predetermination

listen to the pronunciation of predetermination
English - Turkish
önceden saptama
önceden belirleme
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenim
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirleme
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenme
{i} önceden kararlaştırma
predetermine
önceden tayin etmek
predetermine
önceden kararlaştırmak
predetermine
önceden belirlemek
predetermine
önceden belirle

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

predetermine
önceden saptamak
predetermine
{f} önceden tayin etmek/belirtmek
predetermination
Favorites