inner resources
a resource provided by the mind or one's personal capabilities; "to have resource against loneliness
inner ring
The inner part of a bearing that fits on a shaft and contains the external raceway for the rolling elements Sometimes the shaft is stationary and the housing rotates
inner ring
The inner boundary of a face, composed of edges ordered in a sequence A face may have none or any arbitrary number of inner rings
inner ring
A ring printed on standard targets inside the ten ring, sometimes refered to as the 10x ring It is used primarily for indoor compound scoring or can be used to break a tie
inner ring
A strip of polyimide between the inner and outer lead bonding areas on a TAB tape site This strip typically encircles the entire IC It is a common feature in many TAB tape designs, but is not found in all cases
inner sense
intuition, sixth sense, telepathy
inner side
interior side; intimate or hidden aspect
inner strength
strength of character; strength that comes from within
inner tube
An inner tube is a rubber tube containing air which is inside a car tyre or a bicycle tyre. A flexible, airtight hollow ring, usually made of rubber, that is inserted into the casing of a pneumatic tire for holding compressed air
inner tube
an inflatable rubber tube that fits inside the casing of a pneumatic tire
inner voice
one's conscience, mental voice
inner(a)
located or occurring within or closer to a center; "an inner room
innermost
Farthest inside or towards the center or middle

She poured her innermost feelings into her journal.

sit-inner
A nonviolent protester who participates in a sit-in

The equation of student and sit-inner on a wide scale was in part the result of strategic framing efforts by representatives of the Student Nonviolent Coordinating Committee.

ınner
{a} more inward, placed within, nearer
innerly
More within
innermost
{s} farthest in, deepest
innermost
situated or occurring farthest within; "the innermost chamber"
innermost
The innermost thing is the one that is nearest to the centre. the innermost part of the eye outermost
innermost
being deepest within the self; "one's innermost feelings"
innermost
Your innermost thoughts and feelings are your most personal and secret ones. revealing a company's innermost secrets. = inmost
innermost
Farthest inward; most remote from the outward part; inmost; deepest within
inner