the act of determining or ordaining in advance what is to take place

listen to the pronunciation of the act of determining or ordaining in advance what is to take place
English - Turkish

Definition of the act of determining or ordaining in advance what is to take place in English Turkish dictionary

predetermination
önceden saptama
predetermination
önceden belirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenim
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenme
predetermination
{i} önceden kararlaştırma
English - English
predetermination
the act of determining or ordaining in advance what is to take place

  Hyphenation

  the act of de·ter·min·ing or ordaining in ad·vance what I·s to take place

  Turkish pronunciation

  dhi äkt ıv dîtırmınîng ır ôrdeynîng în ıdväns hwʌt îz tı teyk pleys

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈakt əv dəˈtərmənəɴɢ ər ôrˈdānəɴɢ ən ədˈvans ˈhwət əz tə ˈtāk ˈplās/ /ðiː ˈækt əv dɪˈtɜrmənɪŋ ɜr ɔːrˈdeɪnɪŋ ɪn ədˈvæns ˈhwʌt ɪz tə ˈteɪk ˈpleɪs/

  Word of the day

  hypercorrection
Favorites