grown old

listen to the pronunciation of grown old
İngilizce - Türkçe
yaşlanmak
Eski büyüdü
grow old
yaşlanmak

Karımla yaşlanmak istiyorum. - I want to grow old with my wife.

Seninle yaşlanmak istiyorum. - I want to grow old with you.

grow old
kocaltmak
grow old
yıpranmak
grow old
kartlaşmak
grow old
saçı başı ağarmak
grow old
farımak
grow old
kocalmak
antiquated
eski

Eski modelleri tercih ederim. - I prefer antiquated models.

antiquated
modası geçmiş
antiquated
antika olmuş
antiquated
yaşlı
antiquated
yaşı ilerlemiş
grow old
yaşlan

Seninle yaşlanmak istiyorum. - I want to grow old with you.

O, asla yaşlanıyor gibi görünmüyor. - He never seems to grow older.

antiquated
{s} çağdışı, köhne
antiquated
{s} demode
antiquated
çok eski
grow old
eskimek
grow old
kocamak
grow old
(Fiili Deyim ) 1- ihtiyarlamak , kocamak 2- eskimek
grow old
ihtiyarlamak
İngilizce - İngilizce
Past participle of grow old
antiquated
grow old
become older, become aged; become worn out
grown old