special operations

listen to the pronunciation of special operations
English - Turkish
(Askeri) ÖZEL HAREKAT: Özel eğitilmiş, teçhizatlandırılmış ve organize edilmiş ABD Milli Savunma Bakanlığı kuvvetlerince stratejik veya taktik hedeflere karşı milli, askeri, politik veya psikolojik hedeflere karşı yapılan harekat. Bu harekat barış veya savaş zamanı periyotlarında yapılabilir. Konvansiyonel harekat destekler veya konvansiyonel kuvvetlerin uygun olmadığı yada bulunmadığı zamanlarda bağımsız olarak kullanılırlar. SPECIAL OPERATIONS (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): ÖZEL OPERASYONLAR: Herhangi bir tek hizmet sınıfının ana sorumluluğu almadığı çeşitli diğer harekatlarla bağlantılı tali veya destek harekatları
so
bu yüzden
so
böyle
Special Operations Command, Research, Analysis, and Threat Evaluation System
(Askeri) Özel Harekat Komutanlığı raştırma, Analiz ve Tehdit Değerlendirme Sistemi
Special Operations Component, United States Atlantic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Atlantik Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
Special Operations Component, United States Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
Special Operations Component, United States European Command
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
Special Operations Component, United States Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
Special Operations Component, United States Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Güney Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
special operations combat control team
(Askeri) özel harekat muharebe kontrol timi
special operations command
(Askeri) özel harekat komutanlığı
special operations command and control element
(Askeri) Özel Harekat Komuta ve Kontrol Unsuru
special operations communication package
(Askeri) özel harekat muhabere paketi
special operations communications assembly
(Askeri) özel harekat muhabere birleştirmesi
special operations coordination element
(Askeri) özel harekat koordinasyon unsuru
special operations debrief and retrieval system
(Askeri) özel harekat geri bilgilendirme ve tespit sistemi
special operations division; strategy and options decision (Planning, Programmin
(Askeri) özel harekat tümeni; strateji ve seçenek kararı (Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi)
special operations executive
(Askeri) özel harekat subayı
special operations forces medical element
(Askeri) özel harekat kuvvetleri sıhhiye unsuru
special operations forces support activity
(Askeri) özel harekat kuvvetleri destek faaliyeti
special operations forces; supervisor of flying
(Askeri) özel harekat kuvvetleri; uçuş subayı
special operations group
(Askeri) özel harekat grubu
special operations laser marker
(Askeri) özel harekat lazer işareti
special operations liaison element
(Askeri) özel harekat irtibat unsuru
special operations mission planning folder
(Askeri) özel harekat görev planlama dosyası
special operations naval mobile environment team
(Askeri) özel harekat deniz mobil çevre timi
special operations squadron
(Askeri) özel harekat filosu
special operations staff element
(Askeri) özel harekat karargah unsuru
special operations support battalion
(Askeri) özel harekat destek taburu
special operations support command
(Askeri) özel harekat destek komutanlığı
special operations support command (theater army)
(Askeri) özel harekat destek komutanlığı (muharebe sahası)
special operations terminal attack controller
(Askeri) özel harekat terminali tarruz kontrolörü
special operations theater support element
(Askeri) özel harekat muharebe sahası destek unsuru
special operations weather team
(Askeri) özel harekat meteoroloji timi
special operations weather team/tactical element
(Askeri) özel harekat meteoroloji timi/taktik unsur
special operations wing; standoff weapon; statement of work
(Askeri) özel harekat kanadı; uzak menzilli silah; iş tanımı
so
böylece
so
de
so
da
so
aynen
so
pek âlâ
so
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
so
yani
so
bu
so
yeter
so
bunun için
so
ve
so
güya
so
öylece
so
o derece
so
şöyle
so
öyle
(SOC) Marine expeditionary unit (special operations capable)
(Askeri) Deniz seferi birliği (özel harekat yetenekli)
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force special operations base
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat üssü
Air Force special operations control center
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat üssü kontrol merkezi
Air Force special operations detachment
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat müfrezesi
Air Force special operations element
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force special operations forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
Army special operations component
(Askeri) Kara Kuvvetleri özel harekat unsuru
Army special operations forces
(Askeri) Kara Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
Army special operations task force
(Askeri) Kara Kuvvetleri özel harekat görev kuvveti
Commander Special Operations Command, United States Atlantic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Atlantik Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander Special Operations Command, United States Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander Special Operations Command, United States Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Güney Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander, Air Force Special Operations Command
(Askeri) Hv. K. Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander, Special Operations Command
(Askeri) Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander, Special Operations Command, United States Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander, Special Operations Command, United States European Command
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Joint Special Operations Forces Institute
(Askeri) Müşterek Özel Harekat Kuvvetleri Enstitüsü
Joint Special Operations University
(Askeri) Müşterek Özel Harekat Üniversitesi
United States Air Force, Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel harekat Komutanlığı
United States Air Force, Special Operations Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
United States Army, Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı
United States Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Özel Harekat Komutanlığı
combined joint special operations task force
(Askeri) birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti
combined special operations area
(Askeri) müşterek özel harekat bölgesi
commander, joint special operations task force
(Askeri) müşterek özel harekat görev kuvveti komutanı
commander, special operations forces
(Askeri) özel harekat kuvvetleri komutanı
joint force special operations component
(Askeri) müşterek kuvvet özel harekat unsuru
joint force special operations component commander
(Askeri) müşterek kuvvet özel harekat unsur komutanı
joint special operations air component
(Askeri) müşterek özel harekat hava unsuru
joint special operations air component commander
(Askeri) müşterek özel harekat hava unsur komutanı
joint special operations area
(Askeri) müşterek özel harekat bölgesi
joint special operations command
(Askeri) müşterek özel harekat komutanlığı
joint special operations task force
(Askeri) müşterek özel harekat görev kuvveti
naval special operations command; naval special operations component; naval spec
(Askeri) deniz kuvvetleri özel harekat komutanlığı; deniz kuvvetleri özel harekat unsuru; deniz kuvvetleri özel harp özel harekat unsuru; Deniz Kuvvetleri özel harekat unsuru
naval special operations forces
(Askeri) deniz kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
police special operations team
(Politika, Siyaset) polis özel harekat timi
safety observer; special operations
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat
senior intelligence officer; special information operations
(Askeri) kıdemli istihbarat subayı; özel bilgi harekatı
separate operating agency; special operations aviation; speed of advance; status
(Askeri) müstakil işletmeler dairesi; özel harekat havacılığı; ilerleme hızı; taarruz durumu; sürekli kıyı harekatı
special psychological operations (PSYOP) assessment; submarine patrol area
(Askeri) özel psikolojik harekat değerlendirmesi; denizaltı devriye bölgesi
special psychological operations (PSYOP) study; standard positioning system
(Askeri) özel psikolojik harekat çalışması; standart mevki bulma sistemi
special technical operations
(Askeri) özel teknik harekat
special technical operations coordinator
(Askeri) özel teknik harekat koordinatörü
special technical operations division
(Askeri) özel teknik harekat tümeni
theater Army special operations support command
(Askeri) harekat alanı özel harekat destek komutanlığı
theater special operations command
(Askeri) muharebe sahası özel harekat komutanlığı
English - English
so
Special Operations Group
elite military force responsible for carrying out covert and/or extremely dangerous missions within enemy territory (missions can be military, political, informational, or economic), SOG
special operations

  Hyphenation

  spe·cial operations

  Turkish pronunciation

  speşıl äpıreyşınz

  Pronunciation

  /ˈspesʜəl ˌäpərˈāsʜənz/ /ˈspɛʃəl ˌɑːpɜrˈeɪʃənz/

  Word of the day

  plenipotentiary
Favorites