ısıtmak

listen to the pronunciation of ısıtmak
Türkçe - İngilizce
warm up
warm

I want to warm myself. - Kendimi ısıtmak istiyorum.

I just wanted to warm you. - Sadece seni ısıtmak istedim.

heat

Induction cookers use magnets to directly heat pots and pans. - Indüksiyon ocakları doğrudan tencere ve tavalar ısıtmak için mıknatıslar kullanır.

By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it. - Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz.

heat up
hot
toast
give a warm
fire
to heat; to warm, to warm up
hot up
to warm, warm up, heat, heat up. ısıtıp ısıtıp önüne koymak to keep bringing up, keep harping on (something)
roast
chafe
fazla ısıtmak
overheat
ısıtma
{i} heating

They're here to fix the heating system. - Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar.

Our dorm's heating system isn't working properly. - Bizim yurdun ısıtma sistemi düzgün çalışmıyor.

tekrar ısıtmak
reheat
ısıtma
ignition
ısıt
{f} heat

4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter. - 4. Susam yağını wokta ısıtın ve tereyağını eritin.

Is the central heating warm enough in the winter? - Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu?

ısıt
{f} heating

Is the central heating warm enough in the winter? - Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu?

We have a good heating system. - İyi bir ısıtma sistemimiz var.

ısıt
{f} heated

Water evaporates when it is heated. - Su ısıtıldığında buharlaşır.

The house is heated by solar energy. - Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır.

ısıt
heat up

Heat up the water until it boils. - Suyu kaynayıncaya kadar ısıt.

ısıt
warm up

Tom asked Mary to warm up some leftovers. - Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti.

Will you warm up the soup? - Çorbayı ısıtır mısın?

ısıt
{f} warmed

Tom warmed himself by the fire. - Tom ateşle kendisini ısıttı.

She warmed herself by the fire. - Kendisini ateşle ısıttı.

ısıt
{f} warming

Tom is warming himself by the fire. - Tom ateşin yanında kendini ısıtıyor.

ısıt
make hot
ısıt
{f} warm

She warmed herself by the fire. - Kendisini ateşle ısıttı.

Is the central heating warm enough in the winter? - Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu?

ısıtma
calefaction
ısıtma
warm up

Tom asked Mary to warm up some leftovers. - Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti.

fazla ısıtmak
superheat
fazla ısıtmak
to overheat
sobada ısıtmak
stove
tekrar ısıtmak
rehash
yeniden ısıtmak
reheat
yeniden ısıtmak
to reheat
önceden ısıtmak
preheat
ısıt
coke
ısıt
preheat

Bake in the preheated oven for 1 hour. - Önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişir.

Preheat the oven to 300°F. - Fırını 300 ° F'ye kadar önceden ısıtın.

ısıtma
{i} heat

Is the central heating warm enough in the winter? - Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu?

This school has no heating. - Bu okulun ısıtması yok.

ısıtma
calcination
ısıtma
heating; warming
ısıtma
warmup
ısıtma
warming
Türkçe - Türkçe
Çekici, olumlu, hoş bir duruma getirmek
Sıcak duruma getirmek
Sıcak duruma getirmek: "Bak buraya, dedim, mangalda çay var, istersen ısıtır, içersin."- M. Ş. Esendal. Çekici, olumlu, hoş bir duruma getirmek: "Orada kapkaranlık, soğuk geceleri ısıtan bir aydınlık vardı."- S. F. Abasıyanık
Isıtma
teshin
Isıtmak
kızdırmak
Isıtmak
teshin etmek
Isıtmak
(Osmanlı Dönemi) İDFA'
ısıtma
Isıtma işi, teshin
ısıtma
Sıtma
ısıtmak