fire

listen to the pronunciation of fire
İngilizce - Türkçe
ateşlemek
{f} kovmak

Daha önce birini hiç kovmak zorunda kalmadım. - I've never had to fire anyone before.

Bu kadar sık geç gelirsen, seni işten kovmak zorunda kalacağım. - I'll have to fire you if you come late so often.

yangın

İnsan su baskınları ve yangınlar gibi felaketlerden korkar. - Man fears disasters such as floods and fires.

Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı. - There was a fire near the train station last night.

ateş

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. - Where there's smoke there's fire.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. - There is no smoke without fire.

{f} işten atmak

Tom'u işten atmak için otoritem yok. - I don't have the authority to fire Tom.

İstediğim kişiyi işten atmakta haklı olduğumu düşündüm. - I thought I had the right to fire anyone I wanted to.

{f} (kurşun, top, belirli bir el silah) atmak
{f} (tüfek, top, v.b.'ni) ateşlemek; (silah) ateş almak
cehennem azabı
{f} (toprak eşyayı) (fırında)
cehennem
{f} ateş et

Tom ateş etmeden önce Mary'ye bir uyarı daha vermesi gerektiğini söyledi. - Tom said that he needed to give Mary one more warning before he could fire her.

Kaptan adamlarının ateş etmesini emretti. - The captain ordered his men to fire.

{f} işten çıkar
(Tıp) İltihap
{i} alev

İtfaiye, alevleri kontrol altına getirmek için çalışıyor. - The firefighters are trying to bring the flames under control.

Kümes alev aldı ama tavuklar kaçtı. - The henhouse caught fire, but the chickens escaped.

işten çıkartma
sıcaklık
sepetlemek
kundakçı
fesatçı
(Gıda) ateş tuğlası
kışkırtmak
fırınlamak
(Kanun) yangın çıkarmak
parlaklık
körüklemek
{f} işten çıkarmak
fayrap etmek
avaraya vermek
patlatmak
püskürtmek
tezkeresini eline vermek
teşvik etmek
dehlemek
azletmek
alevlendirmek
ateşe vermek

O, evimizi ateşe vermekle tehdit etti. - She threatened to set our house on fire.

Sami kulübeyi ateşe vermek istedi. - Sami wanted to set the shed on fire.

dağlamak
gayrete getirmek
yakmak

Bir kadınla tartışmak suyu boğmaya çalışmak, ateşi yakmak, toprağı kazmak ya da havayı yakalamaya çalışmak gibidir. - Arguing with a woman is like trying to drown the water, burn the fire, dig the soil or catch the air.

Tom ateş yakmak zorunda kaldı. - Tom had to make a fire.

yanma

Islak odun iyi yanmaz. - Wet firewood doesn't burn well.

Biz ateşin yanmasını sürdürdük. - We kept the fire burning.

tutuşturmak
(seramik/vb.) pişirmek
ateşlendirmek
canlandırmak
ısıtma aygıtı
ateş etmek

Tom Mary'ye ateş etmek istedi fakat John onu durdurdu. - Tom wanted to fire Mary, but John stopped him.

heyecanlandırmak
ateş etme

Kaptan adamlarının ateş etmesini emretti. - The captain ordered his men to fire.

Tom ateş etmeden önce Mary'ye bir uyarı daha vermesi gerektiğini söyledi. - Tom said that he needed to give Mary one more warning before he could fire her.

parıltı

Ateşin parıltısını millerce görebildiniz. - You could see the glow of the fire for miles.

işten kovmak

Bu kadar sık geç gelirsen, seni işten kovmak zorunda kalacağım. - I'll have to fire you if you come late so often.

{f} ateşle

Bir kask giymeden motosiklete binmekte ısrar edersen, ateşle oynuyorsun. - You're playing with fire if you insist on riding your motorcycle without a helmet on.

Tom ateşle kendisini ısıttı. - Tom warmed himself by the fire.

top şeklindeki şimşek
{f} soruvermek
atom bombası patladığında hasıl olan ateş top
{f} çalışmak (motor vb.)
{f} ateş almak
{f} soru yağmuruna tutmak
hararet
firearms ateşli silahlar
fire alarm yangın zili
{i} yangı

Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı. - There was a fire near the train station last night.

İnsan su baskınları ve yangınlar gibi felaketlerden korkar. - Man fears disasters such as floods and fires.

{f} ısıtmak
kıvılcım
{f} alev almak
(Tıp) Yılancık
{i} ısıtıcı
{i} heyecan
ısı

Ateş yanarken kendinizi ısıtın. - Warm yourself while the fire burns.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

{f} yanmak
{i} ocak
firing
{i} ateşleme

Ateşleme pimi çıkarıldı. - The firing pin's been removed.

Sami silahı ateşlemeye başladı. - Sami started firing the gun.

fire engine
itfaiye arabası

İtfaiye arabası yolda. - The fire engine is on its way.

Oradaki insanlar itfaiye arabasına yol açtı. - The people there made way for the fire engine.

fire drill
yangın tatbikatı

Bugün bir yangın tatbikatı yaptığımızı duydum. - I hear we're having a fire drill today.

Dün bir yangın tatbikatı yaptık. - We had a fire drill yesterday.

fire fight
(Askeri) ateş muharebesi
fire proof
ateşe dayanıklı
fire station
itfaiye merkezi
fire at will
ateş serbest
fire bay
(Askeri) ateş bölmesi
fire boat
(Askeri) yangın botu
fire box
yangın kutusu
fire clay
(İnşaat,Teknik) ateş tuğlası
fire clay
(İnşaat,Teknik) ateş kili
fire code
yangın yönetmeliği
fire engine
(Askeri) yangın pompası
fire equipment
yangın tesisatı
fire extinguisher
yangın söndürme aygıtı
fire extinguisher
(Otomotiv) yangin söndürücüsü
fire extinguisher
yangın söndürme cihazı
fire fighting
yangınla mücadele
fire fighting equipment
yangın tesisatı
fire fighting system
(Askeri) yangın söndürme sistemi
fire line
(Askeri) atış hattı
fire load
yangın yükü
fire opal
(Jeoloji) ateş opal
fire plug
yangın musluğu
fire plus
(Askeri) yangın musluğu
fire point
yanma noktası
fire policy
(Sigorta) yangın sigorta poliçesi
fire pump
(Askeri) yangın pompası
fire rake
gelberi
fire risk
yangın rizikosu
fire set
ocak takımı
fire up
(motoru) çalıştırmak
fire up
ateş yakmak
fire up
fayrap etmek
fire up!
fayrap
fire weed
(Arılık) yakıotu
fire weed
(Arılık) yangın otu
fire zone
(Askeri) ateş bölgesi
Fire away!
Hadi başla!
fire a broadside
borda ateşi etmek
fire a volley
yaylım ateşi açmak
fire alarm
yangın alarmı

Sanırım yangın alarmını nereye kurmamız gerektiğini anladım. - I think I've figured out where we need to install the fire alarm.

Tom yangın alarmınıı çekti. - Tom pulled the fire alarm.

fire ball
ateşten top
fire balloon
sıcak hava balonu
fire bar
ızgara çubuğu
fire bell
yangın zili
fire brick
ateş tuğlası
fire brigade
itfaiye

Tom kedi yavrusu bir ağaçta sıkıştığı zaman itfaiyeyi aradı. - Tom called the fire brigade when his kitten got stuck up a tree.

İtfaiye, yangını önledi. - The fire brigade prevented a fire.

fire bucket
yangın söndürme kovası
fire control
ateş kontrol
fire control radar
ateş kontrol radarı
fire control system
ateş kontrol sistemi
fire damage
yangın hasarı
fire danger
yangın tehlikesi
fire department
itfaiye teşkilatı
fire dog
ocağın demir ayaklığı
fire drill
yangından kaçma talimi
fire engine
yangın tulumbası
fire escape
yangın merdiveni

Tom yangın merdiveninden aşağıya indi. - Tom climbed down the fire escape.

fire extinguisher
yangın söndürme aleti
fire fight
silahlı kavga
fire foam
yangın köpüğü
fire hazard
yangın tehlikesi
fire hose
itfaiye
fire hydrant
itfaiye vanası
fire hydrant
yangın söndürme musluğu
fire indemnity
yangın tazminatı
fire insurance
yangın sigortası
fire iron
maşa
fire loss
yangın zararı
fire loss
yangın hasarı
fire off
pişirmeyi tamamlamak
fire off
hemen göndermek
fire point
yanma çekidi
fire power
ateş kudreti
fire prevention
yangın önleme
fire protection
yangın korunması
fire raiser
kundakçı
fire raising
kundakçılık
fire resistant
ateşe dayanıklı
fire resisting
ateşe dayanıklı
fire resistive
ateşe dayanıklı
fire screen
ocak siperi
fire screen
ateş siperi
fire season
yangın mevsimi
fire ship
ateş gemisi
fire stone
sileks
fire stone
çakmaktaşı
fire superiority
ateş üstünlüğü
fire support
atış desteği
fire support
ateş desteği
fire tongs
ateş maşası

Ateş maşasıyla işaret parmağımı yaktım. - I burned my forefinger on fire tongs.

fire tongs
iri ateş maşası
fire tower
yangın kulesi
fire tube
alev borusu
fire underwriter
yangın sigortacısı
fire up
birden bire kızmak
fire up
ateş yak
fire up
parlamak
fire wall
yangın duvarı
fire warden
yangın bekçisi
fire watch
yangın detektörü
fire watch
yangın bulucu
fire worship
ateşe tapma
fire worship
ateşe tapmak
fire worshipper
ateşperest
fire-eater
çıngar çıkaran kimse
fire-eater
ateş yutan hokkabaz
fire-gilding
alev yaldızı
fire-gilding
ateşte yaldızlama
fire bird
yangın kuş
fire blanket
yangın battaniyesi
fire detection
yangın algılama
fire flies
yangın sinekler
fire is dying out
yangın oluyor
fire new
yangın Yeni
fire out
yangın

İtfaiyeciler yangını hemen söndürdüler. - The firemen had the fire out in no time.

Tom yangını söndürmeyi başardı. - Tom managed to put the fire out.

fire retardant
Geç alev alıcı (malzeme)
fire suppression
yangın söndürme
fire-adapted
yangına dayanıklı
fight fire with fire
Ateşe ateşle müdahele etmek
fires
yangınlar

Yangınlar bu alanda her zaman olur. - Fires happen all the time in this area.

Orman yangınların önlemeye çalışıyoruz. - We're trying to prevent forest fires.

firing
{i} işten çıkarma
firing
(Havacılık,Tekstil) pişirme
fire hose
itfaiye hortumu
fire station
itfaiye

Sami itfaiye istasyonunda uzun saatler geçirdi. - Sami spent long hours at the fire station.

Tom eski itfaiyenin hemen yanında yaşamaktadır. - Tom lives right by the old fire station.

fired
pişmek
fired
ateşlenmek
fired
açığa çıkmak
firing
(İnşaat) pişirim
firing
(Askeri) ateş etmek
firing
ateşleyerek
firing
ateşlenme
firing
pişim
firing
ateş alma
fired
{f} ateş et

Tom çabucak silahını yeniden yükledi ve ateş etti. - Tom quickly reloaded his gun and fired.

Kaplana nişan aldım ve ateş ettim fakat onu ıskaladım. - I aimed at the tiger and fired, but missed him.

firer
ateşleyici
firing
ateş etme

Sami bir Uzi ile bize ateş etmeye başladı. - Sami started firing at us with an Uzi.

Onlar ateş etmeyi durdurdu. - They've stopped firing.

firing
dağlama
firing
{f} ateşle

Ateşleme pimi çıkarıldı. - The firing pin's been removed.

Sami silahı ateşlemeye başladı. - Sami started firing the gun.

firing
yakma
Fire extinguisher
yangın söndürücü
Fire extinguisher
yangın söndürme tüpü
fire engine
itfaiye aracı
fire extinguisher
yangın tüpü
fire hose
yangın hortumu
fire pit
ateş çukuru
fire place
Şömine, yangın yeri
fire truck
yangın kamyon
Türkçe - Türkçe
Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
Bir iş yapılırken çıkan artık parça
Azalma, eksilme
Kuruma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle bir malda meydana gelen eksilme
İngilizce - İngilizce
Something that has produced or is capable of producing this chemical reaction, such as a campfire

We sat around the fire singing songs and telling stories.

To shoot (a device that launches a projectile or a pulse of stream of something)

He fired his radar gun at passing cars.

To set (something) on fire

It was long a question of debate, whether the burning of the South Side ghetto was accidental, or whether it was done by the Mercenaries; but it is definitely settled now that the ghetto was fired by the Mercenaries under orders from their chiefs.

A heater or stove used in place of a real fire (such as an electric fire)
One of the four basic elements
The in-flight bullets or other projectiles shot from a gun

The fire from the enemy guns kept us from attacking.

To drive away by setting a fire
A button (of a joypad, joystick or similar device) whose only or main current function is that when it is pressed causes a video game character to fire a weapon
To forcibly direct (something)

He answered the questions the reporters fired at him.

To heat without setting on fire, as ceramic, metal objects, etc

They fire the wood to make it easier to put a point on the end.

To terminate the employment contract of an employee, especially for cause (such as misconduct or poor performance)

She should fire the employee who stole from the company.

The elements necessary to start a fire

The fire was laid and needed to be lit.

One of the five basic elements (see Wikipedia article on the Classical elements)
To shoot; to attempt to score a goal
To cause an action potential in a cell

When a neuron fires, it transmits information.

To shoot a gun, a cannon or a similar weapon

His nail gun fired about twenty roofing nails a minute.

The, often accidental, occurrence of fire in a certain place leading to its full or partial destruction

During hot and dry summers many fires in forests are caused by regardlessly discarded cigarette butts.

A (usually self-sustaining) chemical reaction involving the bonding of oxygen with carbon or other fuel, with the production of heat and the presence of flame or smouldering
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)
{n} what burns, heat, passion, courage, love, eruption
{v} to take or set on fire, kindle, discharge firearms
bake in a kiln so as to harden; "fire pottery"
The evolution of light and heat in the combustion of bodies; combustion; state of ignition
Ardor of passion, whether love or hate; excessive warmth; consuming violence of temper
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) bake in a kiln so as to harden; "fire pottery"
The splashes of color that you see when a light source enters a diamond, and is refracted back out by the angle of the facets as well as the shape, color and clarity of the diamond
a fireplace in which a fire is burning; "they sat by the fire and talked"
the act of firing weapons or artillery at an enemy; "hold your fire until you can see the whites of their eyes"; "they retreated in the face of withering enemy fire"
results from malfunction of the internal organs or from extreme mood swings Symptoms include fever, red or bloodshot eyes, swelling, sore throat and flushed face May also include dry mouth, bleeding or inflammed gums, and a desire for cold drinks
To cauterize
The great shaper and transformer of the northern forest Ishkote or ashkote in the Ojibwe
{f} dismiss from a job; set on fire, ignite; shoot a gun; excite, inflame; glow; cast, throw; be ignited; be excited; exposed to heat; bake in a kiln (Ceramics)
drive out or away by or as if by fire; "The soldiers were fired"; "Surrender fires the cold skepticism"
To discharge artillery or firearms; as, they fired on the town
Splendor; brilliancy; luster; hence, a star
To be irritated or inflamed with passion
Torture by burning; severe trial or affliction
Simultaneous release of heat, light, and flame, generated by the combustion of flammable material
(Fuoco - foo-oh-koh) - one of the four elements of Creation, associated with the south and with the ritual spirit blade
To cause a state transition See: transition
go off or discharge; "The gun fired"
One of the four elements The fire element finds expression in zodiac through the three signs Aries, Leo and Sagittarius and is held to represent among other things: intuition, action, spiritualty, creativity and drive toward individuality See also Earth, Air and Water
One of the four classic elements of the fantasy world Also, a spell domain composed of nine divine spells and a granted power themed around the element fire Also, a spell descriptor denoting spells that produce or use fire
South; wand; powers of passion and will, the ability to act effectively, to destroy, purify and change; the qualities of the flame, heat, anger, aggression, affection, sexual desire; red, orange, gold, deep yellow; snakes, scorpions, fire ants, sparkles, the sun, the God
provide with fuel; "Oil fires the furnace"
call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy"
Fire burns because three elements are presentheat, fuel and oxygen In technical language, fire is a chemical reaction: It happens when a material unites with oxygen so rapidly that it produces flame Think of fire as a triangle If any one of three sidesheat, fuel or oxygenis taken away, the fire goes out This is the basis for fire extinguishment Heat can be taken away by cooling, oxygen can be taken away by excluding air, fuel can be removed to a place where there is no flame, chemical reaction can be stopped by inhibiting the oxidation of the fuel
destroy by fire; "They burned the house and his diaries"
Court decisions have held generally that there are three elements which constitute a fire within the meaning of an insurance policy: (1) Rapid oxidation (combustion) (2) Visible flame or glow (3) Hostile or unfriendly (A "hostile" fire is one which escapes the area in which it was intended to burn A "friendly" fire is one which does not exceed its intended purpose )
Combustion evidenced by a flame or glow Insurance distinguishes between a "hostile" fire (one out of bounds) and "friendly" fire (such as that contained within the firebox of a stove)
a severe trial; "he went through fire and damnation"
To feed or serve the fire of; as, to fire a boiler
Fuel in a state of combustion, as on a hearth, or in a stove or a furnace
Anything which destroys or affects like fire
The discharge of firearms; firing; as, the troops were exposed to a heavy fire
A rule is said to "fire" when its action is executed A rule fires only when its condition evaluates to true
In property insurance, "fire" refers to the unintentional or "hostile" occurrences of flame and combustion Damage caused by fire in your fireplace, for instance, is not covered under your homeowners insurance quotes policy But if your rug were ignited by a spark from that same fireplace, you would be covered
To inflame; to irritate, as the passions; as, to fire the soul with anger, pride, or revenge
One of the 4 classical elements, representing spirit, intuition, vitality and inspiration The fire signs are Aries, Leo, Sagittarius
To light up as if by fire; to illuminate
- Combustion sufficient to produce a spark, flame, or glow and which is hostile (as opposed to friendly - i e , not in the place where it is intended to be, such as in a furnace )
Rapid burning of combustible material, producing heat and usually accompanied by flame. For eons, lightning was the only source of fire. The earliest controlled use of fire seems to date to 1,420,000 years ago, but not until 7000 BC did Neolithic humans acquire reliable firemaking techniques, including friction from hardwood drills and sparks struck from flint against pyrites. Fire was used initially for warmth, light, and cooking; later it was used in fire drives in hunting and warfare, and for clearing forests of underbrush to facilitate hunting. The first agriculturalists used fire to clear fields and produce ash for fertilizer; such "slash-and-burn" cultivation is still used widely today. Fire also came to be used for firing pottery and for smelting bronze ( 3000 BC) and later iron ( 1000 BC). Much of the modern history of technology and science can be characterized as a continual increase in the amount of energy available through fire and brought under human control. fire ant fire escape Fire Island fire walking Great Fire of London Greek fire Reichstag fire Ring of Fire Saint Elmo's fire Triangle Shirtwaist Co. fire
(Feu or Incendie) To ignite, to cause burning, the chemical change in combustion producing heat and light Fire has long been used for the benefit of humans Fires heat our premises, cook our meals and are used in many manufacturing processes Such situations are known as "friendly fires " When uncontrolled, fire can be an enemy and can destroy houses, crops, lumber stands, etc Such fires are known as "hostile fires" and are the subject of insurance
the event of something burning (often destructive); "they lost everything in the fire"
To take fire; to be kindled; to kindle
To animate; to give life or spirit to; as, to fire the genius of a young man
To cause to explode; as, to fire a torpedo; to disharge; as, to fire a musket or cannon; to fire cannon balls, rockets, etc
intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the Republican Party"; "the government has come under attack"; "don't give me any flak"
- Slang for shooting a picture Example: I pressed the shutter button to fire
fire air
oxygen
fire alarm
An emergency response to a fire by the fire department with manpower and equipment
fire alarm
The sound or other warning made by a fire alarm
fire alarm
An electromechanical or electronic bell, klaxon, chime, horn, speaker, strobe light or other device which warns people in a building of a possible fire or other condition requiring evacuation
fire alarm horn
A horn on a fire alarm that sounds in case of fire, either automatically when the system detects fire or manually when the alarm is pulled, to alert the occupants of a building or complex of the hazard
fire alarm horn
Formerly, a siren used to alert a town or neighborhood of fire
fire alarm horns
plural form of fire alarm horn
fire alarms
plural form of fire alarm
fire and brimstone
Referencing the power or wrath of God

That preacher gave a real fire and brimstone sermon!.

fire and brimstone
The traditional punishments of Hell
fire and brimstone
Stereotypical descriptive for a charismatic clergyman who stresses the power or wrath of God, literal interpretation of the Bible and traditional punishments of Hell

The fire-and-brimstone preacher gave the city council a severe tongue-lashing after they voted on a zoning ordinance allowing a new strip club to open.

fire and forget
missile guidance system which does not require further control after launch, and can hit its target without the launcher being in line of sight of the target
fire ant
Any of several red or yellow North American ants, of the genus Solenopsis, that can inflict a harsh sting
fire ants
plural form of fire ant
fire at will
A command that allows troops to use weapons at their discretion and choose their own targets
fire away
To begin to talk or present information quickly
fire away
To begin shooting at an enemy
fire axe
A special type of axe used by firefighters, typically featuring a pick-shaped pointed poll (area of the head opposite the cutting edge) and in a vivid color to make it easily visible during an emergency
fire axes
plural form of fire axe
fire blanket
A large piece of fireproof or fire resistant material, used exclusively to cover and extinguish a small fire
fire blight
a bacterial plant disease that mainly affects apples, pears and some other members of the Rosaceae family
fire blights
plural form of fire blight
fire boss
A person in charge of ascertaining the safety of a mine (excavation)
fire bosses
plural form of fire boss
fire box
The internal hearth of a furnace, stove, or heater
fire box
An enclosed hearth with hatch for refueling that is attached to or built into a boiler that supplies steam for mechanical power

The brakeman had to help the fireman shovel coal into the firebox as the engineer coaxed his locomotive up grade.

fire box
The hearth of an outdoor grill

When the bottom of the grill firebox burned through, everybody ran over and stomped embers too keep the picnic shelter from catching fire.

fire box
The hearth of a metal-forging shop; the forge of a smithy
fire brick
Of a bright red colour
fire brick
Alternative form of firebrick
fire brick
A bright red colour

fire brick colour:.

fire bricks
plural form of fire brick
fire brigade
A group of people within a corporation or industrial site, organized for the purpose of putting out fires, usually in addition to their normal job
fire brigade
An organization, often part of a local government, whose purpose is preventing and putting out fires
fire brigades
plural form of fire brigade
fire button
A button on a joystick or joypad that corresponds to the action of firing but often represents other in-game actions

You launch him into the air with a quick press on the fire button, trying to pass over bombs as you fly.

fire buttons
plural form of fire button
fire chief
A leader of a fire station; an officer in charge of firemen and fighting fires
fire chiefs
plural form of fire chief
fire clay
a type of clay that is able to withstand intense heat; used to make firebricks, crucibles, and other ceramics
fire code
A set of building and property regulations designed to establish a mandatory standard for a building's ability to resist the start and spread of a fire as well as facilitating the prompt and safe evacuation of the occupants
fire company
A single emergency response unit and its personnel within a fire department
fire company
An organization whose purpose is to extinguish fires
fire dancer
A person who incorporates fire into a dance
fire department
An organization, often part of a local government whose purpose is preventing and putting out fires. May provide other emergency services as well
fire departments
plural form of fire department
fire dog
Bronze Age artifact used in worshipping either bulls or the moon, or as a holder for wooden logs to be used in a fire altar
fire dogs
The metal frame in a fireplace, used to hold the logs, or to support the poker and other tools
fire door
A fireproof door designed to stop fires spreading through buildings
fire drill
An organised practice to prepare occupants of an office, school or other public building for evacuation in the event of a fire
fire drill
any pointless, unproductive, useless, or chaotic activity (sometimes Chinese fire drill, but this usage is becoming outmoded in an age of political correctness)

Since they changed the standards again, our previous efforts now just amount to a fire drill.

fire drill
any chaotic, unexpected activity. (With the dropping of Chinese the phrase has also often lost its pejorative meaning of pointless and unproductive. In this way, fire drill is often used in the same idiomatic way putting out fires or fire fighting is used.)

Sorry I didn't get back to you earlier, I've been involved in a fire drill all afternoon.

fire drill
A rod which is rotated on a flat surface like a drill until it is hot enough to start a fire
fire eaters
plural form of fire eater
fire engine
A fire truck; a hook-n-ladder; a vehicle that firefighters use to move water and equipment to the location of a fire
fire engine red
A bright red colour typically used on fire engines
fire engine reds
plural form of fire engine red
fire engines
plural form of fire engine
fire escape
the entire escape route viewed as a whole
fire escape
any of the series of emergency doors, ladders, or stairs used to evacuate a building if a fire breaks out
fire escapes
plural form of fire escape
fire exit
Emergency exit in case of a fire
fire extinguisher
A device that can be used to put out a fire. Usually a cylinder filled with carbon dioxide, dry powder or water, in the latter two cases with some means of pressurising the cylinder to expel the contents
fire extinguishers
plural form of fire extinguisher
fire guard
A mesh screen placed in front of a fire to prevent sparks escaping
fire guards
plural form of fire guard
fire hall
A fire station
fire halls
plural form of fire hall
fire hose
A hose designed to deliver water to douse a fire, usually much stronger and wider in diameter than a garden hose
fire hose
A human penis
fire hose
Any fast, heavy stream (e.g. of information)

She felt she was standing in front of a fire hose of instructions, trying to absorb them all with a sponge.

fire hoses
plural form of fire hose
fire hydrant
A device used by firefighters to obtain water from the main. It consists of a barrel, connections for hose and a valve assembly. There are two common types, wet barrel and dry barrel. Hydrants designed to reduce water theft are called custodial hydrants
fire hydrants
plural form of fire hydrant
fire in the hole
A warning of an imminent explosion in a confined space
fire inspection
A examination of a location's risk of having a fire and its supply of equipment to both fight it and to evacuate the occupants
fire iron
One of a set of metal tools kept beside the fireplace, used to keep the fire burning as required
fire irons
A set of metal tools kept beside the fireplace, used to keep the fire burning as required. Usually consisting of fire tongs, poker, spade, and a brush for the ashes
fire irons
plural form of fire iron
fire load
The anticipated amount of wildfire control necessary in a given period and region, based on the number of current fires, the probable number of new fires, and their anticipated intensity
fire load
The quantity of combustible matter in a given area, or the quantity of heat that can be generated by its combustion
fire loads
plural form of fire load
fire marshal
A public official with police powers responsible for enforcing fire safety regulations, and sometimes, who also investigates suspicious fires
fire marshals
plural form of fire marshal
fire mission
A communication between the fire direction center (FDC) and an observer to direct artillery on a target
fire off
To perform a task rapidly, often unexpectedly

When I read the report, without delay I fired off a letter to the editor.

fire on all cylinders
To operate as effectively as possible
fire opal
Any transparent to translucent opal with a warm body colour of yellow, orange, or red
fire opals
plural form of fire opal
fire resistant
substance or structure capable of withstanding fire, either permanently or for a pre-determined time
fire retardant
Any of several substances used to delay or prevent combustion when used as a coating or component of a combustible material
fire retardants
plural form of fire retardant
fire sale
An emergency clearance sale at greatly reduced prices. Originally, a sale of product that had been damaged by fire or that could no longer be stored because the storage facility had been destroyed by fire necessitating immediate sale or loss of value
fire sales
plural form of fire sale
fire screen
a mesh grill placed in front of a fire to prevent sparks escaping
fire screens
plural form of fire screen
fire ship
A wooden ship set afire and then sent floating into an enemy flotilla, with the intent to set the enemy fleet afire too
fire ships
plural form of fire ship
fire sign
Any of the three star signs Aries, Leo or Sagittarius
fire signs
plural form of fire sign
fire station
The building where fire fighters and fire trucks are housed when not answering an alarm
fire stations
plural form of fire station
fire step
a step dug into the front side of a deep trench so that soldiers could stand on it and fire over the parapet

We stood on the fire step with our heads over the top, peering out into No Man's Land. — Arthur Guy Empey, Over The Top, 1917.

fire storm
An atmospheric wind system caused by a large fire (as after the bombing of a city). The intense burning creates vertical wind currents, which induces a strong wind to bring in more air to feed the fire. Incoming wind speed can exceed 60 knots (69.05 mph/111.12 kph) in extreme cases
fire tongs
Tongs used for gripping and moving burning coals and logs in a fire. Part of a set of fire irons
fire truck
Any fire apparatus, including fire trucks, fire engines and rescue squads
fire truck
A ladder truck, a vehicle used by firefighters to gain access to the upper stories of a building. Typically, a fire truck has a hydraulic system which operates a large, heavy-duty ladder mounted on top of the truck body, space for portable ladders to be stored and compartments for holding other tools that may be needed
fire trucks
plural form of fire truck
fire up
To ignite

Let's fire up the grill and have a barbecue.

fire up
To excite; to infuse with energy

The band went out to fire up the crowd before the game.

fire up
To launch; to run

Fire up Excel.

fire up
Of an engine or similar, to start

The generator fired up shortly after the power failure began.

fire walker
one who walks over hot coals
fire watch
The act of watching for the occurrence of fires. This is usually done with the intent of detecting fires early so that they can be extinguished quickly and damage to land and/or property can be prevented or minimalized. Fire watches are often employed in forested areas where the risk of fires is high (dry conditions, hot weather, etc) or in industrial settings where hot work (welding, metal grinding, etc) is occurring
fire watch
In time of war or danger, the task of looking out for signs of fire caused by the dropping of incendiary devices etc
fire-breathing
That emits flame from the mouth or nostrils
fire-breathing
caustic, vitriolic or scathing
fire-eater
A quarrelsome or belligerent person
fire-eater
A performer who pretends to swallow fire
fire-eater
An extreme partisan for the South before the US Civil War

Frustrated in their attempts to change the law, fire-eaters turned their efforts to breaking it.

fire-engine
Attributive form of fire engine

fire-engine red.

fire-retardant
A substance that makes an object resistant to burning
fire-retardant
hard to ignite
fire-sale
Like or resembling a fire sale
fire blight
a disease blackening the leaves of pear and apple trees
fire-fighter
person who puts out fires for a living
fire engine
truck equipped to fight fires
fight fire with fire
To respond to an attack with a similar or identical method
fired
Simple past tense and past participle of fire
fired
let go from a job
firer
A pyromaniac
firer
A person responsible for firing staff
firing
The discharge of a gun or other weapon
firing
The dismissal of someone from a job
firing
Present participle of fire
firing
The fuel for a fire
firer
{n} one who sets on fire, one who stirs up
firing
{n} something used for the fire, fuel
fire up
Arouse or excite feelings and passions, inflame, stir up, wake, ignite, heat
A fire
burning
A fire
conflagration
fire away
If someone wants to say or ask something, you can say `fire away' as a way of showing that you are ready for them to speak. `May I ask you something?' --- `Sure. Fire away.'
fire brigade
British name for a fire department
fire brigade
a private or temporary organization of individuals equipped to fight fires
fire brigade
The fire brigade is an organization which has the job of putting out fires; used especially to refer to the people who actually fight the fires. Get everyone out and call the fire brigade. An organized body of firefighters
fire brigade
company of firefighters or firemen, fire department
fire brigade
British name for a fire department a private or temporary organization of individuals equipped to fight fires
fire drill
exercise conducted in order to test readiness for a fire
fire drill
When there is a fire drill in a particular building, the people who work or live there practise what to do if there is a fire. An exercise in the use of firefighting equipment or the evacuation of a building in case of a fire. an occasion when people pretend that a building is burning and practise leaving it, so that they learn what to do if there is a real fire
fire drill
an exercise intended to train people in duties and escape procedures to be followed in case of fire
Türkçe - İngilizce
wastage
outage
(Ticaret) deficiency
(Tekstil) cloth waste
loss in weight
turnover
wantage
leakage
shrinkage
ullage
ullage, wastage, shrinkage, loss, decrease
fire sayısı
(Bilgisayar) shrinkage
fire verme
(Ticaret) shrink
fire vermek
reduced by wastage
fire vermek
diminish
fire vermek
be reduced by wastage
fire vermek
1. com. to be reduced by wastage; to diminish, shrink. 2. slang to display a fault of character or a moral shortcoming
fire vermek
to be reduced by wastage, to diminish
fire