something that has been decided in advance

listen to the pronunciation of something that has been decided in advance
English - Turkish

Definition of something that has been decided in advance in English Turkish dictionary

predetermination
önceden saptama
predetermination
önceden belirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenim
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenme
predetermination
{i} önceden kararlaştırma
English - English
predetermination
something that has been decided in advance

  Hyphenation

  some·thing that has been de·ci·ded in ad·vance

  Turkish pronunciation

  sʌmthîng dhıt hız bın dîsaydîd în ıdväns

  Pronunciation

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət həz bən dəˈsīdəd ən ədˈvans/ /ˈsʌmθɪŋ ðət həz bən dɪˈsaɪdɪd ɪn ədˈvæns/

  Word of the day

  sword of Damocles
Favorites