get back together

listen to the pronunciation of get back together
İngilizce - Türkçe
Yeniden beraber olmak, biraraya gelmek
get together
buluşmak

Gelecek hafta sonu tekrar buluşmak ister misin? - Would you like to get together again next weekend?

En kısa sürede buluşmak istiyorum. - I'd like to get together as soon as possible.

get together
toplamak
get together
biriktirmek
get together
bir araya gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

get together
toplanmak
get together
toplan

Ne zaman toplanabiliriz? - When can we get together?

Toplanalım ve bir parti verelim. - Let's get together and have a party.

get together
toplantı
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
get together
anlaşmaya varmak
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
parti

Toplanalım ve bir parti verelim. - Let's get together and have a party.

İngilizce - İngilizce

get back together teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

get together
to meet, to gather together, to congregate
get together
to agree
get together
To start dating; to start being a couple
get together
to accumulate, to gather
Get together
herd up

The dolphins started to herd us up.

get together
If you get something together, you organize it. Paul and I were getting a band together, and we needed a new record deal
get together
become part of; become a member of a group or organization; "He joined the Communist Party as a young man"
get together
a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom"
get together
If you get an amount of money together, you succeed in getting all the money that you need in order to pay for something. Now you've finally got enough money together to put down a deposit on your dream home. = scrape together
get together
When people get together, they meet in order to discuss something or to spend time together. This is the only forum where East and West can get together. see also get-together
get together
get together socially or for a specific purpose
get together
work together on a common enterprise of project; "The soprano and the pianist did not get together very well"; "We joined forces with another research group"
get together
{i} informal or friendly social gathering, meeting; assemble, gather, congregate
get together
get people together; "assemble your colleagues"; "get together all those who are interested in the project"; "gather the close family members"
get back together

  Heceleme

  get back to·geth·er

  Türkçe nasıl söylenir

  get bäk tıgedhır

  Telaffuz

  /ˈget ˈbak təˈgeᴛʜər/ /ˈɡɛt ˈbæk təˈɡɛðɜr/

  Günün kelimesi

  prudential