get together socially or for a specific purpose

listen to the pronunciation of get together socially or for a specific purpose
İngilizce - Türkçe

get together socially or for a specific purpose teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

meet
{i} yarışma

Atletik yarışma gelecek haftaya kadar ertelendi. - The athletic meet was put off until next week.

Atletizm yarışması yıllık bir etkinliktir. - The athletic meet is an annual event.

meet
-e rastlamak
get together
toplan

Toplanalım ve onu tartışalım. - Let's get together and talk it over.

Yarın tekrar toplanalım. - Let's get together again tomorrow.

get together
buluşmak

En kısa sürede buluşmak istiyorum. - I'd like to get together as soon as possible.

Daha sonra buluşmak istiyor musunuz? - Do you want to get together later?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John çene çalmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to shoot the breeze.

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

meet
buluş

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

meet
tatmin etmek
meet
karşılama

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

get together
toplamak, biriktirmek
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
meet
karşı karşıya gelmek
meet
dokunmak
meet
değmek
İngilizce - İngilizce
meet
get together
get together socially or for a specific purpose

  Heceleme

  get to·geth·er socially or for a spe·cif·ic pur·pose

  Türkçe nasıl söylenir

  get tıgedhır sōşıli ır fôr ı spısîfîk pırpıs

  Telaffuz

  /ˈget təˈgeᴛʜər ˈsōsʜəlē ər ˈfôr ə spəˈsəfək ˈpərpəs/ /ˈɡɛt təˈɡɛðɜr ˈsoʊʃəliː ɜr ˈfɔːr ə spəˈsɪfɪk ˈpɜrpəs/

  Günün kelimesi

  identic