hakim olma

listen to the pronunciation of hakim olma
Türkçe - İngilizce
predominating
preponderance
prevalence
(Ticaret) commanding
possession
grip
predominance
mastery
continence
hakim olmak
dominate
hakim olma-
dominating
hakim ol
dominated

Sami's story dominated the headlines. - Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu.

hakim olmak
rule over
hakim olmak
master

It is impossible to master English in a year or so. - Bir yıl ya da benzer sürede İngilizceye hakim olmak imkansızdır.

I'd like to master English. - İngilizceye hakim olmak istiyorum.

hakim olmak
rule
hakim olmak
prevail
hakim olmak
pervade
hakim olmak
overlook
hakim olmak
have a command of
hakim olmak
curb
hakim olmak
preponderate
kendine hakim olma
self-restraint
kendine hakim olma
owning
kendine hakim olma
self-control
hakim ol
dominate

Sami's story dominated the headlines. - Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu.

hakim ol
{f} dominating
hakim olmak
command
hakim olmak
predominate
hakim olmak
control
hakim olmak
rule, dominate
hakim olmak
master; have a command of
hakim olmak
hold sway over
hakim olmak
possess
hakim olmak
become a judge
hakim olmak
roost
hakim olmak
reign
hâkim olmak
1. to rule, rule over. 2. to dominate, predominate, have a commanding influence over. 3. to control, have discipline over (one's emotions, actions, etc.). 4. to overlook, command a view of
hâkim olmak
{f} preponderate
hâkim olmak
a) to rule, to dominate b) to master c) to control d) to overlook, to dominate
kendine hakim olma
sangfroid
kendine hakim olma
self-possession
kendine hakim olma
self command
kendine hakim olma
poise
kendine hakim olma
self control
kendine hakim olma
self restraint
nefsine hakim olma
self denial
Türkçe - Türkçe

hakim olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hakim olmak
Etkili olmak, hükmetmek
hakim olmak
Buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
hakim olma