makale

listen to the pronunciation of makale
Türkçe - İngilizce
article

That's the computer he used to write the article. - O, onun makaleyi yazmak için kullandığı bilgisayardır.

The author of this article is a famous critic. - Bu makalenin yazarı, ünlü bir eleştirmendir.

write-up
discourse
(Bilim, İlim) Paper
paragraph

I like to write short paragraphs. - Kısa makaleler yazmaktan hoşlanırım.

article (in a newspaper or magazine)
writing

I am writing an article. - Bir makale yazıyorum.

I'm writing an article for the school newspaper. - Okul gazetesi için bir makale yazıyorum.

story

I recalled a newspaper story about those twins. - Şu ikizler hakkındaki gazete makalesini hatırlattım.

column

The article had three columns. - Makalenin üç sütunu vardı.

I'm always interested in reading his column. - Her zaman onun makalesini okumaya meraklıyım.

contribution
(sohbet biçiminde) causerie
write up
essay

This essay is full of grammatical errors and typos. - Bu makale gramer hataları ve yazım hataları ile doludur.

I hate timed essay writing. - Zamanlanmış makale yazımından nefret ederim.

feature
makale yazarı
author
makale yazmak
write an article
makale özeti
abstract of article
makale gönderen kimse
contributor
makale satırı
dateline
makale sunumu
article presentation
makale yayınlamak
publish an article
makale yazarı
paragrapher
makale çevirisi yapmak
do article translation
maliye ve ticaretle ilgili makale
city article
bilimsel makale
scientific paper
bilimsel makale
scientific article
makaleler
articles

She likes to read scientific articles. - Bilimsel makaleleri okumayı sever.

She enjoys reading scientific articles. - Bilimsel makaleleri okumaktan zevk alır.

kirli çamaşırları açıklayan makale
expose
sütunlar arası makale başlığı
crossheading
sütunlar arası makale başlığı
crosshead
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Söylenen söz. Söyleme. Söyleyiş. Kelâm. Nutuk
(Osmanlı Dönemi) Bir bahsin kaleme alınışı
Bilim, fen konularıyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı
makale