cause to be biased

listen to the pronunciation of cause to be biased
English - Turkish

Definition of cause to be biased in English Turkish dictionary

bias
çapraz
bias
{f} aleyhte etkilemek
bias
(Otomotiv) çapraz katlı
bias
(Otomotiv) konvansiyonel
bias
bir tarafı tercih
bias
önyargılı kılmak
cause to be
neden olmak
bias
meyil
bias
önyargıyla hareket ettirmek
cause to be
neden ol
bias
sev
bias
verev, meyilli, şevli, çapraz
bias
eğilim

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

to be biased
önyargılı olmak
bias
{i} yanılma
bias
eğilim,v.etkile: n.önyargı
bias
meyilli olarak
bias
{f} 1. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to bias me against him. Beni onun aleyhine
bias
{f} etki altında bırakmak
bias
eğilim/önyargı
bias
(fiil)rev, çapraz, meyilli
English - English
predetermine
bias
cause to be biased
Favorites