to determine beforehand

listen to the pronunciation of to determine beforehand
English - Turkish

Definition of to determine beforehand in English Turkish dictionary

predetermine
önceden tayin etmek
predetermine
önceden kararlaştırmak
predetermine
önceden belirlemek
predetermine
önceden belirle

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

predetermine
{f} önceden saptamak
predetermine
{f} önceden tayin etmek/belirtmek
English - English
predetermine
predetermine
to determine beforehand

  Hyphenation

  to de·ter·mine be·fore·hand

  Turkish pronunciation

  tı dıtırmın bîfôrhänd

  Pronunciation

  /tə dəˈtərmən bəˈfôrˌhand/ /tə dəˈtɜrmən bɪˈfɔːrˌhænd/

  Word of the day

  sword of Damocles
Favorites