drink

listen to the pronunciation of drink
İngilizce - Türkçe
içmek

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

Çok fazla içmek tehlikelidir. - It is dangerous to drink too much.

{i} içki

Ben size bir içki ısmarlayabilir miyim? - Can I buy you a drink?

Son zamanlarda, o çok fazla içki içiyor. - Recently, he's been drinking too much.

{i} içecek

Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler. - Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.

İçecek bir şeye ihtiyacı var. - He needs something to drink.

alkollü içki içmek
{i} içki içmek

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

Ben sigara ve içki içmekten vazgeçtim. - I quit smoking and drinking.

{i} bir

İçecek bir şeye ihtiyacı var. - He needs something to drink.

Sana bir içecek ısmarlayacağım. - I'll buy you a drink.

mazot
su içmek

Bu su içmek için güvenli mi? - Is this water safe to drink?

Biraz su içmek istiyorum. - I want to drink some water.

nuş
bir içimlik miktar
kafayı çekmek
buyurmak
gördün mü?
(Gıda) ağzını ıslatmak
(in ile) içinde hissetmek
içilecek şey

Tom Mary'den içilecek şeyler istedi. - Tom asked Mary for something to drink.

{f}

Avrupalılar şarap içmeyi sever. - Europeans love to drink wine.

Sana bir içecek ısmarlayacağım. - I'll buy you a drink.

(alkollü) içki
içki içme

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

(to ile) kimese/neyese içmek
içki düşkünlüğü
drinker içki içen kimse
{i} deniz

Leyla deniz suyu içemedi. - Layla couldn't drink seawater.

Deniz suyunu içemezsin çünkü su çok tuzlu. - You can't drink seawater because it's too salty.

{f} in büyük bir zevkle seyretmek/dinlemek
{f} (drank, drunk)
{i} okyanus
{i} meşrubat

Meşrubat otomatı nerede var? - Where is there a soft drink vending machine?

Biz patates kızartması ve meşrubat sipariş ettik. - We ordered French fries and soft drinks.

{f} to -in şerefine içmek
to ile şerefine içmek
{f} şerefine içmek
in ile zevk duyarak doya doya seyretmek veya dinlemek
ayyaş veya sarhoş kimse
çekmek aImak kana kana içmek
{f} içkiye harcamak
{f} bitirmek
demlenmek
dem çekmek
çekmek

İnternette bilgi çekmek yangın musluğundan su içmek gibidir. - Absorbing information on the internet is like drinking water from a fire hydrant.

emmek
içimlik
içel
drunk
sarhoş

Tom sokakta yatan bir sarhoşu fark etti. - Tom noticed a drunk lying in the street.

Ben dün gece çok sarhoştum. - I was so drunk last night.

drink up
son yudumuna kadar içmek
drink and drive
alkollü araba kullanmak
drink driving
alkollü araç kullanma
drink milk
süt içmek
drink tea
çay içmek
drink to
ıslatmak
drink to
şerefine içmek
drink up
tamamını içmek
drink like a fish
sünger gibi içmek
drink sb under the table
birinden daha çok içki içebilmek
drink to
şerefine iç
drink to
kimese/neyese içmek
drink-driving
içkili araba kullanma
drink a toast to
Bir tost için içki
drink a toast to sb
Bir tost sb için içmek
drink his health
onun sağlık içecek
drink neat
içecek temiz
drink problem
(ıng) içki problemi
drink s.o. under the table
k. dili sarhoş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak
drink to
içmek

Çok fazla kahve içmek istemiyorum. - I don't want to drink too much coffee.

Çok fazla içki içmek tehlikelidir. - It is dangerous to drink too much.

drink to excess
İçkiyi fazla kaçırmak
drink to someone
Birinin şerefine içmek
drink with the flies
(deyim) (Aus) yalnız içki içmek
drink-driving
Alkôllü araç kullanma
drink-driving
içki sürüş
drink-link
(slang) ATM, bankamatik
drink a beer
bira içmek
drink a lot
çok içmek
drink a toast to
(birinin) sıhhatine/şerefine içmek
drink alcohol
alkol içmek
drink alcohol
alkol almak
drink away
içerek unutmaya çalışmak
drink away
içkiye harcamak
drink away
içkiyle dağıtmak
drink cold
soğuk içmek
drink cold water
soğuk su içmek
drink deeply
çok içmek
drink heavily
çok içmek
drink heavily
kafayı çekmek
drink in
büyük bir zevkle yapmak
drink in
emmek
drink in
doya doya seyretmek
drink in
yutmak
drink in
tadını çıkarmak
drink in
(Fiili Deyim ) 1- çabucak emmek , yutmak 2- anlamak , kavramak 3- haz ile seyretmek yada dinlemek
drink in
büyük bir zevkle dinlemek
drink in
(deyim) drink sth. in [kd] zevk duyarak dinlemek,veya doya doya seyretmek
drink in
büyük bir zevkle seyretmek
drink like a fish
fazla içki içmek
drink off
içip bitirmek
drink off
bir dikişte içmek
drink one's fill
doyasıya içmek
drink s.o. under the
{k} sarhoş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak
drink s.t. straight
(içkiyi) sek içmek
drink smb. under the table
içkiye daha dayanıklı olmak
drink something straight
içkiyi sek içmek
drink to
(Fiili Deyim ) şerefine kadeh kaldırmak , sağlığına içmek
drink to excess
içkiyi fazla kaçırmak
drink to the lees
son damlasına kadar içmek
drink up
içip bitirmek
drink with the flies
(Argo) yalnız içmek
drug one's drink
içkisine ilaç katmak
drinking
{i} içki içme

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Ben sigara ve içki içmekten vazgeçtim. - I quit smoking and drinking.

drunk
sarhoş içkili
drunk
esrik
drunk
{f} sarhoş ol: adj.sarhoş
drunk
içki alemi
drinker
sarhoş
drinking
drinking bout içki âlemi
drinks
içecekler

İçecekler ister misiniz? - Would you care for drinks?

Kimse içeceklerden tasarruf ederek zengin olmadı. - Nobody ever got rich by saving on drinks.

drunk
{f} sarhoş ol

Tom hemen hemen her akşam sarhoş oluyor. - Tom gets drunk almost every evening.

Tom her gece bu zamanda sarhoş olurdu. - Tom used to be drunk by this time every night.

drunk
içkili

Tom eve sürmek için çok içkili. - Tom is too drunk to drive home.

drunk
f., bak. drink. s., i. sarhoş, içkili
drunk
blind drunk körkütük sarhoş
drunk
sarhoş olmak

Sarhoş olmak için yeterince içelim. - Let's drink enough to get drunk.

Sarhoş olmak istiyor musun? - Do you want to get drunk?

drunk
sarhoş adam

Sarhoş adam düz yürüyemiyordu. - The drunken man couldn't walk straight.

Polis memuru el fenerini sarhoş adamın yüzüne tuttu. - The officer shone his flashlight in the drunken man's face.

drunk
ayyaşlık
drunk
bak drink
drunk
fitil gibi
drunk
içki âlemi
drunk
{f} iç: adj.sarhoş
soft drink
alkolsüz içki

Gözde alkolsüz içkin nedir? - What's your favorite soft drink?

Alkolsüz içkim nerede? - Where is my soft drink?

still lemon drink
limonata
drank
drink çek/iç
domestic drink
yerli içki
drinker
içki içen kimse
drinking
içen

O, İçki içen kocasını evden attı. - She threw her drinking husband out of the house.

İçen kocasını evden attı. - She turfed her drinking husband out of the house.

drinking
içerek

Tom bir su şişesinden su içerek kapının yanında durdu. - Tom stood by the gate, drinking from a water bottle.

İki âşık çay içerek yüz yüze oturdular. - The two lovers sat face to face, drinking tea.

drinking
gereken şekilde
drinks
(Bilgisayar) içkiler

Hadi ama, içkiler benden. - Come on, drinks are on me.

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

fermented carrot juice drink
(Gıda) şalgam suyu
fizzy drink
(Gıda) gazoz
fizzy drink
gazlı içecek
food or drink
konsomasyon
hot drink
sıcak içecek
sink one's troubles in drink
içkiyle dertlerini unutmak
soft drink
kola
still drink
gazsız içecek
buttermilk drink
(Gıda) yayık ayranı
drank

Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti. - To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have.

John birçok şişe şarap içti. - John drank many bottles of wine.

drinker
(çok) içki içen kimse
drinker
içkici

Tom'un babası içkiciydi. - Tom's father was a drinker.

Tom'un biraz içkici olduğunu duyuyorum. - I hear Tom's a bit of a drinker.

drinking
{f}

İçme suyunda klor, kurşun ya da benzer kirletici madde bulunması mümkün. - It's possible that the drinking water has chlorine, lead, or similar contaminants in it.

Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı. - He began his meal by drinking half a glass of ale.

have a drink
bir şey içmek
strong drink
sert içki
take to drink
özünü içkiye vermek
take to drink
içkiye başlamak
It´s no wonder he took to drink
Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) zorla güzellik olmaz
a drink of water
bir bardak su
carbonated soft drink
meşrubat gazlı
cold drink
soğuk içecek
cut an alcoholic drink with water
içkiyi sulandırmak
die for a drink
Susuzluktan ölmek, dili damağı kurumak

I've been speaking almost for an hour and I' m dying for a drink.

drank
içti
drinker
İçici

Ben çok fazla içici değilim. - I'm not much of a drinker.

Mary bir sosyal içici. - Mary is a social drinker.

earthenware drink jar
toprak içki kavanoz
fermented dairy drink
Mayalanmış süt ürünü
fizzy drink
meşrubat
fizzy drink
Gazlı İçecek
go for a drink
dışarıda içki içmeye gitmek
kind of drink
içecek türü
milk drink
süt içmek
sink one´s troubles in drink
içkiyle dertlerini unutmak
soft drink
alkolsüz içecek

O, zayıflamak için alkolsüz içecekler yerine su içmeye karar verdi. - She decided to drink water instead of soft drinks in order to lose weight.

Tom alkolsüz içecekleri sever. - Tom likes soft drinks.

soft drink
kola, gazoz, soda gibi asitli içecekler
to pour a drink down sb.s throat
aşağı bir içki dökmek için boğaz sb.s
would you like something to drink
bir şeyler içmek istersiniz
would you like to drink something?
bir şey içmek ister mısınız?
alcoholic drink
içki

Bu parkta alkollü içki içilir mi? - Is it OK to drink alcoholic drinks in this park?

Tom alkollü içkileri hiç içmez. - Tom doesn't drink alcoholic drinks at all.

alcoholic drink
alkollü içki
be none the worse for drink
içkili olmamak
be none the worse for drink
sarhoş olmamak
be the worse for drink
sarhoş olmak
be the worse for drink
içkili olmak
buy a drink
içki ısmarlamak
buy a drink for
içki ısmarlamak
can i have another drink
bir kadeh daha alabilir miyim
carbonated drink
gazlı içecek
complementary food and drink
ikram hizmeti
cut an alcoholic drink
içkiyi sulandırmak
drank
f., bak. drink
drinker
{i} ayyaş

Tom'un biraz ayyaş olduğunu duyuyorum. - I hear Tom's a bit of a drinker.

drinker
içen kimse
drinker
içkici/içen kimse
drinking
kafayı çekme
drinking
{i} içmek

Sadece susadığında su iç; bir günde 8 bardak içmek efsanedir. - Drink water only when you are thirsty; drinking 8 glasses a day is only a myth.

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

drinking
{i} içme

Çok fazla içmek tehlikelidir. - Drinking much is dangerous.

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

drinking
{i} içki içmek

İçki içmekten vazgeçmelisin. - You must quit drinking.

Ben sigara ve içki içmekten vazgeçtim. - I quit smoking and drinking.

drinking
drinking song içki içilirken sö
drinking
içki

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Tom'a sigara içmekten ve içki içmekten sakınması söylendi. - Tom was told to abstain from smoking and drinking.

drinking
içki iptilâsı
drinking
{i} içki alışkanlığı
drinking
drinking horn boynuzdan yapılmış kadeh
drinking
drinking fountain bardaksız içilen içme suyunu yukarı doğru fışkırtan bir çeşit musluk
drunk
kendinden geçmiş
drunk
{i} sarhoşluk

Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır. - Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.

drunk
kafayı bulmuş
drunk
{i} ayyaş

Ayyaşlar genellikle oldukça komiktirler. - Drunkards are often quite amusing.

Tom sokakta yatan bir ayyaşı fark etti. - Tom noticed a drunkard lying in the street.

drunk
slang küfelik drunk with success basarı sevinciyle kendinden geçmiş
drunk
mest
drunk
mest olmuş
drunk
drunk as a fiddler veya lord çok saıhoş
hard drink
alkollü içki
have a drink
içecek bir şey almak
have a drink
içmek

Gitmek ve bir içki içmek istiyorum. - I would like to go and have a drink.

Bizimle içki içmek ister misin? - Do you want to have a drink with us?

how about a drink
bir içki ister misiniz
i would like a drink
İçecek bir şeyler rica ediyorum
i'll treat you to a drink
size bir içki ısmarlayayım
lace one's drink with poison
içkisine zehir katmak
let me buy you a drink
size bir içki ısmarlamama izin verin
long drink
uzun içimlik
make to drink
içirmek
may i offer you a drink
size bir içki ikram edebilir miyim
meat and drink to him
onun için gıda kadar lüzumlu şey
mix drink with a drug
içkisine ilaç katmak
ply smb. with drink
içkiyi dayamak
ply smb. with drink
içirip durmak
İngilizce - İngilizce
The action of drinking, especially with the verbs take or have

He was about to take a drink from his root beer.

A type of beverage (usually mixed)

My favourite drink is the White Russian.

To consume alcoholic beverages

No thanks, I don't drink.

A served beverage

I’d like another drink please.

A served alcoholic beverage

Can I buy you a drink?.

(the drink; colloquial) Any body of water

If he doesn't pay off the mafia, he’ll wear cement shoes to the bottom of the drink!.

Alcohol beverages in general

She has a problem with the drink.

To consume liquid through the mouth

You can lead a horse to water but you can't make him drink.

To consume (a liquid) through the mouth

He drank the water I gave him.

{n} liquor to be drank, any liquor, beer
{v} to swallow, liquors, to suck up or in, to practice drinking to excess
A sizable body of water
take in liquids; "The patient must drink several liters each day"; "The children like to drink soda"
n [a liquid which you swallow (I need a ~ )] minuman (minum) 2 n [alcohol (Let's go to the bar for a ~ )] minuman keras (minum) 3 v [to swallow a liquid (~ your milk )] minum
To take in (a liquid), in any manner; to suck up; to absorb; to imbibe
be fascinated or spell-bound by; pay close attention to; "The mother drinks in every word of her son on the stage"
Drink is alcohol, such as beer, wine, or whisky. Too much drink is bad for your health. see also drinking
To drink means to drink alcohol. He was smoking and drinking too much + drinking drink·ing She had left him because of his drinking
To smoke, as tobacco
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall"
propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's drink to the New Year"
the act of swallowing; "one swallow of the liquid was enough"; "he took a drink of his beer and smacked his lips"
(v ) glas, glahs
any liquid suitable for drinking; "may I take your beverage order?"
drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife
{i} beverage, liquid which is swallowed to quench one's thirst; alcoholic beverage
When you drink a liquid, you take it into your mouth and swallow it. He drank his cup of tea He drank thirstily from the pool under the rock
any large deep body of water; "he jumped into the drink and had to be rescued"
Any body of water
Liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the stomach for quenching thirst or for other purposes, as water, coffee, or decoctions
drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife"
To take in; to receive within one, through the senses; to inhale; to hear; to see
Specifically, intoxicating liquor; as, when drink is on, wit is out
To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the &?;se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple
consume alcohol; "We were up drinking all night"
The drinks of the Hebrews were water, wine, "strong drink," and vinegar Their drinking vessels were the cup, goblet or "basin," the "cruse" or pitcher, and the saucer
To swallow (a liquid); to receive, as a fluid, into the stomach; to imbibe; as, to drink milk or water
To swallow anything liquid, for quenching thirst or other purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in satisfaction of thirst; as, to drink from a spring
A drink is an alcoholic drink. She felt like a drink after a hard day
a single serving of a beverage; "I asked for a hot drink"; "likes a drink before dinner"
A drink is an amount of a liquid which you drink. I'll get you a drink of water
{f} consume liquids; consume alcoholic beverages; absorb moisture; eagerly absorb through the senses; honor with a toast, participate in a toast
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall" a single serving of a beverage; "I asked for a hot drink"; "likes a drink before dinner" any large deep body of water; "he jumped into the drink and had to be rescued" take in liquids; "The patient must drink several liters each day"; "The children like to drink soda" consume alcohol; "We were up drinking all night" drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife
feelings People say `I'll drink to that' to show that they agree with and approve of something that someone has just said
a dose of any alcoholic beverage that delivers 1/2 ounce of pure ethanol
{i} beverage
drinky
drinkie
drink alert
fair warning that information to follow may cause recipient to laugh unexpectedly and, if drinking, cause drink to exit the nose

They are called Seagulls. They fly in, make a lot of noise, shit all over everything and then fly off.

drink and drive
To drive a motor vehicle shortly after having consumed an alcohol beverage or beverages

Don't drink and drive.

drink drivers
plural form of drink driver
drink from a firehose
To take a small amount from an enormous, hard-to-manage quantity

If we are to be drinking from a firehose, with billions of Web pages at our fingertips, then we should possess the skills to manage its flow.

drink in
To figuratively absorb

I like to walk in the hills and drink in the wonderful views.

drink in
To be completely attentive

They listened to him in rapt silence, drinking in his every word.

drink like a fish
To drink alcohol heavily
drink off
To drink the entirety of in a short period; originally and especially, in a single gulp

She was older than any two of them combined and looked as if she could drink off a case with one hand and arm-wrestle all three of them with the other.

drink run
A short break that involves procuring drinks (non-alcoholic), and possibly snacks. It is similar to coffee break, but could be for any drinks, such as soft drinks, sports drinks, and energy drinks
drink runs
plural form of drink run
drink someone under the table
To drink more alcohol than (someone)

She had class, but she could drink most of the guys under the table.

drink the Kool-Aid
To participate blindly and eagerly in something considered inferior or harmful

Then we better not drink the Kool-Aid. Have you been drinking the Kool-Aid, Robert?.

drink-driver
A person who engages in drink-driving
drink-driver
A person who operates a motor vehicle when legally intoxicated

A drink driver is anyone who is over the legal alcohol limit for driving.

drink-driving
A criminal offence committed by a person who operates a vehicle when the measured amount of alcohol in his or her blood exceeds the legal limit

A reformed alcoholic with an “appalling” history of drink-driving between three and five times the legal limit was jailed yesterday.

drink-driving
Operation of a motor vehicle after recently consuming an alcoholic beverage
drink a toast
At one time a piece of spiced toast would be put in a glass of wine in order to improve the flavour or to collect the sediment. From this the word 'toast' came to be identified with the drink. Equally, the mention of a lady's name to accompany the gesture was supposed to flavour a bumper as spiced toast did a drink. Known by 1700
drink with the flies
(deyim) (Aus) drink alone
drink-link
A modern term for a cashpoint machine (ATM). Named so because it is common to visit one before going out on the booze

Can we stop at a drink-link, i need some cash-a-roonies?.

drink a toast to
drink in honor of a person or thing
drink a toast to someone
{f} drink in honor of a person; drink to the success of a person
drink at one draught
drink the contents of a cup or other vessel in one swallow
drink down
drink up completely; swallow quickly
drink hard
drink to the point of drunkenness
drink heavily
drink a large quantity of alcoholic beverages, get drunk, be an alcoholic
drink in
be fascinated or spell-bound by; pay close attention to; "The mother drinks in every word of her son on the stage
drink in
take in through the senses eagerly and pleasurably
drink like a fish
drink large amounts of alcohol
drink neat
drink undiluted and unmixed liquor
drink off
gulp down, drink rapidly
drink offering
{i} pouring, libation
drink on the house
{f} drink at the expense of the establishment; drink for free
drink one's fill
drink as much as one desires
drink one's health
drink with wishes for one's health and happiness
drink oneself to death
consume so much alcohol that in the end it proves fatal
drink the Kool-Aid
become a set and strong believer in something; accept a philosophy or concept in a devoted and heartily manner or follow someone blindly
drink the cup of agony
suffer greatly, be tormented, be miserable, be anguished
drink the health of
take a drink of alcohol in honor of someone
drink to
When people drink to someone or something, they wish them success, good luck, or good health before having an alcoholic drink. Let's drink to his memory, eh?
drink to the health of
drink in honor of, make a toast to, drink with good wishes for
drink up
drink in one swallow; drain the glass
drink up
When you drink up an amount of liquid, you finish it completely. Drink up your sherry and we'll go Drink up, there's time for another
drink up
drink to the last drop; "drink up--there's more wine coming"
drink-drive
Drink-drive means relating to drink-driving. He was nearly three times over the drink drive limit
drink-driver
A drink-driver is someone who drives after drinking more than the amount of alcohol that is legally allowed. + drink-driving drink-driving a drink-driving conviction
drink-driving
driving a car after having drunk too much alcohol American Equivalent: drunk-driving
drown one's sorrows in drink
drink alcohol to forget one's troubles
I need a drink
A phrase used to indicate that the speaker is thirsty for water or a non-alcoholic beverage
I need a drink
A phrase used to indicate that the speaker desires an alcoholic beverage
I'll drink to that
I agree with that
I'll drink to that
I support that opinion
call drink
A mixed drink for which one specifies (i.e., calls) the exact brand or brands of liquor to be used

Call drinks generally cost more than well drinks.

can I buy you a drink
Indicates the speaker wishes to buy the interlocutor a drink, in a bar
drinker
Agent noun of drink; someone or something that drinks
drinks
plural form of drink
drinks
Third-person singular simple present indicative form of drink
drunk
A habitual drinker, especially one who is frequently intoxicated
drunk
Simple past of drink
drunk
In a state of intoxication caused by the consumption of excessive alcohol, usually by drinking alcoholic beverages
drunk
Past participle of drink
energy drink
A caffeinated soft drink containing added ingredients advertised as increasing alertness, performance etc
fizzy drink
A non-alcoholic, carbonated beverage such as lemonade or cola
long drink
Any drink containing more than 5 ounces of liquid and less than 9 ounces. Typically, a long drink will have lots of ice and mixer
long drink of water
A tall person
mixed drink
An alcoholic drink made from one or more kinds of liquor mixed with other ingredients

I like gin and tonic as a mixed drink, but I really prefer beer.

oatmeal drink
A drink made from boiling oatmeal and brown sugar in water, served cold in summer or warm in winter. Very popular in country areas. (Reference: Australian Colonial Cookery, Richard Daunton-Fear and Penelope Vigar, Rigby, 1977, ISBN 0-7270-0189-6, page 58.)
soft drink
A non-alcoholic drink, normally carbonated
tall drink of water
A tall person
well drink
A mixed drink for which one does not specify the exact brand of liquor to be used

Don't order the well drinks there. They use the cheapest stuff they can find.

you can lead a horse to water but you can't make him drink
You can show someone how to do something, but you can't make them do it
drinker
{n} one who drinks, a drunkard, a sot
drinking
{n} the act of swallowing liquors
drunk
{a} having too much liquor
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) you can give someone the opportunity to do something, but you cannot force them to do it
Drunk
plowed
Drunk
pissed
Drunk
blootered
Drunk
blotto
Drunk
stoned
Drunk
gambrinous
Drunk
canned
Drunk
smashed
a drink
swig
alcoholic drink
beverage which contains alcohol
buy me a drink
purchase a beverage for me
cold drink
light beverage that is cool or cold
drank
Wild oats, or darnel grass
drank
See Drake a plant
drank
Drank is the past tense of drink. Past tense of drink. the past tense of drink
drank
of Drink
drank
simple past of drink
drinker
{i} one who drinks; alcoholic, drunkard
drinker
a person who drinks alcoholic beverages (especially to excess)
drinker
If you describe someone as a drinker, you mean that they drink alcohol, especially in large quantities. I'm not a heavy drinker
drinker
a person who drinks alcoholic beverages (especially to excess) a person who drinks liquids
drinker
One that drinks
drinker
One who drinks; as, the effects of tea on the drinker; also, one who drinks spirituous liquors to excess; a drunkard
drinker
Someone who drinks alcoholic beverages on a regular basis, especially when to an extent that is likely to impair his well-being
drinker
If someone is a tea drinker or a beer drinker, for example, they regularly drink tea or beer. Are you a coffee drinker?
drinker
a person who drinks liquids
drinking
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall"
drinking
{i} consumption of a liquid
drinking
Drinking in my artwork is used to establish a mood of revelry and show a lifestyle of pleasure Though there are certainly consequences to drinking like nausea and foolish acts, these situations are the type of story that I most enjoy telling They add an absurd element to normal situations and heighten the drama of the mundane There is also an art to drinking with its own vocabulary and traditions that I find interesting From the particular types of glasses to be used with drinks to the exotic recipes used for cocktails In my own experiences I have been drawn to the low end of this culture and I tend to focus on sort of sophomoric aspects like drinking straight from bottles and twist-off caps I have used drinks in several real object pieces from small cocktails to repackaged liquors
drinking
the act of consuming liquids
drinking
On the evil effects of drinking intoxicants, s surámeraya, etc
drinking
The practice of partaking to excess of intoxicating liquors
drinking
present participle of drink
drinking
Someone's drinking friends or companions are people they regularly drink alcohol with. see also drink. the activity of drinking alcohol
drinking
An entertainment with liquors; a carousal
drinking
The act of one who drinks; the act of imbibing
drinks
A short break in play to allow the players to have a drink, and for quick repairs to be made to equipment or the pitch
drinks
plural of drink
drinks
third-person singular of drink
drunk
A state of mind that can occur with frequent hashing
drunk
Drunk is the past participle of drink. the past participle of drink
drunk
{i} alcoholic, one who is addicted to alcoholic drinks
drunk
{s} boozy
drunk
gished
drunk
someone who is intoxicated
drunk
The first case of intoxication on record is that of Noah (Gen 9: 21) The sin of drunkenness is frequently and strongly condemned (Rom 13: 13; 1 Cor 6: 9, 10; Eph 5: 18; 1 Thess 5: 7, 8) The sin of drinking to excess seems to have been not uncommon among the Israelites
drunk
A drinking-bout; a period of drunkenness
drunk
A drunken state
drunk
as if under the influence of alcohol; "felt intoxicated by her success"; "drunk with excitement"
drunk
In a state of intoxication after drinking alcoholic beverages
drunk
half-cut
drunk
tiddly
drunk
pixilated
drunk
hammered
drunk
bevvied up
drunk
lubricated
drunk
Drenched or saturated with moisture or liquid
drunk
legless
drunk
looped
drunk
loaded
drunk
juiced
drunk
befuddled
drunk
mullered
drunk
faced
drunk
wrecked
drunk
cocked
drunk
hazed
drunk
{s} lushy
drunk
stinko
drunk
A drunken condition; a spree
drunk
sozzled
drunk
elated or emboldened
drunk
A drunk is someone who is drunk or frequently gets drunk. A drunk lay in the alley
drunk
{s} intoxicated by alcohol
drunk
stupefied or excited by a chemical substance (especially alcohol); "a noisy crowd of intoxicated sailors"; "helplessly inebriated"
drunk
Intoxicated with, or as with, strong drink; inebriated; drunken; never used attributively, but always predicatively; as, the man is drunk (not, a drunk man)
drunk
a chronic drinker
drunk
If you are drunk with a strong emotion or an experience, you are in a state of great excitement because of it. They are currently drunk with success
drunk
Someone who is drunk has drunk so much alcohol that they cannot speak clearly or behave sensibly. I got drunk and had to be carried home
drunk
bingoed
drunk
{i} bibber
drunk
pickled
drunk
sottish
drunk
tanked up
drunk
intoxicated
drunk
tanked
first drink on the house
the place itself is paying for everyone's first drink, first round of drinks on the house
food and drink
things which are eaten and drunk; life, sustenance
fruit drink
a sweetened beverage of diluted fruit juice
hot drink
beverage that has been heated to a high temperature (i.e. coffee, tea, hot chocolate, etc.)
intoxicating drink
drink which causes drunkenness
let us eat and drink for tomorrow we shall die
live for the moment for life is transient, seize the day
let us eat and drink, for tomorrow we shall die
let's enjoy life now because it is too short
long drink of water
(Slang) dull and bland person; tall and skinny person
mixed drink
A drink made of one or more kinds of liquor combined with other ingredients, usually shaken or stirred before serving
mixed drink
made of two or more ingredients
smart drink
drink that contains certain nutritive elements that are reputed to positively enhance brain functions
smart drink
Any of various nonalcoholic, usually fruit-based drinks typically containing vitamins and amino acids in a formula reputed to enhance mental functioning
Türkçe - İngilizce

drink teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

loğusa şerbeti a drink offered
to people visiting a mother and her newborn baby
drink

  Türkçe nasıl söylenir

  drîngk

  Zıt anlamlılar

  food

  Telaffuz

  /ˈdrəɴɢk/ /ˈdrɪŋk/

  Etimoloji

  [ dri[ng]k ] (verb.) before 12th century. From Middle English drinken, from Old English drincan (“to drink, swallow up, engulf”), from Proto-Germanic *drinkanan (“to drink”), from Proto-Indo-European *dhrengh- (“to draw into one's mouth, sip, gulp”), nasalised variant of *dhregh- (“to draw, glide”). Cognate with West Frisian drinke (“to drink”), Dutch drinken (“to drink”), German trinken (“to drink”), Danish drikke (“to drink”).

  Ortak Eşdizimliler

  drink up, drink in

  Videolar

  ... I drink my green juice, five green juices a day. ...
  ... to take the garbage away, they don’t have secure water supplies to drink.   ...

  Günün kelimesi

  dompteuse