expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture

listen to the pronunciation of expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture
English - Turkish

Definition of expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture in English Turkish dictionary

devout
dindar

Tom ve Mary dindar Katoliktirler. - Tom and Mary are devout Catholics.

Tom son derece dindardı. - Tom was extremely devout.

devout
{s} dindar, dini bütün, mütedeyyin
devout
samimi/dindar
devout
devoutness dindarlık
devout
yürekten
devout
mütedeyyin
devout
samimi
devout
içten
devout
{s} istekli
devout
{s} ciddi
devout
devoutly imanla
devout
{s} sadık
English - English
devout
expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture

    Hyphenation

    expressing de·vo·tion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a de·vout pos·ture

    Pronunciation

    Word of the day

    fetor
Favorites