hak etmek

listen to the pronunciation of hak etmek
Türkisch - Englisch
deserve

What did I do to deserve this? - Bunu hak etmek için ne yaptım?

be deserving of
1. to deserve, merit. 2. to get (what is one's right)
have it coming
(deyim) come in for
ask
earn
entitle
merit
to deserve, to merit
rate
command
ask for it
to merit
hak iddia etmek
claim
hak iddia etmek
demand
haketmek
deserve
hak etme
{i} desert
hak iddia etmek
to claim
hak talep etmek
to claim
haketmek
deserve of
haketmek
(Konuşma Dili) have it coming
haketmek
etch
hak et
{f} deserving

This hotel is far from deserving the four stars the guidebook gives it. - Bu otel rehber kitabın verdiği dört yıldızı hak etmekten uzaktır.

hak et
deserve

Everyone has what he deserves. - Herkes hak ettiğini alır.

He was bored with his wife, an excellent woman he didn't deserve. - Hiç hak etmediği, harika bir kadın olan karısından bıkmıştı.

hak et
{f} merited
dayağı hak etmek
to deserve a whacking
hak et
{f} merit
hak et
deserved

You deserved everything you got. - Aldığın her şeyi hak ettin.

Tom felt that he deserved an explanation. - Tom bir açıklamayı hak ettiğini hissetti.

hak etme
deserts
hak iddia etmek
(haksız yere) arrogate to oneself
hak iddia etmek
stake out a claim
hak iddia etmek
put in a claim for
hak iddia etmek
pretend
hâk ile yeksan etmek
to destroy utterly, demolish, raze, level (a building, city, etc.) to the ground
hak etmek
Favoriten