hakim olmak

listen to the pronunciation of hakim olmak
Türkçe - İngilizce
dominate
master

It is impossible to master English in a year or so. - Bir yıl ya da benzer sürede İngilizceye hakim olmak imkansızdır.

I'd like to master English. - İngilizceye hakim olmak istiyorum.

rule
pervade
have a command of
curb
preponderate
prevail
overlook
master; have a command of
rule, dominate
control
hold sway over
possess
predominate
rule over
become a judge
command
a) to rule, to dominate b) to master c) to control d) to overlook, to dominate
1. to rule, rule over. 2. to dominate, predominate, have a commanding influence over. 3. to control, have discipline over (one's emotions, actions, etc.). 4. to overlook, command a view of
reign
roost
{f} preponderate
hakim olmak (bir yere)
command
hakim olmak (konuya vb)
have a grasp of
hakim olmak (konuya vb)
have full knowledge of
hakim ol
dominated

Sami's story dominated the headlines. - Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu.

kendine hakim olmak
be poised
hakim durumda olmak
domineer
hakim olma
(Ticaret) commanding
hakim olma
prevalence
hakim olma
preponderance
hakim olma
predominating
hakim ol
dominate

Sami's story dominated the headlines. - Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu.

hakim ol
{f} dominating
ata hakim olmak
be a good seat on a horse
bluzsinirlerine hakim olmak
keep one's shirt on
dile hakim olmak
have the command of a language
diline hakim olmak
hold one's tongue
hakim olma
{i} possession
hakim olma
mastery
hakim olma
grip
hakim olma
continence
hakim olma
predominance
kendine hakim olmak
get hold of oneself
kendine hakim olmak
possess oneself
kendine hakim olmak
be in possession of oneself
kendine hâkim olmak
control oneself
kendine hâkim olmak
to simmer down
sinirine hakim olmak
keep one's temper
sinirine hâkim olmak
to keep one's temper
Türkçe - Türkçe
Etkili olmak, hükmetmek
Buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
hakim olmak