to determine or decide something in advance

listen to the pronunciation of to determine or decide something in advance
English - Turkish

Definition of to determine or decide something in advance in English Turkish dictionary

predetermine
önceden tayin etmek
predetermine
önceden kararlaştırmak
predetermine
önceden belirlemek
predetermine
önceden belirle

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

predetermine
{f} önceden saptamak
predetermine
{f} önceden tayin etmek/belirtmek
English - English
predetermine
to determine or decide something in advance

  Hyphenation

  to de·ter·mine or de·cide some·thing in ad·vance

  Turkish pronunciation

  tı dıtırmın ır dîsayd sʌmthîng în ıdväns

  Pronunciation

  /tə dəˈtərmən ər dəˈsīd ˈsəmᴛʜəɴɢ ən ədˈvans/ /tə dəˈtɜrmən ɜr dɪˈsaɪd ˈsʌmθɪŋ ɪn ədˈvæns/

  Word of the day

  sword of Damocles
Favorites